Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Aktualizované termíny přijímacích zkoušek na gymnázium da Vinci pro školní rok 2021/22:

Aktualizované termíny přijímacích zkoušek na gymnázium da Vinci pro školní rok 2021/22: Školní část přijímací zkoušky se bude konat v následujících termínech: Písemná zkouška se bude konat 5. 5. 2021 v dopoledních hodinách (cca 9.00 – 13.00). Ústní zkouška se bude konat v jednom z následujících dní: 11., 12. nebo 13. 5. (cca 9.00 – 17.00).   Více o...

Den otevřených dveří na Gymnázium v čtvrtek 18. 2. 2021

Ve čtvrtek 18.2.  pořádáme den otevřených dveří na našem gymnáziu. Probíhá ve škole i online PŘÍMO VE ŠKOLE den otevřených dveří na gymnáziu. Těšíme se na viděnou ve škole 18. února mezi 16. až 18. hodinou. Tato akce se uskuteční, pokud to dovolí epidemiologická situace. I proto vás žádáme o vyplnění následujícího formuláře. Rádi bychom měli přehled o počtu...

Virtuální prohlídka

Prostory 2. stupně a gymnázia

10989419_1545060899069095_3340622633498915245_n  11986943_1545061085735743_2724651298672627183_n

V září 2015 jsme otevřeli novou budovu pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium da Vinci. Žáci mohou využívat hudební zkušebnu, 20ti metrový bazén, tělocvičnu, velký sál, studovnu, kavárnu, badatelnu a další. Celá budova je bezbariérová.

Součástí projektu nové budovy je i projekt zahrada, která studentům a učitelům nabízí nespočet atrakcí jako trampolíny v zemi, prolézačky, množství zeleně, atd.

Styl výuky

Gymnázium da Vinci je společenstvím učitelů a studentů a každý člen naší komunity je cílem sám o sobě, nikoli prostředkem. Škola pro nás není jen přípravou na pozdější chvíle či profesní život (i když i to tvoří její důležitou a nezbytnou součást), ale plnohodnotným životem, kde jde o každý jedinečný okamžik. Komunita tvoří prostředí, kde i přes každodenní problémy a obtíže najdou všichni cestu k porozumění…

Jazyky

Výuka angličtiny je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, ústního a písemného projevu na základě osvojených jazykových prostředků – mluvnice, slovní zásoby, výslovnosti a pravopisu. Důraz je kladen na ústní komunikaci. Postupně se prohlubuje obsahová, stylistická i gramatická stránka mluveného i psaného projevu. Po absolvování gymnázia budou studenti schopni jazyk bezpečně a jistě používat ve většině komunikačních situací…

Více informací

Harmonogram dne

07:30 – 8:30 – ranní klub 
09:00 – začátek výuky
09:00 – 14:50 – krátké dny (středa + pátek)
12:30 – 13:15 – oběd
09:00 – 16:40 – dlouhé dny (po, út, čt) 

Tým gymnázia da Vinci

Modulová výuka, projektové týdny, expedice

Na gymnáziu da Vinci se školní rok dělí na 3 trimestry. Výuka probíhá v 90minutových blocích. Žáci mají vyšší volitelnost a volí si z témat svého zaměření. V každém trimestru se koná projektový týden. Na závěr školního roku si žáci vybírají z nabídky expedičních témat.

Cílem hloubkové expedice je získat dovednosti vhodné k týmové práci, zaujímat různé týmové role a vyzkoušet si tak své silné stránky, úspěšně zpracovat třítýdenní projekt se všemi jeho fázemi: příprava, terénní výzkum (umělecká tvorba), interpretace výzkumu, prezentace výzkumu. V neposlední řadě vyzkoušet si v oborech proniknout do větší hloubky, než je běžně možné (dokonce základy vědecké práce).

více o výuce

Odpolední aktivity a školní klub

Ve školním roce 2015/2016 jsme otevřeli školní klub, který slouží pro odpolední vyžití studentů 2. stupně a gymnázia..

Ve školním klubu mohou studenti využívat knihovnu, kavárnu, tělocvičnu s bazénem a hudební zkušebnu.

Studenti si mohou vybrat ze sportovních i uměleckých kroužků a zájmové matematiky.

  • iPady
  • Knihovna
  • Sport
  • Bazen

Výčet odpoledních aktivit