Mgr. Jarmila Černohorská, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a gymnázium, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inspirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

RNDr. Alice Jančáková, zástupkyně ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, třídní učitelka 4. ročníku gymnázia

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

Mgr. Jiří Kysel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis a tělesná výchova, třídní učitel 3. ročníku gymnázia

Jirka vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň se intenzivně věnoval florbalu a na univerzitě Karlově v Praze vystudoval nejvyšší trenérskou licenci s florbalovým zaměřením. Následkem zranění hráčskou kariéru brzy nahradila trenérská a později i metodická. Jirka se stal školitelem trenérů a učitelů tělesné výchovy, je autorem několika trenérských příruček. Řadu let působil jako šéftrenér v klubech, asistoval u národních týmů a dva roky byl hlavním trenérem reprezentace juniorů ČR. Pracoval čtyři roky jako vysokoškolský učitel v Brně, následně po stěhování učil tři roky souběžně na základní škole a gymnáziu v Praze. Ve volném čase se dříve věnoval maratonským běhům, nyní spíše hraje discgolf a spikeball. Miluje kvalitní čokoládu.

Mgr. Zuzana Poláková, pedagog druhý stupeň, gymnázium – český jazyk, třídní učitelka 2. ročníku gymnázia

Zuzana absolvovala obor učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu na Pedagogické fakultě UK. Již během studia (se) učila na základní škole v pražském Žižkově, kde nakonec strávila 10 let. Zde začala objevovat varianty individuálního přístupu, důležitost podpory vnitřní motivace žáka, sílu reflexe procesu a sebereflexe a hledala alternativní možnosti výuky pro děti se specifickými potřebami, se kterými se denně setkávala. Následovaly dva roky učení (se) na hornopočernickém gymnáziu, kde si upevnila postoj, že i na klasickém gymnáziu lze být se studenty v partnerském vztahu a navzájem se obohacovat. Zuzana také pomáhala lidem s roztroušenou sklerózou v návratu do pracovních míst, dále již 16 let spoluorganizuje nezávislý hudební festival a v neposlední řadě je nadšenou propagátorkou zážitkové pedagogiky, jejíž lektorkou je v Prázdninové škole Lipnice od roku 2013. Během rodičovské dovolené vedla na různých školách besedy v rámci spolku Metaculture. Má dvě malé dcerky, které jí jsou inspirací a bezednou studnicí radosti, hravosti a životní moudrosti.

Mgr. David Venclík, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium –  dějepis a základy společenských věd, třídní učitel 1. ročníku gymnázia

David vystudoval učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde také dokončil doktorské studium v oboru České a československé dějiny. Studiu historie se věnoval rovněž na Vídeňské univerzitě. Jako učitel působil na Gymnáziu Nový PORG, Gymnáziu Jaroslava Heyrovského a Vyšší a střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Na Gymnáziu Duhovka a SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci byl součástí vedení školy. Rád píše o dějinách, organizuje historické vycházky, poslouchá rockovou hudbu a běhá v přírodě. Je ženatý a má dceru Zuzanu.

Mgr. Vladimíra Svobodová, pedagog 1. a 2.stupeň, gymnázium – výuka TV, vedoucí školního klubu, třídní učitelka 9. třídy ZŠ

Vlaďka vystudovala FTVS na UK. Sportu se věnuje od dětství. Působila jako trenérka dětí a mládeže v judu a sebeobraně. Řadu let jezdí na dětské tábory jako zdravotník a programová vedoucí. Se zážitkovou pedagogikou se poprvé setkala na expedičním kurzu Prázdninové školy Lipnice, později působila v týmech integračních kurzů PŠL.
Absolvovala seminář Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován a kurz zdravotníka ZDRSEMu. Před příchodem do da Vinci působila jako lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit. Ve volném čase se ráda toulá po horách, lyžuje, hraje deskové hry a relaxuje při četbě a výtvarném tvoření.

Mgr. Pavel Trykar, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  matematika, třídní učitel 8. třídy ZŠ

Pavel vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor matematika – ruský jazyk. Na jeden semestr si odskočil do Ruské federace, kde pokračoval na Moskevské pedagogické státní univerzitě. Během studií jezdil jako vedoucí na tábory s handicapovanými dětmi. Nyní má za sebou již desetiletou praxi. Učil matematiku a ruštinu na základní škole s rozšířenou výukou jazyků v Mostě, kde vedl i četné kroužky: deskové hry a hlavolamy, šprtec, stolní fotbal, matematické projekty aj. Podporuje tvůrčí přístup, rád pracuje s chybou a matematiku s dětmi objevuje. Ve volných chvílích cestuje (na Aljašce se mu splnil dávný sen a potkal se tam s medvědem), má neskrývaný obdiv k přírodě a její dokonalosti, občas pinkne do volejbalového míče, projede se na kole či loďce, nedá dopustit na vlastní tvorbu z barevných čtvrtek (snaží se zachytit pomíjivé pocity, hraje si s dialogy a vše rámuje přísnou geometrií), jeho srdce bije v rytmu drum’n’bass a za žádných okolností nemůže přijít o svou představivost, kde tráví většinu svého času.

 

Bc. Zuzana Doležalová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny, angličtiny, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Zuzana pracovala pět let jako průvodkyně a delegátka ve Španělsku a Andoře, kde jí španělský jazyk, kultura, kinematografie i hudba velice přirostly k srdci. Poté vystudovala obor cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Čtrnáctým rokem vyučuje angličtinu a španělštinu v jazykové škole v Praze, od loňského roku se podílí na výuce španělštiny v da Vinci. Zaměřuje se především na firemní výuku obchodní angličtiny a španělštiny. Ve volném čase ráda cestuje po světě na plachetnici se svojí rodinou. Je vdaná a má dva syny.

Mgr. Samuel Jordán, pedagog 2. stupeň, gymnázium – tělesná výchova, třídní učitel 7. třídy ZŠ

Samuel vyrůstal ve smyslu filozofie, jejíž cílem je hledání osobní cesty každého člověka, respektování jeho jedinečnosti a naplněný život. Vždy byl zaměřen na kamarádská setkání, rozvoj zodpovědnosti a smysluplného konání v souladu s přírodním řádem. Je absolventem a zároveň učitelem kurzů osobnostního rozvoje Poznej svůj cíl od své maminky Zdeňky Jordánové, kterou doprovází na jejích přednáškách a setkáních. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením na aktivity v přírodě. Dvě zimy působil jako učitel na mezinárodní škole ve Švýcarsku, kde vyučoval tělesnou výchovu a lyžování, odkud se přesunul do Prahy, kde půl roku vyučoval na státní škole. Jeho život je pevně spjat se sportem. Během studia na vysoké škole se závodně věnoval paraglidingu, ve kterém se pohybuje na světové úrovni. Miluje i další sportovní aktivity všeho druhu. Čas mimo da Vinci tráví pobytem v přírodě, na rodinném ranči, sportem, či létáním na svém křídle.

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, třídní učitel 6. třídy ZŠ, koordinátor OSV, metodik prevence

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole Da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době se věnuje gamifikaci výuky dějepisu na druhém stupni. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, pedagog 2. stupeň – český jazyk

Ivana studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc – aprobace český jazyk a literatura – společensko – vědní základ /pro ZŠ a SŠ/. Téměř 20 let učila na základní a střední škole, což jí velmi bavilo. Rozpor mezi jejími představami o vzdělávání a realitou se však prohluboval, a tak ze školy odešla. Od roku 2009 je na volné noze a pracuji z domova. Je spoluzakladatelka vzdělávací společnosti Životní vzdělávání. Kromě činnosti ve společnosti se věnuje smysluplnému využití interaktivních tabulí a tabletů ve školách viz. www.interaktivka.cz Ve svém životě se snaží řídit slovy pana Bohumila Hrabala: „Život je krásnej, k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“ Činí ji šťastnou její rodina, usměvaví lidé, bytí s dětmi, soulad s přírodou, sbírání a zpracování bylinek a její práce. Má dvě dospělé děti.

 Mgr. Denisa Raichlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  český jazyk

Denisa vystudovala český jazyk a základy společenských věd na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V rámci svého studia se zaměřila na didaktiku literatury a její propojení s kritickým myšlením, této tematice se i nadále věnuje a chystá se v ní pokračovat během doktorského studia. Kromě roční zkušenosti z výuky na alternativní škole, několik let vedla skautský oddíl. V současné době je členkou skupiny, která se v Junáku stará o téma respektujícího přístupu a je instruktorkou na vzdělávacích kurzech. Ve volném čase ráda pije kávu, peče sladké koláče a čte.

 

Mgr. Helena Sixtová, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  matematika a fyzika

Helena vystudovala Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Před příchodem do školy da Vinci učila především matematiku a fyziku na střední škole. Ráda učí názorně, zdůrazňuje využití získaných poznatků v praxi. Se studenty pracuje v duchu hesla Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. V rámci osobního rozvoje se stala certifikovanou koučkou, získala kvalifikaci kariérového poradce a spolupracuje s nakladatelstvím Albatros. Je také lektorkou kurzů pro pedagogy. Volný čas nejraději tráví na výletech s rodinou.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

PhDr. Milena Pouchová, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie, ekologická výchova

Milena vystudovala učitelství biologie a rodinné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze. V doktorském programu se věnovala integrované tématické výuce a projektovému vyučování. Do výuky ráda zařazuje pozorování a experimenty, je zastánkyní badatelsky orientované výuky. Má ekologické smýšlení. Od studentských let působí v Českém svazu ochránců přírody a Ekocentru Koniklec. Zde se podílela na tvorbě naučných stezek v Praze a okolí, vytvořila a lektorovala mnoho ekologických programů a projektů. Vyzkoušela si také práci v ziskovém sektoru při provádění zoologických průzkumů v rámci posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Před příchodem na školu da Vinci učila 10 let na základní škole Angel v Praze – Modřanech. Volný čas tráví s rodinou, cestováním po Čechách i zbytku světa, fotografováním či sportem. Každý den obdivuje krásy přírody, žasne nad její mocí a moudrostí.

Mgr. Milan Chroust, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis

Milan vystudoval obor geobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jedná se o dvou obor biologie a geologie, tedy skloubení živé a neživé přírody. Během magisterského studia si rozšířil učitelské dovednosti v rámci doplňujícího pedagogického studia. Před příchodem na školu da Vinci pracoval v Ekocentru Koniklec, kde se podílel na environmentální a ekologické výuce. Téměř tři roky pracoval v České geologické službě jako kurátor paleontologických sbírek. Zároveň se ale věnoval popularizaci geologie na základních a středních školách. Rád pracuje a vyučuje v terénu. Žáci by se o přírodě neměli jen učit, ale hlavně ji sami zkoumat venku. Volný čas tráví hlavně sportem a vědou. Je držitelem černého pásku v karate a pracuje v Geologickém ústavu AV v Praze, kde pokračuje výzkumem třetihorní fauny z oblasti Mostecka.

Mgr. Filip Sommer, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis

Filip je absolventem magisterského oboru Regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Filip zde v současnosti studuje Ph.D. se zaměřením na regionální a politickou geografii. Blíže se soustředí na kurdskou politiku a region Sýrie a Iráku. Zároveň se podílí na projektu zaměřeném na problematiku mediální gramotnosti pod organizací Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Dva roky učil zeměpis (a částečně i první stupeň tělocvik) na škole s respektujícím přístupem. Již 4 roky je ve vedení skautského oddílu ORONGO, rád hraje na kytaru a cestuje. Ve volných chvílích si rád pouští hudbu všeho druhu.

Mgr. Pavel Fiala, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  dějepis a základy společenských věd

Pavel vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějepis – základy společenských věd. Před příchodem na Da Vinci působil dlouho na Karlínské obchodní akademii, kde kromě dějin a občanské nauky učil kulturní dědictví a snažil se rozvíjet podnikavost. I proto se stal jedním ze zakládajících členů učitelské platformy Učitelé z Marsu, marťané v tomto spolku chtějí inovovat výuku ekonomiky. Jako správný marťan má rád všechny raketové sporty, nejradši však tenis a badminton. Mezi jeho srdeční místa patří Ještěd a Tančírna v Račím údolí. 

PhDr. Jana Němečková, Ph.D., zástupkyně ředitele pro administrativu a mezinárodní spolupráci, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny, školní kariérní poradce

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK, doktorské studium didaktiky anglického jazyka absolvovala na Filozofické fakultě UK. Před příchodem na da Vinci učila na Gribskov Gymnasium v Dánsku, na Gymnáziu Omská a vedla semináře na Gymnáziu PORG. V minulosti působila také jako lektor a senior teacher na jazykové škole a jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.

Mgr. Kamila Jedličková, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Kamila vystudovala Anglický jazyk a didaktiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, během studií strávila jeden semestr na University of Birmingham v Anglii. Diplomovou práci psala na téma „Mentoring v praxích budoucích učitelů angličtiny“. Během studií pracovala jako průvodkyně na zámku ve Veltrusích a také v pražském Klementinu, kde vedla prohlídky v anglickém jazyce. Pedagogické zkušenosti sbírala při soukromé individuální výuce dětí i dospělých a poslední tři roky učila v jazykové škole, především ve firemních kurzech. Ve volném čase ráda vaří, peče, sportuje a pije kávu.

 Daryl Harrison, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Daryl pochází z Austrálie, zároveň je ale i občanem Malty. Vždy ho zajímala práce s mladými lidmi, po ukončení střední školy proto začal pracovat se znevýhodněnou mládeží. Vždy ho ale lákaly nové výzvy, proto začal studovat Griffith University v australském Queenslandu, kde dokončil bakalářské studium v oboru vzdělávání, specializoval se druhostupňovou dramatickou výchovu. V Austrálii učil angličtinu, divadlo, zeměpis a dějepis. Už v průběhu univerzitních studií pracoval na částečný úvazek jako manažer ve vysoce respektovaném kulturním centru v Brisbane. Tam získal cenné zkušenosti při přípravě divadelních představení. Tři roky vyučoval angličtinu ve Vietnamu, následně se přesunul do Evropy a vyučoval angličtinu ve firemních i individuálních kurzech v několika jazykových školách. Cenní si jedinečnosti každého studenta. Ve svých hodinách chce podporovat přirozenou zvídavost mladých lidí a zároveň rozvíjet jejich lásku k celoživotnímu vzdělávání.

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň, 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

 Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.

Zuzana Neradová, M.A., pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka němčiny

Zuzana absolvovala studium sociologie, politologie a sociální psychologie na vysokých školách WWU Münster (Bachelor of Arts) a Uni Mannheim (Master of Arts) v Německu. Ke konci svého studia se však „náhodou“ dostala k učení a zjistila, že ji tato práce nabízí mnohem větší seberealizaci a naplnění než původně zaměřovaná práce ve výzkumu. Na učení ji nejvíce baví vnitřní logika, která se s cizím jazykem dále rozvíjí, a možnost podělit se o znalosti jazyka, který ji vždy přišel svou komplexitou a pravidelností uchvacující. Od začátku roku 2017 vyučuje německý jazyk na různých jazykových školách v Praze a od září 2019 také na da Vinci. Kromě dětí a firemních kurzů ještě vyučuje seniory v komunitním centru Elpida, což je zároveň jejím největším koníčkem. Když zrovna neučí nebo nepřipravuje výuku, tak je nejraději v horách, kde v zimě lyžuje a v létě dělá pěší turistiku.

Cristina Cabrera, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny

Cristina začala svá studia na univerzitě ve španělské Salamance, magisterský titul získala ve Valencii, část studií absolvovala na pražské Univerzitě Karlově. Soustředila se na studium filologie, komparatistiky, umělecké kritiky, mimo jiné se zabývala tím, jak současná společnost, moderní fenomény a estetika ovlivňují a proměňují současnou literaturu. Již více než deset let vede nejrůznější kurzy španělštiny pro studenty, má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou všech věkových kategorií. Překládá klasické texty a věnuje se korektorské činnosti. Poslední dobou vkládá hodně energie do tvorby neformálního časopisu, do kterého můžou přispívat všichni se zájmem o kulturu. Ráda čte a poslouchá muziku, hlavně sbírku vinylových desek. Ve volných chvílích ráda šije a vytváří si své vlastní oblečení.

Ing. Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti a podnikavosti, školní informační systém – Edookit, správce IT

Honza vystudoval obor Podniková ekonomika a management na VŠE. Diplomovou práci psal na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů.  Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii. Nedávno si dodělal na VŠE doplňující pedagogické studium.

Ing. Jana Trojanová Ph.D., pedagog 1. a 2. stupeň, gymnázium – výuka informatiky, školní klub

Jana vystudovala Západočeskou Univerzitu v Plzni obor umělá inteligence. V doktorském programu se zabývala rozpoznáváním emocí z video záznamu s libovolným natočením tváře. V letech 2008-2018 pracovala jako výzkumný vědec v oblastech počítačového vidění, diagnostiky budov a zpracování přirozeného jazyka. Je spoluautorem 7 patentů a více než 15 publikací. Mezi její záliby patří hraní deskových her, čtení sci-fi a fantasy knížek, windsurfing a programování neuronových sítí. Motto „Každý by se měl podělit o své dovednosti s alespoň jedním člověkem mimo obor.“ V da Vinci vede IT ve výuce a ve školním klubu. Informační technologie se neustále vyvíjejí a denně se na nás valí velké množství dat a informací. Studenti nesmí slepě věřit všemu, co si přečtou. Je nutné u nich vybudovat kritické myšlení. Naučit je, jak se v tomto světě bezpečně pohybovat a jak si informace utřídit a ověřit. Ráda by motivovala více žen ke studiu na technické škole.

 

Mgr. Ondřej Suchan, pedagog MŠ, ZŠ a gymnázium – pracovní činnosti, výtvarná výchova

Ondra absolvoval střední Uměleckoprůmyslovou školu v Praze – obor nábytkářství. Následně vystudoval učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na tématu „Rehabilitace řemesla ve všeobecném vzdělávání“. Před příchodem na da Vinci učil výtvarnou výchovu a dějiny umění na středních a základních školách, organizoval a lektorsky vedl řemeslně zaměřené vzdělávací projekty pro Muzeum v Říčanech u Prahy. Souběžně provozuje uměleckořemeslnou praxi jako restaurátor. Na da Vinci učí dílensky zaměřené předměty, vede družinovou dílnu a kroužek. Rád píše básně, plave, kutí a tráví čas s rodinou.

Mgr. Zdenka Rocha, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium –  výtvarná výchova, mediální výchova

Zdenka vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře výtvarné výchovy. Při studiu získala zkušenost s tvorbou a lektorováním doprovodných výtvarně-vzdělávacích programů v muzeích a galeriích (Galerie Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum), před příchodem do da Vinci učila na základní škole i gymnáziu (Gymnáziu Arabská) a vedla odpolední výtvarné ateliéry pro děti. Na da Vinci učí výtvarně zaměřené předměty a mediální výchovu. Ráda cestuje, čte, cvičí jógu a chodí na výstavy především současného umění.

MgA. Hana Krejčová – pedagog 1. a 2. stupeň, gymnázium – hudební výchova

Vystudovala sólový zpěv na Konzervatoři Brno a na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Své pěvecké zkušenosti rozšířila na masterclass v rakouském Reichenau a na řadě sólových i orchestrálních koncertů (mj. se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu) doma i v zahraničí (USA, Německo, Rakousko a další). Pedagogické zkušenosti sbírala v rámci výuky na ZUŠ, gymnáziu a konzervatoři. Deset let působila jako umělecká vedoucí vokálního oktetu Somebody´s Singing a vokálně instrumentálního Tria Š.O.K. V současnosti mj. vede ženský pěvecký sbor. Je vdaná, má dvě děti. Volný čas ráda tráví se svou rodinou v přírodě, ráda čte a miluje filmy z obobí první republiky.

Ing. Jitka Rudolfová, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka OSV

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. Zároveň absolvovala studium pro Výchovné poradce na Filosofické fakultě UK Praha.

Mgr. Ing. Martina Porkertová, školní psycholog, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, výuka psychologie

Martina vystudovala ekonomii na VŠE v Praze a této profesi se i nějaký čas věnovala, vždy ji však zajímala především práce s lidmi. Delší čas pak pracovala v sociální oblasti jako kurátorka pro mládež a současně hrála na bicí nástroje v několika hudebních tělesech. Průběžně absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR a řadu dalších akreditovaných vzdělávacích programů, zaměřených především na psychologickou a terapeutickou práci s rodinou a dětmi. V soukromé praxi se věnovala individuální i párové psychoterapii a důležitou zkušeností pro ni byla práce v Dětském krizovém centru, kde se kromě krizové intervence a nedirektivní psychoterapie hrou měla příležitost zdokonalit hlavně v dětské psychodiagnostice. Těší ji být se svou rodinou, nejlépe jí je v přírodě, ráda lyžuje, chodí po horách a baví ji jachting na Slapech.

Mgr. Adéla Boudová, speciální pedagog, pedagog gymnázium – psychologie

Adéla vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích postupně tři obory – Psychologie, Učitelství psychologie pro SŠ a výchovy ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ a Arteterapie. Zkušenosti s pedagogikou získávala nejprve na ZŠ v Soběslavi jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a asistentka pedagoga. Následně působila přes 4 roky jako vychovatelka na kolejích gymnázia Open Gate a jako lektorka volnočasových aktivit (Orientální tance, badminton). Ve volném čase se věnuje výtvarné tvorbě všeho druhu, orientálním tancům, historickému šermu a lukostřelbě, zpěvu a knihám.

Kryštof Vrtek – výuka semináře Právo

Kryštof je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na fakultě je zapojen do Street Law programu, jehož cílem je předávání právních znalostí a dovedností především neprávníkům. V rámci tohoto programu připravuje právní semináře a simulovaná soudní jednání pro žáky středních a základních škol. Zároveň je prezidentem studentského spolku Common Law Society, který shromažďuje nejen studenty a absolventy pražských práv. Své první pedagogické zkušenosti získal na Gymnáziu Jaroslava Seiferta, nyní také pomáhá s vedením seminářů práva na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V právu se Kryštof zabývá hlavně právem insolvenčním, a to především skrz jeho pracovní pozici ve společnosti insolvenčních správců. Ve volném čase se rád věnuje sportu (po aktivní i pasivní stránce) a cestování.

Mg.A., Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ – výuka vzdělávací oblasti umění a kultura

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

 

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

Ing. Lenka Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.