Filozofie gymnázia

Máš chuť si vybrat vlastní cestu za poznáním?

Ve škole da Vinci si můžeš vybrat každé čtvrtletí z nabídky modulů a sestavit si tak vlastní vzdělávací cestu. Je na tobě, jestli se nejdřív seznámíš se světem fyziky a pak se vydáš zkoumat společenské vědy, nebo budeš ochutnávat od všeho postupně.

To co se budeme učit, jsme rozdělili na základní a rozšířenou úroveň. Ve všech předmětech absolvuješ smysluplný základ, o kterém si myslíme, že by student gymnázia měl znát. Našim cílem je, abys znal souvislosti, kriticky myslel, překonával překážky. V rozšířené úrovni budeš mít den a půl v týdnu, abys sis vybral téma nebo projekt, ve kterém se budeš spolu s dalšími, kteří mají stejný zájem, rozvíjet a pronikat do hloubky poznání našeho světa. Každý obor má speciálně vybavenou učebnu, uzpůsobenou pro efektivní práci. Badatelna pro chemii, fyziku a biologii, mediatéka pro společenské vědy, či hudební zkušebna nebo ateliér, ti budou plně k dispozici.

Chceš poznat sám sebe? Objevovat svoje hranice?

Rádi bychom, abys během studia poznal kdo si, jaké jsou tvé silné a slabé stránky. A tam kde narazíš na překážky a hranice, pomůžeme ti posunout se dál.

Dostaneš se s námi do náročných situací, ve kterých se poznáš nejlépe. Může to být při expediční práci v terénu, třetí den úmorného deště, nebo když se ti studium nebude dařit a do toho se rozejdeš se svou holkou. S podporou zkušeného týmu učitelů, ale i tvých spolužáků překážky překonáš a dozvíš se mnoho o sobě i o svých slabých i silných stránkách, budeš připraven na život v budoucnosti, ať už bude jakýkoli.

Chceš se naučit pracovat v týmu?

Nabízíme ti během menších i větších projektů možnost vyzkoušet si různé týmové role. Ať už se budeš učit vést skupinu, respektovat toho, kdo vede, nebo vylepšovat práci celého týmu, získáš důležité zkušenosti pro tvoje budoucí povolání.

Vzdělávací systém da Vinci je z velké části tvořen aktivitami ve skupinách. Některé jsou jen několikahodinové miniprojekty, ale třeba závěrečná expedice i se zpracováním trvá čtrnáct dní. Můžeš si vypilovat schopnost organizovat práci, podávat ostatním zpětnou vazbu a spolupracovat na řešení s ostatními. Pokud budeš mít zájem, můžeš se podílet na chodu školy v rámci školní rady, kde se naučíš zastupovat zájmy ostatních spolužáků a kamarádů.

Chceš pracovat na projektech s lidmi z celého světa?

Škola da Vinci spolupracuje se školami po celé Evropě v rámci projektu eTwinning. Máš možnost poznat, jak to chodí nejen ve Španělsku nebo Anglii, ale i v jiných zemích Evropské Unie.

Každý rok budeš mít možnost vyrazit na týden do zahraničí, aby ses seznámil se studenty střeních školy Evropě. Kromě nových kamarádů poznáš, jak se žije a studuje v jiné kultuře a zemi. V budoucnu třeba vyjedeš na rok či déle studovat právě s lidmi, které si poznal během společných projektů.

Máš odvahu objevovat svět mimo školní lavice?

Celkem šest týdnů v roce máš možnost zkoumat svět i sám sebe jinde než ve škole. Kromě několika týdenních výjezdů na různá místa se vypravíš na dvoutýdenní expedici do různých koutů Čech. Vyber si téma, které ti sedne, a se svojí skupinou zkoumej historii zaniklé vesnice nebo živočichy a ekologii chráněných území, natoč dokumentární film o rozpadlém zámku, nebo vymysli vlastní originální nápad.

Expediční projekt je závěrečná a poměrné náročná každoroční práce. První rok se nejspíš budeš teprve učit, jak se velký výzkum zpracovává. Ale později už zvládneš stanovit si jasný cíl, jít si za ním a pak své výsledky obhájit před veřejností nebo dalšími studenty. Budeš tak připraven pracovat v budoucnu na podobných projektech v jakémkoli zaměstnání. Stačí si jen správně vybrat.

Bavila by tě spolupráce napříč třídami?

Střední škola da Vinci díky svému vzdělávacímu systému umožňuje potkávat se v různých skupinách napříč třídami. Od staršího a zkušenějšího spolužáka se můžeš mnoho naučit a určitě můžeš na oplátku nabídnout ostatním pomoc i ty.

Klasické třídy v projektu moc nepotkáš. Na začátku se asi více budeš potkávat s tvými vrstevníky, se kterými si začal studovat, ale postupně budeš poznávat ostatní, tak jak si každý z vás bude zapisovat jednotlivé společné moduly. Potkáš se tak se staršími, nejen v situacích, kdy ti budou moci předat své zkušenosti, ale kde i ty v oborech, které tě baví, jim budeš oporou při učení nebo posouvání jejich hranic.

Jsi připraven převzít zodpovědnost sám za sebe a za své vzdělání?

Máš obrovskou příležitost vzít vzdělání do svých rukou – sám si vybrat jaká témata a semináře chceš studovat, jak se učit a jak splnit základní úroveň. Ve zbylém čase se pak můžeš pustit do hloubky v oblastech, které tě baví.

Jednotlivé moduly tvoří uzavřená témata – například desetinná čísla, starověké Řecko, nebo moje osobnost.Téma které i vybereš je zakončené několika zápočty (velmi podobně jako na vysoké škole, ale není to nic složitého). Jak zápočet splníš si můžeš vybrat podle nabídky každého modulu – z těch které potkáš nejčastěji: prezentace, hra pro ostatní, test, scénka, pohovor. Možností je spousta a ty si během studia vyzkoušíš určitě všechny a možná tě napadnou vlastní nápady, které pak budou moci využít ostatní. Po splnění (nebo nesplnění ;) zápočtu dostaneš od učitele krátkou zpětnou vazbu, jak se ti dařilo nebo nedařilo, aby ses mohl poučit z chyb.

Chceš studovat v prostředí, kde tě lidé přijímají?

Chceme ti nabídnout místo, kde prožiješ čtyři roky svého života naplno. Nechceme školu jen jako přípravu na budoucnost, ale i plnohodnotný život v přítomném okamžiku. Můžeš být členem komunity lidí, kde se všichni (i učitelé ;) učí a rozvíjejí ve vzájemné důvěře a respektu.

Spolu s druhým stupněm nás bude něco přes stovku, škola je docela malá. To umožňuje, abychom se spolu dobře poznali, protože jedině když tě učitel nebo spolužák zná, stane se opravdovým partnerem na tvé cestě vzděláním. Hodně nás budou stmelovat i společné výjezdy, které nebudou jen o projektech a učení, ale užijeme si spolu i při hrách, na hladině řek, nebo u velkého ohně s kytarou.

Máš odvahu klást hluboké otázky o světě kolem nás i o životě?

Někdy otázka je důležitější než odpověď. Jsou otázky, které nám zůstanou nezodpovězené po celý život. Ve škole da Vinci ti chceme nabídnout prostředí, kde odpovědi nejsou konečné, ale vedou nás k dalším, hlubším úvahám.

Někdy se člověku vynořují opravdu pronikavé a hloubavé myšlenky. Odkud se vzal náš svět? Kam jdeme? Kdo vlastně jsem? Chceme, abys našel dostatek času a vnitřního prostoru se s těmito otázkami poprat, ale nečekej od nás jasné a přehledné odpovědi, které nám někdy svět okolo nás nabízí. Hloubat budeme všichni s tebou.

Máš chuť se opravdu připravit ke studiu na vysoké škole?

Už od prvního ročníku se můžeš zaměřit na oblast, která tě nejvíce zajímá. A v maturitním ročníku ti pomůžeme připravit se na jakýkoli typ vysoké školy, případně složit společné příjímací testy.

Rádi bychom, aby si sis mohl v maturitním ročníku připravit takový rozvrh, kde bude čas i na tvoji individuální přípravu na vysokou školu. Pro nás je student maturitního ročníku dospělým a plně odpovědným člověkem. Chceme ti dát plnou důvěru v odpovědnosti za tvé vzdělávání a přípravu do dalšího studia. A kdybys ses rozhodl vstoupit na pracovní trh, věříme že dovednosti, které u nás získáš, ocení každý zamněstnavatel.