Pedagogicko-psychologická

poradna

O poradně

Jsme soukromá poradna poskytující psychologické a speciálně pedagogické služby ve školství, zapsaná v rejstříku MŠMT ČR jako školské poradenské zařízení podle Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění.

Služby

Poskytujeme odbornou pomoc dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům aučitelům v následujících oblastech:

 • individuální psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
 • doporučení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti nadané
 • v omezeném počtu poskytování individuálních reedukací v PPP
 • posouzení školní zralosti
 • posouzení vhodnosti individuálního vzdělávání dle §41 škol. zákona
 • posudky pro uzpůsobení podmínek státních přijímacích zkoušek a státních maturit
 • konzultace výchovných a osobnostních problémů
 • krizové intervence
 • konzultace na školách
 • spolupráce se školami na tvorbě a vyhodnocování podpůrných opatření
 • konzultace metod reedukační péče
 • spolupráce s dětskými a odbornými lékaři, státními orgány i neveřejným sektorem

Standardní služby poradny dle vyhlášky 72/2005 Sb. jsou poskytovány zdarma

Provozní doba

Pondělí až pátek 8 - 16 hod.

Ke konzultacím je třeba se předem objednat.

Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit, že aktuálně má naše pedagogicko psychologická poradna naplněnou kapacitu a až do odvolání nepřijímáme nové klienty. Děkujeme za pochopení. Tým poradny da Vinci.

Kontakt

Mgr. Martina Habrová

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci