Vytváříme bezpečné prostředí založené na vzájemné důvěře.

Žijeme plnohodnotný život tady a teď.

Podporujeme maximální využití vlastního potenciálu.

Umožňujeme každému být sám sebou a svobodně se vyjadřovat.

Vytváříme bezpečné prostředí založené na vzájemné důvěře

Jsme komunita

Jsme
komunita

Všichni společně, žáci, učitelé i rodiče, vytváříme atmosféru vzájemného respektu a bezpečí. Navzájem si pomáháme a podporujeme se. Spolupracujeme napříč třídami, stupni i týmy. Podporujeme otevřenou a férovou komunikaci.

Respektujeme
individualitu

Podporujeme všestranný rozvoj každého z nás. Rozvíjíme schopnost pracovat samostatně, v malých týmech i ve velkých skupinách. Učíme se dávat i přijímat zpětnou vazbu a respektovat vlastní potřeby i potřeby druhých.

Inovujeme
vzdělávání

Kombinujeme různé přístupy ke vzdělávání
a vytváříme z nich smysluplný celek. Vybíráme nejvhodnější metody výuky pro danou situaci. Používáme slovní a formativní hodnocení. Rozvíjíme měkké dovednosti a znalosti
v souvislostech.

Všichni se podílíme
na chodu školy

Společně utváříme pravidla, kterými se řídíme. Aktuální témata řešíme na poradách, sněmech a v pracovních skupinách. Domlouváme se, jaká bude náplň projektů a seminářů. Do přípravy akcí školy zapojujeme rodiče, žáky i členy týmu.

Jsme
ve škole
rádi

Využíváme možností našeho krásného areálu - přírodní zahradu s herními prvky, bazén a relaxační zóny. Jídlo z naší jídelny nám chutná. Vaříme zdravě a dobře, z kvalitních potravin, myslíme i na vegetariány. Pečujeme o dobrou atmosféru ve škole.

Škola da Vinci je pro mě výjimečné místo, kde se můžu svobodně vzdělávat a rozvíjet v tom, co mě baví a naplňuje. Cítím se tady bezpečně a mám důvěru jak ve spolužáky, tak v učitele, protože vím, že můžu projevovat svoje názory, myšlenky a nápady. Všichni máme možnost zapojovat se do dění školy, a přispívat tak k celkové atmosféře. Škola mě naučila i sociální a komunikační dovednosti - práci v týmu, osobní zodpovědnosti a poskytování zpětné vazby.

Hanka B. chodí na 2. stupeň

Da Vinci pro mě představuje splněný sen o smysluplné práci v podnětném prostředí a přátelském kolektivu. Komunita školy je mou druhou rodinou. Da Vinci mi umožňuje být sám sebou. Každý den tu mám možnost se něco naučit. Cením si férových vztahů se studenty a toho, že mám prostor ve výuce uplatňovat individuální přístup. Nejvíce si užívám volitelnost v běžné výuce a různorodost výjezdů.

Jirka K. učí na 2. stupni a na gymnáziu

Táďa pořád říká: „Mám je všechny moc rád" a když je nemocný, tak tvrdí, že se všem určitě stýská a že na něj všichni čekají. Pro mě je da Vinci školka radost. Radost dětí a s ní i radost nás, rodičů. Tým výjimečných lidí, kteří probouzí radost ze života. Každý trochu jinak, přesto se dokážou spojit, úžasně doplňovat a tvořit radost. A tím jací všichni v da Vinci jsou, učí děti radost vnímat a uvědomovat si ji. A my rodiče se to učíme od dětí.

Radka J. u nás má syna v kamenné školce

Da Vinci je pro mě místo, jehož výjimečnost vytvářejí hlavně lidé, kteří se zde setkávají v různých rolích. Je to ochota nacházet cesty, kde by jinak zaznělo ,,to nejde”. Je to odvaha postavit se výzvám a pochopení pro nedostatky a chyby, které nás učí posouvat se kupředu. Da Vinci je místo pro růst, rozvoj a lidskost. Místo, které si nesete v sobě.

Adéla B. se stará o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Do Břežan dojíždíme až z pražského Břevnova. Ani jednou jsme ale našeho rozhodnutí nezalitovali. Stojí nám to za to kvůli skvěle fungující komunikaci s vedením školy, kvalitním pedagogickým sborem, krásným školním areálem a ambicí školy vzbudit ve studentech vnitřní motivaci k vlastnímu učení, což se jí soudě podle našich dětí skutečně daří.

Radek Š. má u nás dcery na základní škole

Da Vinci je pro mě místo, které nabízí studentům i učitelům řadu příležitostí a zároveň svobodu pro to, abychom mohli realizovat to, co se mnohdy na první pohled jeví jako nemožné. Místo plné lidí, kteří se nebojí převzít zodpovědnost, růst a učit se.

Denča R. učí na 2. stupni a na gymnáziu

Da Vinci je pro mě jedno z mála míst, kde se daří vědomě hledat cestu ke smysluplnosti, respektu a odpovědnosti za náš život. Všichni, dospělí i děti, se tu navzájem učíme mít život ve vlastních rukou a způsob fungování školy i její filozofie k tomu dávají velký prostor.

Martina P. je školní psycholožka

Škola da Vinci je výjimečná tím, co se v tomto prostoru odehrává. Nejen kvetoucí záhony, pohodlné židle a dojem domáckosti, ale zejména lidské zdroje této instituce zcela jednoznačně směřují k tomu, co je ve vzdělání důležité – sebepoznání, seberozvoj, komunikační a sociální dovednosti. Učí studenty rozumět sami sobě, objevit svůj potenciál a za tím jít. To vše za využití témat  a metod 21. století.

dcera Jany Z. studuje na gymnáziu, syn je absolventem gymnázia

Naše škola pro mne, a věřím, že i pro mé žáky, představuje naprostou svobodu v přístupu. Každý z nás vychází z vlastní zkušenosti, z toho, co důvěrně zná. Dopouštíme se chyb a následně s nimi pracujeme. Matematiku společně objevujeme, hledáme cesty a nebojíme se tvořit nové, experimentujeme. Každý si však určuje svou hranici, ke které chce během studií dokráčet, a pro mne je velkým potěšením žáky na této cestě za poznáním doprovázet.

Pavel T. učí na 2. stupni a na gymnáziu

Chcete se rozvíjet
s námi?

Přidejte se

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2021 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci