Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Jedno volné místo v budoucí 1. třídě

Úspěšně proběhlo přijímací řízení včetně zápisu do 1. třídy da Vinci. V návaznosti na aktuální situaci, která se přímo nebo nepřímo dotkla nás všech, se však v těchto dnech uvolnilo v budoucí 1. třídě (tedy od září 2020) jedno místo. S ohledem na optimální nastavení sociálního klimatu třídy, které je pro nás klíčové (sestavujeme třídní kolektiv tak, aby byl pestrý a...

Zrušení výuky na Základní škole a Gymnáziu da Vinci od 11.3. na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví byla od 11.3. zrušena výuka Základní školy a Gymnázia da Vinci. Datum ukončení tohoto opatření není stanoveno. Podrobnější informace dostávají rodiče jako obvykle pomocí emailů od vedení školy. Odkazy: http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi?fbclid=IwAR2VAlGTWikbbvcUYg4xZ9Q_U6k-J5HlU7jkc6nnyWu-9NYFNrwBEk4ZT4E http://www.skoladavinci.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf    ...

Škola, kam chodí děti rády

Chcete, aby vaše dítě vyrůstalo ve škole, kde chybovat znamená rozvíjet se, kde na cestě poznání bude provázeno nadšenými učiteli a neztratí chuť ptát se a bádat, kde bude hledat a nacházet souvislosti?

Přejete si, aby zvídavost v očích vašeho dítěte nevyhasla, aby se mohlo podílet na utváření školních pravidel a svým pohledem a jedinečností mohlo ovlivnit vzdělávání? Má být angličtina pro vaše dítě přirozeným komunikačním prostředkem?

Fotogalerie 1. stupeň ZŠ da Vinci

 
 

 

Třídní prostory

Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je také kvalitní interaktivní tabule v každé třídě a velké množství výukového SW, který děti s chutí používají.

Seznamte se s prostory školy

Kapacita 1. stupně pro školní rok 2017/18

Všechny třídy na prvním stupni ZŠ jsou již naplněny.

Možnosti výuky

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – ranní družina
09:00 – 12:00 – výuka
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:15 – výuka
14:15 – 17:30 – odpolední družina a kroužky

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků