Přijímací řízení, přestup na ZŠ

Přestup z jiné školy

4 kroky

1. Formulář

Máte-li zájem o přijetí do naší školy, vyplňte nejprve kontaktní formulář. Budeme Vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu. Pořadí určuje termín vyplnění kontaktního formuláře a preferované datum nástupu.

2. Motivační pohovor

Pokud máme ve třídě volné místo, pozveme Vás na motivační pohovor, kterého se účastní oba rodiče i dítě. Během cca 2 hodinového pohovoru Vás provedeme třídami a budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou Vaše představy o vzdělávání Vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

Ve škole da Vinci je pro nás velice důležité sociální klima ve třídách, proto je zkušební týden žáka důležitou součástí přijímání. Zkušební týden následuje v případě, že se škola, rodiče i dítě během motivačního pohovoru shodnou na základních principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost si vyzkoušet režim vyučování, odpolední družiny nebo klubu a seznámí se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se sejdeme s oběma rodiči, dítětem a zástupcem školy a zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně budou dořešeny administrativní záležitosti (přestup, smlouva o studiu).

Volná místa pro školní rok 2020/21

Základní škola:
Všechny třídy ZŠ jsou aktuálně plně obsazeny.

 

Přijímání do 1. třídy

Zápis pro školní rok 2021/2022 již proběhl, třída je naplněna. Informace k zápisu pro další školní rok 2022/23 zveřejníme během podzimu 2021.

Kontakt: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz