Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Aktualizované termíny přijímacích zkoušek na gymnázium da Vinci pro školní rok 2021/22:

Aktualizované termíny přijímacích zkoušek na gymnázium da Vinci pro školní rok 2021/22: Školní část přijímací zkoušky se bude konat v následujících termínech: Písemná zkouška se bude konat 5. 5. 2021 v dopoledních hodinách (cca 9.00 – 13.00). Ústní zkouška se bude konat v jednom z následujících dní: 11., 12. nebo 13. 5. (cca 9.00 – 17.00).   Více o...

Virtuální prohlídka

Prostory 2. stupně a gymnázia

10989419_1545060899069095_3340622633498915245_n  11986943_1545061085735743_2724651298672627183_n

V září 2015 jsme otevřeli novou budovu pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium da Vinci. Žáci mohou využívat hudební zkušebnu, 20ti metrový bazén, tělocvičnu, velký sál, studovnu, kavárnu, badatelnu a další. Celá budova je bezbariérová.

Součástí projektu nové budovy je i projekt zahrada, která studentům a učitelům nabízí nespočet atrakcí jako trampolíny v zemi, prolézačky, množství zeleně, atd.

Styl výuky

Gymnázium da Vinci je společenstvím učitelů a studentů a každý člen naší komunity je cílem sám o sobě, nikoli prostředkem. Škola pro nás není jen přípravou na pozdější chvíle či profesní život (i když i to tvoří její důležitou a nezbytnou součást), ale plnohodnotným životem, kde jde o každý jedinečný okamžik. Komunita tvoří prostředí, kde i přes každodenní problémy a obtíže najdou všichni cestu k porozumění…

Jazyky

Výuka angličtiny je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, ústního a písemného projevu na základě osvojených jazykových prostředků – mluvnice, slovní zásoby, výslovnosti a pravopisu. Důraz je kladen na ústní komunikaci. Postupně se prohlubuje obsahová, stylistická i gramatická stránka mluveného i psaného projevu. Po absolvování gymnázia budou studenti schopni jazyk bezpečně a jistě používat ve většině komunikačních situací…

Více informací

Harmonogram dne

07:30 – 8:30 – ranní klub 
09:00 – začátek výuky
09:00 – 14:50 – krátké dny (středa + pátek)
12:30 – 13:15 – oběd
09:00 – 16:40 – dlouhé dny (po, út, čt) 

Tým gymnázia da Vinci

Modulová výuka, projektové týdny, expedice

Na gymnáziu da Vinci se školní rok dělí na 3 trimestry. Výuka probíhá v 90minutových blocích. Žáci mají vyšší volitelnost a volí si z témat svého zaměření. V každém trimestru se koná projektový týden. Na závěr školního roku si žáci vybírají z nabídky expedičních témat.

Cílem hloubkové expedice je získat dovednosti vhodné k týmové práci, zaujímat různé týmové role a vyzkoušet si tak své silné stránky, úspěšně zpracovat třítýdenní projekt se všemi jeho fázemi: příprava, terénní výzkum (umělecká tvorba), interpretace výzkumu, prezentace výzkumu. V neposlední řadě vyzkoušet si v oborech proniknout do větší hloubky, než je běžně možné (dokonce základy vědecké práce).

více o výuce

Odpolední aktivity a školní klub

Ve školním roce 2015/2016 jsme otevřeli školní klub, který slouží pro odpolední vyžití studentů 2. stupně a gymnázia..

Ve školním klubu mohou studenti využívat knihovnu, kavárnu, tělocvičnu s bazénem a hudební zkušebnu.

Studenti si mohou vybrat ze sportovních i uměleckých kroužků a zájmové matematiky.

  • iPady
  • Knihovna
  • Sport
  • Bazen

Výčet odpoledních aktivit