přidejte se

Mateřská škola

Přijímání do mateřské školy da Vinci na školní rok 2022/2023 probíhá ve čtyřech krocích.

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do mateřské školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář. Po jeho vyplnění se vám ozveme ohledně návštěvy školky.

2. Návštěva školky a schůzka s rodiči a dítětem

Při první návštěvě naší školky vás a vaše dítě čeká setkání s vedením školky. Budete si moci prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a, pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s učiteli. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se nabídka školky shoduje s vašimi představami, a zda se shodneme na filozofii, hodnotách a základních principech.

3. Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/23 proběhne v květnu 2022. Vyhlášení zápisu najdete zde. Před zápisem je třeba absolvovat návštěvu školy a vyplnit přihlášku. Výsledky zápisu naleznete zde.

4. Přijetí dítěte

Jakmile bude vaše dítě přijato do školky, dohodneme se společně na délce a dnech pobytu vašeho dítěte a způsobu stravování a podepíšeme smlouvu o předškolním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci rozhodujeme na základě následujících kritérií:

 1. soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi a filozofií školy
 2. vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dítě
 3. sourozenec dítěte je žákem školy da Vinci

Maximální kapacita naší školky je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě.

V případě zájmu o naši školku kontaktujte Gabrielu Ďaďo na emailové adrese gabriela.dado@msdavinci.cz

Tvoření podzimních závěsných dekorací - lesní třída MŠ.

Základní škola

Přijímání do 1. třídy základní školy da Vinci na školní rok 2022/2023 probíhá ve čtyřech krocích.

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do základní školy da Vinci, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

2. Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří se můžete podívat do výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu:

 1. 19. 10. 2021 - 9:00 - 16:30 - do 14:15 s možností návštěvy výuky
 2. 4. 11. 2021 - 9:00 - 15:00 - do 14:15 s možností návštěvy výuky
 3. 2. 12. 2021 - 9:00 - 15:00 - vzhledem k novým epidemiologickým opatřením bohužel není návštěva výuky možná

Vzhledem k vývoji epidemie vás prosíme o sledování našich webových stránek nebo facebookového profilu, abyste měli k dispozici aktuální informace o průběhu Dne otevřených dveří. Děkujeme.

Návštěva školy v rámci dne otevřených dveří je podmínkou pro pozvání na motivační pohovor. V případě, že již žádné DOD plánované nejsou, je možné se domluvit na individuální konzultaci; v tom případě prosím kontaktuje Annu Vlčkovou na anna.vlckova@skoladavinci.cz

3. Motivační pohovor

Po vyplnění kontaktního formuláře vás v případě volné kapacity pozveme na motivační pohovor. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Je třeba, abyste se motivačního pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i dítě. Motivační pohovory probíhají průběžně od podzimu 2021.

4. Zápis a přijetí dítěte

V případě, že jste úspěšně absolvovali motivační pohovor, pozveme vás na zápis, který se uskuteční online formou v pondělí 4. dubna 2022. Pokud jste pohovor neabsolvovali, obraťte se na Annu Vlčkovou na adrese anna.vlckova@skoladavinci.cz

Výsledky zápisu do 1. třídy základní školy da Vinci naleznete zde. Po přijetí následuje podpis smlouvy o studiu, třídní schůzka rodičů budoucích prvňáků a během června 2 seznamovací setkání dětí ve škole.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v ZŠ da Vinci rozhodujeme na základě následujících kritérií:

 1. soulad výchovně-vzdělávacích strategií a filozofie školy a rodiny
 2. vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dítě
 3. sourozenec dítěte je žákem základní nebo střední školy da Vinci
 4. dítě navštěvovalo mateřskou školu da Vinci minimálně 2 roky

V případě zájmu o naši školu kontaktujte Annu Vlčkovou na emailové adrese anna.vlckova@skoladavinci.cz

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.

Chvilka relaxace s bubnem štěstí.

Gymnázium da Vinci

Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia da Vinci na školní rok 2022/2023 naleznete zde. Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu ve středu 4. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 po předchozí domluvě s Markétou Kořínkovou na marketa.korinkova@skoladavinci.cz

Vyhlašujeme přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia da Vinci na školní rok 2022/2023. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde. Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2022.

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia má obvykle dvě části:

 1. písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky
 2. ověření kompetencí - ústní pohovor a aktivity ověřující studijní předpoklady, motivaci ke studiu a další kompetence

V případě zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte Alici Jančákovou na emailové adrese alice.jancakova@skoladavinci.cz

Dny otevřených dveří

Pokud se zajímáte o přijetí do školy da Vinci, přijďte se podívat na dny otevřených dveří, kdy se můžete zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří:

 1. 19. 10. 2021 - 13:00 - 17:30 - do 16:30 s možností návštěvy výuky
 2. 4. 11. 2021 - 13:00 - 17:30 - do 16:30 s možností návštěvy výuky
 3. 2. 12. 2021 - 13:00 - 17:00 - vzhledem k novým epidemiologickým opatřením bohužel není možná návštěva výuky; od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 4. 25. 1. 2022 - 13:00 - 17:00 - vzhledem k epidemiologické situaci bohužel není možná návštěva výuky; od 14:00 a 15:30 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 5. 17. 2. 2022 - 13:00 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy

Vzhledem k vývoji epidemie vás prosíme o sledování našich webových stránek nebo facebookového profilu, abyste měli k dispozici aktuální informace o průběhu Dne otevřených dveří. Děkujeme.

Gymplákem nanečisto

Líbilo se ti na dni otevřených dveří? Chodíš do 8. nebo 9. třídy a chceš si vyzkoušet den gympláka ve škole da Vinci? Přidej se k nám do výuky a zažij práci na projektu, tykání s učiteli i skvělý oběd v jídelně. Vyplň své kontaktní údaje do formuláře a my se s tebou spojíme a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy.

Simulovaná konference o obnovitelných zdrojích energie.

Přestup na základní školu a na gymnázium

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi, aby vaše dítě přestoupilo do naší školy, vyplňte prosím kontaktní formulář:

Budeme vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu.

2. Motivační pohovor

Na motivační pohovor budete pozváni v případě, že se v dané třídě uvolní místo. Je třeba, abyste se pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i vaše dítě. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Budete také mít možnost prohlédnout si školu.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

V případě, že se během motivačního pohovoru shodneme na principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě, pozveme vás na zkušební týden. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost zažít vyučování, odpolední družinu nebo klub a seznámit se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se opět všichni - oba rodiče, dítě a zástupce školy - sejdeme a společně zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně podepíšeme smlouvu studiu a vyřídíme přestup s původní školou.

Kontaktní osoby pro přestup do školy:
1. stupeň: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz
2. stupeň a gymnázium: Alice Jančáková, alice.jancakova@skoladavinci.cz

Volná místa pro školní rok 2022/2023

 1. Mateřská škola - plně obsazena
 2. Základní škola: 2. třída - 1 místo, 8. třída - 4 místa
 3. Gymnázium: 3. ročník - 1 místo

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2021 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci