přidejte se

Úvod
Přidejte se

Přijímání do mateřské školy da Vinci na školní rok 2022/2023

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi přihlásili vaše dítě do základní školy da Vinci, vyplňte prosím kontaktní formulář, který je k dispozici vždy od října. Pokud není odkaz na formulář aktivní, je kapacita pro motivační pohovory již naplněna.

2. Návštěva školky a schůzka s rodiči a dítětem

Při první návštěvě naší školky vás a vaše dítě čeká setkání s vedením školky. Budete si moci prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a, pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s učiteli. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školy shoduje s vašimi představami, a zda se shodneme na filozofii, hodnotách a základních principech.

3. Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v květnu 2022. Před zápisem je třeba absolvovat návštěvu školy a vyplnit přihlášku.

4. Přijetí dítěte

Jakmile bude vaše dítě přijato do školky, dohodneme se společně na délce a dnech pobytu vašeho dítěte a způsobu stravování a podepíšeme smlouvu o předškolním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci rozhodujeme na základě následujících kritérií:

 1. soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi a filozofií školy
 2. vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dítě
 3. sourozenec dítěte je žákem školy da Vinci
 4. pořadí vyplnění kontaktního formuláře

Maximální kapacita naší školky je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě. Do povinného předškolního roku přijímáme maximálně 18 dětí. Pokud to dovoluje kapacita MŠ, můžeme dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

V případě zájmu o naši školku kontaktujte Gabrielu Ďaďo na emailové adrese gabriela.dado@msdavinci.cz

Tvoření podzimních závěsných dekorací - lesní třída MŠ.

Přijímání do 1. třídy základní školy da Vinci na školní rok 2022/2023

1. Kontaktní formulář

Během celého studia směřujeme k tomu, aby z naší školy vycházeli svobodní a zodpovědní lidé, kteří umí vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Aby uměli přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, učili se z chyb a byli schopni efektivně pracovat v týmu.

2. Motivační pohovor

Po vyplnění kontaktního formuláře vás v případě volné kapacity pozveme na motivační pohovor. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Je třeba, abyste se motivačního pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i dítě. Motivační pohovory probíhají průběžně od podzimu 2021.

3. Herní den

Herní den se uskuteční v únoru nebo v březnu. Před účastí na herním dni je třeba úspěšné absolvovat motivační pohovor. Během dne zažijí vaše děti různé aktivity v menších skupinách. Při tomto setkání se budeme zaměřovat na sociální adaptabilitu dítěte, ověřovat jeho připravenost na povinnou školní docházku a zjišťovat, jakým způsobem je třeba ho podpořit v případě specifických vzdělávacích potřeb.

4. Zápis a přijetí dítěte

V případě, že jste úspěšně absolvovali motivační pohovor a herní den, pozveme vás na zápis, který se uskuteční v dubnu 2022. S výsledky zápisu vás seznámíme nejpozději 14 dnů po skončení zápisu. Po přijetí následuje podpis smlouvy o studiu, třídní schůzka rodičů budoucích prvňáků a během června 2 seznamovací setkání dětí ve škole.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy da Vinci

O přijetí dítěte ke vzdělávání v ZŠ da Vinci rozhodujeme na základě následujících kritérií:

 1. soulad výchovně-vzdělávacích strategií a filozofie školy a rodiny
 2. vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dítě
 3. sourozenec dítěte je žákem základní nebo střední školy da Vinci
 4. dítě navštěvovalo mateřskou školu da Vinci minimálně 2 roky

V případě zájmu o naši školu kontaktujte Annu Vlčkovou na emailové adrese anna.vlckova@skoladavinci.cz

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.

Dny otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu

Pokud se zajímáte o přijetí do školy da Vinci, přijďte se podívat na dny otevřených dveří, kdy se můžete zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří:

 1. 19. 10. 2021
 2. 4. 11. 2021
 3. 2. 12. 2021
Chvilka relaxace s bubnem štěstí.

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia da Vinci na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia má obvykle dvě části:

 1. písemná část - zkouška z českého jazyka a matematiky
 2. ověření kompetencí - ústní pohovor a aktivity ve skupinách ověřující studijní předpoklady, motivaci ke studiu a další kompetence

Podrobné informace k přijímání na gymnázium včetně kritérií přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 31. 1. 2022.

V případě zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte Alici Jančákovou na emailové adrese alice.jancakova@skoladavinci.cz

Dny otevřených dveří

Pokud se zajímáte o přijetí do školy da Vinci, přijďte se podívat na dny otevřených dveří, kdy se můžete zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. Průvodci z řad našich žáků vás provedou areálem i třídami. Vaše další otázky rádi zodpoví přítomní učitelé a vedení školy.

Dny otevřených dveří:

 1. 19. 10. 2021 9:00 - 12:00
 2. 4. 11. 2021 celý den, s ukázkou výuky
 3. 2. 12. 2021 16:00 - 19:00
 4. 25. 1. 2022 celý den, s ukázkou výuky
 5. 17. 2. 2022, 16:00 - 19:00

Gymplákem nanečisto

Líbilo se ti na dni otevřených dveří? Chodíš do 8. nebo 9. třídy a chceš si vyzkoušet den gympláka ve škole da Vinci? Přidej se k nám do výuky a zažij práci na projektu, tykání s učiteli i skvělý oběd v jídelně. Vyplň své kontaktní údaje do formuláře a my se s tebou spojíme a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy.

Simulovaná konference o obnovitelných zdrojích energie.

Přestup na základní školu a na gymnázium

1. Kontaktní formulář

Pokud byste rádi, aby vaše dítě přestoupilo do naší školy, vyplňte prosím kontaktní formulář:

Budeme vás kontaktovat v momentě, kdy bude v dané třídě volné místo. Pokud ve třídě volné místo není, budete zařazeni na čekací listinu. Pořadí na čekací listině určuje termín vyplnění kontaktního formuláře a preferované datum nástupu.

2. Motivační pohovor

Na motivační pohovor budete pozváni v případě, že se v dané třídě uvolní místo. Je třeba, abyste se pohovoru zúčastnili všichni tři - oba rodiče i vaše dítě. Během cca hodinového pohovoru budeme společně hledat odpověď například na otázky, zda jsme pro vás a vaše dítě ta pravá škola, jaké jsou vaše představy o vzdělávání vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Budete také mít možnost prohlédnout si školu.

3. Zkušební týden žáka ve třídě

V případě, že se během motivačního pohovoru shodneme na principech vzdělávání uplatňovaných ve škole da Vinci a jejich vhodnosti pro dítě, pozveme vás na zkušební týden. Vaše dítě bude celý týden žákem třídy, o kterou má zájem. Bude mít možnost zažít vyučování, odpolední družinu nebo klub a seznámit se s učiteli i spolužáky.

4. Závěrečný pohovor, rozhodnutí o přijetí

Po uplynutí zkušebního týdne se opět všichni - oba rodiče, dítě a zástupce školy - sejdeme a společně zhodnotíme celý přijímací proces. Každá ze tří stran (rodiče, dítě, škola) se vyjádří a v případě shody všech stran bude dítě přijato. Následně podepíšeme smlouvu studiu a vyřídíme přestup s původní školou.

Kontaktní osoby pro přestup do školy:
1. stupeň: Anna Vlčková, anna.vlckova@skoladavinci.cz
2. stupeň a gymnázium: Alice Jančáková, alice.jancakova@skoladavinci.cz

Volná místa pro školní rok 2021/2022

 1. Mateřská škola - plně obsazena
 2. Základní škola: 4. třída - 1 místo, 5. třída - 1 místo, 7. třída - 1 místo
 3. Gymnázium: 2. ročník - 2 místa, 3. ročník - 2 místa

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2021 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci