Úvod
O nás
maturita

Maturita

Zjistěte, jak na Gymnáziu da Vinci vypadá maturitní zkouška.

Společná část maturitní zkoušky

 • Webové stránky CERMATu

Profilová část maturitní zkoušky

Vnitřní předpis k organizaci maturitní zkoušky

 • Vnitřní předpis k organizaci maturitní zkoušky
 • Příloha č. 1 - Seznam povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022 – zkušební předměty a formy zkoušek
 • Příloha č. 2 - Seznam nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022 – zkušební předměty a formy zkoušek

Maturitní práce

 • Pokyny pro zpracování maturitní práce; Titulní strana maturitní práce – závazný vzor; Čestné prohlášení – závazný vzor

Ústní zkouška – témata

 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk a literatura - školní seznam literárních děl
 • Biologie člověka
 • Ekologie
 • Právo
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova

Písemná zkouška – témata

 • Matematika

Termíny maturitních zkoušek

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2021 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci