Úvod
O nás
Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Využijte pedagogicko-psychologickou podporu či kariérové poradenství.

Jaké služby nabízíme

Cílem činnosti našeho Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je pracovat se všemi členy komunity školy a vytvářit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

Koordinujeme systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
i o žáky nadané. Podporujeme žáky při výukových a výchovných nesnázích nebo ve složitých životních situacích, ale především v otázkách osobnostního rozvoje, vyladění sociálních vztahů, životní spokojenosti a kariérního směřování.

Společně s dětmi, rodiči i učiteli hledáme konkrétní řešení s respektem ke specifikům a individuální cestě všech zúčastněných.

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují speciálně-pedagogické a psychologické služby, které žákům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům školy poskytujeme z prostředků hrazených školou.

Tým našeho ŠPP

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
This is some text inside of a div block.