Úvod
O nás
Filozofie školy

Filozofie školy da Vinci

Seznamte se s filozofií školy da Vinci a hodnotami, ze kterých vycházíme.

Hodnoty školy da Vinci

Při všech aktivitách, které se ve škole odehrávají, vycházíme z našich hodnot. Naplnění těchto hodnot je pro nás cílem, kterého chceme společně dosáhnout, zároveň ukazují cestu, po které se ubíráme. Společně diskutujeme o jejich smyslu a hledáme cesty, jak je naplnit. Snažíme se o to, aby naše aktivity byly vždy v souladu s těmito hodnotami.

Pomáháme každému být sám sebou a svobodně se vyjadřovat.

Podporujeme rozvoj vnitřní motivace.

Vytváříme bezpečné prostředí založené na vzájemné důvěře.

Tvoříme společně školu a ovlivňujeme její chod.

Podporujeme uvědomění si sebe sama, vlastní hodnoty a svých hodnot a postojů.

Jednáme svobodně a přijímáme zodpovědnost za své činy.

Žijeme plnohodnotný život tady a teď.

Podporujeme maximální využití vlastního potenciálu.

Respektujeme právo každého člověka na bezpodmínečné přijetí a lásku.

Vnímáme učení jako životní cestu k bytostným otázkám.

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci