Aktuality ze školky naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Zápis se uskuteční ve pondělí 3. května 2021. K zápisu jsou pozváni zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku, absolvovali osobní schůzku ve školce, obdrželi pozvání k zápisu. Kritéria pro přijetí viz Přijímací řízení do MŠ na stránkách...

Přednosti Mateřské školky da Vinci

 • Česká školka s kapacitou 30 dětí s výukou  anglického jazyka, hry na flétnu a montessori pomůckami.
 • Navazující základní škola ZŠ da Vinci v Dolních Břežanech.
 • Pro děti vytváříme přátelskou a partnerskou atmosféru. Spolupracují s námi při výběru aktivit a již od útlého věku rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost. Za podpory dospělých děti objevují svůj potenciál, který u nás mohou svobodně projevit, více si věří.
 • Nabízíme ve školce dětem bezpečný prostor blízký tomu, jaký důvěrně znají z domova, ze své rodiny. Každodenní činnosti ve školce probíhají v přirozeném prostředí, v prostředí aktivně podněcujícím individuální nadání a tvořivou inteligenci dětí.
 • Využíváme výhod heterogenní i homogenní skupiny. Ráno jsou všechny děti spolu. Od 9 do 13 se rozdělíme na 3 skupinky podle věku, abychom mohli program přizpůsobit přímo potřebám dětí. Pro mladší děti je přechod přirozenější a citlivější. Odpoledne jsou opět všechny děti spolu.  Starší děti pomáhají mladším.
 • Poskytujeme velmi individuální přistup kvalitního týmu pedagogů MŠ – skupiny mají deset až dvanáct dětí.
 • Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu – vedeme k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme kvalitní a vyvážené školní stravování. Za přirozenou součást výuky ve školce považujeme environmentální výchovu. Děti mají možnost chovat zvířátko, pečovat o plodiny na školní zahradě, účastnit se aktivit zaměřených na péči o přírodu v okolí školy, společnými silami třídit odpad.
 • V rámci běžné docházky nabízíme pestré hudební, výtvarné a pohybové aktivity, které  zajišťují členové našeho týmu s odpovídajícími zájmy a zkušeností.

Výčtem předností navazující na naši filozofii nekončíme. Poznejte školu da Vinci ze všech stran…

 Seznamte se s příběhem a filozofií

Režim dne

Pravidelné aktivity během dne

Týdenní rozvrh

Pravidelný týdenní režim 

Školní vzdělávací program

ŠVP MŠ da Vinci pro rok 2018-2021

Rozvoj dítěte

ŠVP MŠ da Vinci je zaměřen na rozvoj tvůrčích a intelektuálních schopností každého dítěte. Dospělí nabízejí dětem svoji zkušenost, kterou pak společně podrobí zkoumání. Děti si přirozeně osvojují dovednosti a znalosti. Rozvíjí tak svoje tvůrčí a intelektuální schopnosti aniž by „se učily“. Každé dítě přichází s osobitým (jedinečným) nadáním. V naší školce společně odhalujeme tento potenciál a nabízíme dětem bezpečný prostor a podporu pro rozvíjení jejich jedinečnosti.

Průběh dne

Časové rozvržení dne:

 • 7.30 – 9.00 – příchod dětí do školky, ranní úkol pro děti a rodiče, postupné zahájení společného dne (společný kruh, písnička, krátká hra, společné čtení, atd.)
 • 9.00 – 12.00 – aktivity dětí v rámci tzv. Týdenního plánu školky, v tomto čase je podle potřeb dětí také připravena svačinka
 • 12.00 – oběd, čas oběda lze přizpůsobit podle aktuální situace, tak aby se mohly účastnit i děti přicházející např. jen na odpoledne
 • 13.00 – 17.30 – odpolední aktivity v rámci Týdenního plánu školky, v tomto čase je podle potřeb dětí také připravena druhá svačinka

Co všechno děláme: Podle počasí a potřeb dětí chodíme často ven – na zahradu a hřiště školky či na procházky do okolí. Hrajeme stolní hry všeho druhu, skládáme stavebnice, oblékáme panenky, vaříme v kuchyňce, děláme autodráhu, stavíme města, vybarvujeme omalovánky, tvoříme z papíru, počítáme příklady, hrajeme karetní hry, skládáme puzzle, poznáváme písmenka, chodíme na vycházky a na zahradu, hrajeme sportovní a hudební hry, zpíváme, poznáváme svět, kamarádíme s angličtinou, fotografujeme, staráme se o zvířátka, stavíme si úkryty…

Stravování: Jídlo a pití během dne domlouváme s rodiči a dětmi podle jejich individuálních potřeb. Samozřejmostí je kvalitní a vyvážená strava po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. V případě jakýchkoliv speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. rajče, mléko, maso apod.), rádi zabezpečíme plně vyhovující stravování. Dětem je během celého dne k dispozici dostatek tekutin – voda, čaje, 100% ovocné šťávy, apod.

Prostory školky

Dolní Břežany

Školka sídlí společně se Základní školou da Vinci v přívětivém prostředí Dolních Břežan, v budově bývalé prvorepublikové mateřské školy s pozemkem kolem 7.000 m2. Prostory školky prošly rozsáhlou rekonstrukcí. K dispozici jsou dvě veliké, nadstandardně vybavené herny s jídelnou a velkým dřevěným patrem. Samozřejmostí je potřebné sociální zázemí. Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori pomůckami a hračkami. Vzrostlý sad je vybavený běžnými i méně obvyklými herními prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště s domečkem a klouzačkou, trampolíny, kopec s tunelem, maxizvonkohra, travnaté hřiště apod.) a nabízí všem dostatek místa pro volnou hru, tvoření, učení venku na dece, zkoumání a objevování přírody, schovávačky, sportovní hry i relaxaci.

Lhota (lesní třída MŠ)

Ve Lhotě u Dolních Břežan máme k dispozici krásný pozemek s loukou v přímém sousedství dubového lesa. V průběhu prvního roku jsme se usazovali a vylepšovali zázemí. Do některých počinů budování jsme se pustili společně s rodiči a i díky nim máme již obří pískoviště v přírodním stylu, ohniště nebo kouzelnou bylinkovou spirálu. V zázemí je také mobilní domeček – naše útočiště v nepříznivém počasí – týpí či oltář.