mateřská škola

da Vinci

Naše cesta

Mateřskou školu da Vinci jsme založili v roce 2009. Jejími součástmi jsou kamenná školka s kapacitou 30 dětí, která se nachází v areálu školy da Vinci v Dolních Břežanech, a lesní třída s kapacitou 15 dětí. Ta přibyla v roce 2017.

V bezpečném, respektujícím prostředí poskytujeme velmi individuální přístup kvalitního týmu pedagogů. Jednotlivé skupiny mají deset až dvanáct dětí, v lesní třídě jsou vždy dva průvodci pro skupinu maximálně 15 dětí. Klademe důraz na rozvoj osobní zodpovědnosti jdoucí ruku v ruce se svobodou, vnitřní motivací dětí, měkkými dovednostmi, samostatností a podporou osobnosti.

Pro děti máme krásné vnitřní i venkovní zázemí a velmi pestrou nabídku aktivit, která umožňuje každému dítěti rozkvést. V rámci propojení se školou jsou děti v kontaktu s různě starými studenty a navzájem se od sebe obě skupiny učí. Rodiče chápeme jako důležité partnery, jsme s nimi v úzkém kontaktu a spolupráci, poskytujeme jim nadstandardní množství informací o programu i rozvoji dítěte.

Školkáčci se svými svatováclavskými korunami.

Pilíře naší práce

Partnerský přístup

Pro děti a rodiče vytváříme přátelskou a partnerskou atmosféru. Děti s námi spolupracují při výběru aktivit a již od útlého věku rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost. S naší podporou objevují svůj potenciál, který u nás mohou svobodně projevit.

Bezpečný prostor

Děti mají ve školce bezpečný prostor blízký tomu, jaký důvěrně znají z domova. Každodenní činnosti ve školce probíhají v přirozeném prostředí, které aktivně podněcuje individuální nadání a tvořivou inteligenci dětí.

Práce se dřevem v zázemí lesní třídy.

Smíšené i homogenní skupiny

Podporujeme děti v tom, aby byly schopné pracovat v různých skupinách, nezávisle na věku. V kamenné školce se děti ráno a odpoledne setkávají ve smíšených skupinách, kde starší pomáhají mladším a naopak. Mladší děti se díky tomu lépe adaptují na prostředí školky a učí se fungovat v prostředí mimo rodinu. Během dopoledne jsou děti rozdělené do skupin podle věku a věnují se programu, který přizpůsobujeme jejich potřebám. Skupina lesní třídy je smíšená.

Předškolákům se věnujeme v rámci dopoledních činností a „předškoláckého klubu”. Zaměřujeme se na týmové aktivity a rozvoj dovedností tak, aby byly děti připraveny na vstup do jakékoli základní školy.

Pestrý program

Každý týden ve školce má své téma, které propojuje každodenní aktivity. Některé dny v týdnu mají navíc také svoje zaměření. Děti mohou zažít např. sportovní den, kdy pro děti připravujeme program v bazénu, tělocvičně nebo na hřišti, tvořivý den s různými výtvarnými aktivitami, projektový den na určité téma nebo výletový den, kdy se vydáváme na výpravy, cyklovýlety nebo pořádáme různé akce.

V předobědovém kruhu nebo jindy v průběhu dne hrajeme na hudební nástroje a zpíváme. V rámci běžné docházky nabízíme také hravé seznamování s angličtinou, tvoření v dřevařské dílně, předškolní přípravu, individuální logopedii a poradenskou péči. V odpoledních hodinách nabízíme navíc pestrý výběr kroužků. Tyto aktivity zajišťují nejen členové týmu školky, ale i učitelé ze školy da Vinci a externí lektoři.

Cykloden lesáčků.

Zdravý životní styl

Děti vedeme k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme jim kvalitní a vyvážené školní stravování. Mnoho času trávíme aktivně na zahradě, podporujeme děti v pohybu a pobytu v přírodě, odpovědnosti a zájmu o životní prostředí a své okolí. Děti mají možnost pěstovat plodiny na školkové zahradě, účastnit se aktivit zaměřených na péči o přírodu v okolí školy, např. společnými silami třídit odpad, čistit studánku či blízký les.

Komunita a spolupráce

Děti, rodiče i tým školy a školky tvoří komunitu. Otevřenost, porozumění a komunikace s rodiči jsou pro nás podstatnou složkou společného fungování ve školce. Rodiče se zapojují do přípravy programu školky a pořádání školkových i celoškolních akcí.

Děti z kamenné školky a lesní třídy se pravidelně setkávají v rámci slavností, výletů a divadélek. Děti ze školky mají také možnost učit se od žáků základní školy a gymnázia, kteří pro ně připravují výtvarné aktivity, divadelní představení, hry či prezentace.

Pohoda v hamakách - odpočívání v lesní třídě.

Zázemí školky

V kamenné školce máme k dispozici dvě velké, členité a nadstandardně vybavené herny s dřevěným patrem, lezeckou stěnou a tobogánem. Ve třídách máme kvalitní nábytek, Montessori pomůcky a hračky. S předškoláky využíváme také třídu v 1. patře budovy školy. Školková zahrada nám nabízí využití běžných i méně obvyklých herních prvků - máme k dispozici prolézačky, houpačky, pískoviště s domečkem a klouzačkou, trampolíny, blátivou kuchyňku, prostor pro stavby ze dřeva nebo travnatý důlní kopec. Děti tak mají dostatek místa pro volnou hru, tvoření, učení venku na dece, zkoumání a objevování přírody, schovávačky, sportovní hry i relaxaci.

S lesní třídou obýváme kouzelné přírodní místo v přímém sousedství dubového lesa ve vedlejší obci Lhotě, které jsme pro děti upravili společně s rodiči. Vytvořili jsme obří pískoviště v přírodním stylu, ohniště s totemy, domeček, altán a plůtky z vrbového proutí a bylinkovou spirálu. V zázemí školky máme také mobilní domeček, který nám slouží jako útočiště v nepříznivém počasí.

Malování a tvoření - nejmladší děti v kamenné školce.

Harmonogram dne

7:30 – 9:00
příchod dětí, ranní úkol s rodiči, spontánní a individuální činnosti dětí, úklid hraček

9:00 – 9:30
rozdělení dětí do kmenových skupin - činnosti a aktivity dle týdenního režimu a tématu, klub předškoláka

9:30 – 10:00
hygiena, svačina a její společný úklid

10:00 - 11:45
pobyt venku, volná hra

11:45 – 12:15
hygiena, společný komunitní kruh všech tříd

12:15 – 13:00
oběd, úklid po obědě, hygiena, příprava k odpočinku a relaxaci, odchod dětí s dopolední docházkou

13:00 – 13:45
odpočinek a relaxace, poslech čtené pohádky či relaxační hudby

13:45 – 14:30
klidná volná hra dle potřeb dětí

14:30 - 15:00
hygiena, svačina a její úklid

15:00 - 17:30
zájmové činnosti, nabídka aktivit, spontánní a individuální činnosti dětí, pobyt venku, rozcházení dětí

Harmonogram lesní třídy se mírně liší a její provoz je 8:30 - 15:30.

Hrátky po dešti v zázemí lesní třídy.

Školkovné

Školné v mateřské škole da Vinci je 14 150 Kč měsíčně při každodenní (celodenní) docházce. 

Školkovné zahrnuje:

  • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
  • plavání
  • výuku anglického jazyka
  • výlety po okolí
  • možnost dohodnout různé dny i časy docházky do školky
  • konzultace se speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným a kariérovým poradcem a metodikem prevence
Přidejte se

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci