Přijímací řízení, přestup na ZŠ

Přestup z jiné školy

4 kroky

1. Formulář

Máte-li zájem o přijetí do naší školy, vyplňte nejprve kontaktní formulář. Budeme Vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu. Pořadí určuje termín vyplnění kontaktního formuláře a preferované datum nástupu.

2. Motivační pohovor

Pokud máme ve třídě volné místo, pozveme Vás na motivační pohovor, kterého se účastní oba rodiče i dítě. Během cca 2 hodinového pohovoru Vás provedeme třídami a budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou Vaše představy o vzdělávání Vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

Ve škole da Vinci je pro nás velice důležité sociální klima ve třídách, proto je zkušební týden žáka důležitou součástí přijímání. Zkušební týden následuje v případě, že se škola, rodiče i dítě během motivačního pohovoru shodnou na základních principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost si vyzkoušet režim vyučování, odpolední družiny nebo klubu a seznámí se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se sejdeme s oběma rodiči, dítětem a zástupcem školy a zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně budou dořešeny administrativní záležitosti (přestup, smlouva o studiu).

Volná místa pro školní rok 2020/21

Základní škola:
Všechny třídy ZŠ jsou aktuálně plně obsazeny.

 

Přijímání do 1. třídy

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.

Kontakt: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz

5. kroků

1. Dny otevřených dveří – úterý 13.10. 2020 a čtvrtek 5. 11. 2020

Pro zájemce o přijetí do 1. třídy pořádáme dny otevřených dveří, kdy bude možné se zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Naši průvodci z řad žáků Vás provedou areálem i třídami. K zodpovězení otázek Vám budou k dispozici pedagogové i vedení školy. Dny otevřených dveří budou ve dnech úterý 13.10. 2020 a čtvrtek 5. 11. 2020. (Konkrétní informace k jednotlivým dnům otevřených dveří budou postupně zveřejněny na Facebooku či webu v návaznosti na epidemiologickou situaci. Některé budou probíhat online, některé prezenčně, někdy oboje. )
V případě, že máte po Vaší návštěvě zájem o školu da Vinci, vyplňte nejprve kontaktní formulář s dotazníkem. Pokud není odkaz aktivní, je možnost, že je registrace k pohovorům z důvodu převisu zájemců pozastavena.

2. Motivační pohovor

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte do výběrového řízení, je podmínkou, aby se oba rodiče i dítě zúčastnili motivačního pohovoru. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou Vaše představy o vzdělávání Vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Motivační pohovory budou probíhat průběžně, jejich kapacita je omezena.

3. Herní den

Herní den proběhne během dopoledního skupinového setkání dětí ve třídě, kde budou s našimi pedagogy pracovat v menších skupinách. Při tomto setkání se budeme zaměřovat na sociální adaptabilitu, budeme ověřovat připravenost Vašeho dítěte na povinnou školní docházku a zjišťovat jeho nároky na integraci v případě specifických vzdělávacích potřeb. Podmínkou účasti na herním dni je úspěšné absolvování motivačního pohovoru. Herní den se uskuteční v únoru nebo březnu 2021, termín bude včas upřesněn.

4. Zápis

Zápis se uskuteční v dubnu 2021. K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat, a to pouze po úspěšném absolvování motivačního pohovoru a herního dne. Zápis se uskuteční na základě níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

5. Přijetí dítěte

S výsledky zápisu vás seznámíme nejpozději 14 dnů po skončení zápisu. V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání smlouvy v individuálně domluveném termínu, v případě nepřijetí Vašeho dítěte vám bude rozhodnutí písemně doručeno.