přijímání

Mateřská škola

Přijímání do mateřské školy da Vinci na školní rok 2023/2024 probíhá ve čtyřech krocích.

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do mateřské školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář. Po jeho vyplnění se vám ozveme ohledně návštěvy školky.

2. Návštěva školky a schůzka s rodiči a dítětem

Při první návštěvě naší školky vás a vaše dítě čeká setkání s vedením školky. Budete si moci prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a, pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s učiteli. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se nabídka školky shoduje s vašimi představami, a zda se shodneme na filozofii, hodnotách a základních principech.

3. Zápis

Vyhlašujeme zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024, informace naleznete pod tímto odkazem. Před zápisem je třeba absolvovat návštěvu školy a absolvovat pohovor. Formulář pro formální část zápisu naleznete pod tímto odkazem.

Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny pod tímto odkazem.

4. Přijetí dítěte

Jakmile bude vaše dítě přijato do školky, dohodneme se společně na délce a dnech pobytu vašeho dítěte a způsobu stravování a podepíšeme smlouvu o předškolním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci rozhodujeme na základě následujících kritérií (kritéria budou aktualizována během dubna 2023):

 1. vhodnost používaných vzdělávacích strategií a filozofie školy pro dítě a rodiče
 2. volná kapacita v rámci dané věkové skupiny
 3. sourozenec dítěte je žákem školy da Vinci

Maximální kapacita naší školky je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě.

V případě zájmu o naši školku kontaktujte Pavlínu Philipovou na emailové adrese pavlina.philipova@skoladavinci.cz

Tvoření podzimních závěsných dekorací - lesní třída MŠ.

Základní škola

Přijímání do 1. třídy základní školy da Vinci na školní rok 2023/2024

Vyhlašujeme zápis do 1. třídy základní školy da Vinci na školní rok 2023/2024. Kompletní informace naleznete pod tímto odkazem.

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do základní školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář, kterým se přihlašujete na motivační část zápisu. Formulář je k dispozici od 27. 2. do 3. 3. nebo do vyčerpání kapacity pro individuální setkání.

Formální část zápisu se uskuteční ve středu 12. dubna 2023 od 10:00 do 19:00 - formulář pro zápis naleznete v daném termínu pod tímto odkazem.

Výsledky zápisu do 1. třídy základní školy da Vinci pro školní rok 2023/2024 najdete pod tímto odkazem.

Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří se můžete podívat do výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Návštěvu dne otevřených dveří považujeme za velmi důležitou. Poskytuje vám možnost seznámit se s naším týmem a s naší filozofií a zjistit tak, zda-li je naše škola pro vás a vaše dítě vhodná.

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu proběhl dne 15. 11. 2022. Další dny otevřených dveří již neplánujeme uskutečnit.

Sledujte také náš facebookový profil, abyste měli k dispozici aktuální informace.

V případě zájmu o naši školu kontaktujte Annu Vlčkovou na emailové adrese anna.vlckova@skoladavinci.cz

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.

Chvilka relaxace s bubnem štěstí.

Gymnázium da Vinci

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia má obvykle dvě části:

 1. písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky
 2. ověření kompetencí - ověření studijních předpokladů, kompetencí a motivace ke studiu formou dotazníku a ústního pohovoru

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia - kompletní informace naleznete pod tímto odkazem. Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2023.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia naleznete pod tímto odkazem. Druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.

V případě zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte Alici Jančákovou na emailové adrese alice.jancakova@skoladavinci.cz

Dny otevřených dveří

Pokud se zajímáte o přijetí do školy da Vinci, přijďte se podívat na dny otevřených dveří, kdy se můžete zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří:

 1. 6. 10. 2022 - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 2. 15. 11. 2022 - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 3. 5. 1. 2023  - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 4. 21. 2. 2023 - 9 - 12:30 - s možností návštěvy výuky; od 11:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy

Sledujte také náš facebookový profil, abyste měli k dispozici aktuální informace o průběhu Dne otevřených dveří.

Gymplákem nanečisto

Líbilo se ti na dni otevřených dveří? Chodíš do 8. nebo 9. třídy a chceš si vyzkoušet den gympláka ve škole da Vinci? Přidej se k nám do výuky a zažij práci na projektu, tykání s učiteli i skvělý oběd v jídelně. Vyplň své kontaktní údaje do formuláře a my se s tebou spojíme a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy.

Simulovaná konference o obnovitelných zdrojích energie.

Přestup na základní školu a na gymnázium

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi, aby vaše dítě přestoupilo do naší školy, vyplňte prosím kontaktní formulář:

Budeme vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu.

2. Motivační pohovor

Na motivační pohovor budete pozváni v případě, že se v dané třídě uvolní místo. Je třeba, abyste se pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i vaše dítě. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Budete také mít možnost prohlédnout si školu.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

V případě, že se během motivačního pohovoru shodneme na principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě, pozveme vás na zkušební týden. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost zažít vyučování, odpolední družinu nebo klub a seznámit se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se opět všichni - oba rodiče, dítě a zástupce školy - sejdeme a společně zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně podepíšeme smlouvu studiu a vyřídíme přestup s původní školou.

Kontaktní osoby pro přestup do školy:
1. stupeň: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz
2. stupeň a gymnázium: Alice Jančáková, alice.jancakova@skoladavinci.cz

Volná místa pro školní rok 2023/2024

 1. Mateřská škola - plně obsazena
 2. Základní škola: 3. třída - 1 místo, 8. třída - 1 místo, 9. třída - 2 místa
 3. Gymnázium - plně obsazeno

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2021 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci