přijímání

Mateřská škola

Přijímání do mateřské školy da Vinci na školní rok 2024/2025 probíhá ve čtyřech krocích.

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do mateřské školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář, který bude na této stránce zveřejněn v lednu. Po jeho vyplnění se vám ozveme ohledně návštěvy školky.

2. Návštěva školky a schůzka s rodiči a dítětem

Při první návštěvě naší školky vás a vaše dítě čeká setkání s vedením školky. Budete si moci prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a, pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s učiteli. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se nabídka školky shoduje s vašimi představami, s potřebami dítěte a zda se shodneme na filozofii, hodnotách a základních principech.

3. Zápis

Bližší informace k zápisu na školní rok 2024/2025 zde zveřejníme na jaře 2024. Před zápisem je třeba absolvovat návštěvu školy a pohovor.  

4. Přijetí dítěte

Jakmile bude vaše dítě přijato do školky, dohodneme se společně na délce a dnech pobytu vašeho dítěte a způsobu stravování a podepíšeme smlouvu o předškolním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci obvykle rozhodujeme na základě následujících kritérií (kritéria budou aktualizována v návaznosti na zveřejnění zápisu):

 1. vhodnost používaných vzdělávacích strategií a filozofie školy pro dítě a rodiče
 2. volná kapacita v rámci dané věkové skupiny
 3. sourozenec dítěte je žákem školy da Vinci

Maximální kapacita naší školky je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě.

V případě zájmu o naši školku kontaktujte Pavlínu Philipovou na emailové adrese pavlina.philipova@skoladavinci.cz

Tvoření podzimních závěsných dekorací - lesní třída MŠ.

Základní škola

Přijímání do 1. třídy základní školy da Vinci na školní rok 2024/2025

Kontaktní formulář a zápis

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do základní školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář, který bude na této stránce zveřejněn na jaře.

Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří se můžete podívat do výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Návštěvu dne otevřených dveří považujeme za velmi důležitou. Poskytuje vám možnost seznámit se s naším týmem a s naší filozofií a zjistit tak, zda-li je naše škola pro vás a vaše dítě vhodná.

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu proběhne 14. listopadu 2023.

Sledujte také náš facebookový profil, abyste měli k dispozici aktuální informace.

V případě zájmu o naši školu kontaktujte Annu Vlčkovou na emailové adrese anna.vlckova@skoladavinci.cz

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.

Chvilka relaxace s bubnem štěstí.

Gymnázium da Vinci

Přijímání do 1. ročníku gymnázia da Vinci na školní rok 2024/2025

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia má obvykle dvě části:

 1. písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky
 2. ověření kompetencí - ověření studijních předpokladů, kompetencí a motivace ke studiu formou dotazníku a ústního pohovoru

Kritéria přijímacího řízení zveřejníme v lednu 2024. Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2024.

V případě zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte Alici Jančákovou na emailové adrese alice.jancakova@skoladavinci.cz

Dny otevřených dveří

Pokud se zajímáte o přijetí na Gymnázium da Vinci, přijďte se podívat na dny otevřených dveří, kdy se můžete zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří:

 1. 19. 10. 2023 - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 2. 14. 11. 2023 - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 3. 18. 1. 2024  - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy
 4. 13. 2. 2024 - 13:15 - 17:00 - do 16:30 s možností návštěvy výuky; od 15:00 se můžete v knihovně zúčastnit prezentace o škole a popovídat si se zástupci vedení školy

Sledujte také náš facebookový profil, abyste měli k dispozici aktuální informace o průběhu Dne otevřených dveří.

Gymplákem nanečisto

Líbilo se ti na dni otevřených dveří? Chodíš do 8. nebo 9. třídy a chceš si vyzkoušet den gympláka ve škole da Vinci? Přidej se k nám do výuky a zažij práci na projektu, tykání s učiteli i skvělý oběd v jídelně. Vyplň své kontaktní údaje do formuláře a my se s tebou spojíme a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy.

Simulovaná konference o obnovitelných zdrojích energie.

Přestup na základní školu a na gymnázium

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi, aby vaše dítě přestoupilo do naší školy, vyplňte prosím kontaktní formulář:

Budeme vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu.

2. Motivační pohovor

Na motivační pohovor budete pozváni v případě, že se v dané třídě uvolní místo. Je třeba, abyste se pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i vaše dítě. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Budete také mít možnost prohlédnout si školu.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

V případě, že se během motivačního pohovoru shodneme na principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě, pozveme vás na zkušební týden. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost zažít vyučování, odpolední družinu nebo klub a seznámit se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se opět všichni - oba rodiče, dítě a zástupce školy - sejdeme a společně zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně podepíšeme smlouvu studiu a vyřídíme přestup s původní školou.

Kontaktní osoby pro přestup do školy:
1. stupeň: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz
2. stupeň a gymnázium: Alice Jančáková, alice.jancakova@skoladavinci.cz

Volná místa pro školní rok 2023/2024

 1. Mateřská škola - plně obsazena
 2. Základní škola - plně obsazena
 3. Gymnázium - plně obsazeno

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci