Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Zápis do 1.třídy na školní rok 2021/22

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 1. dubna 2021. K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat, a to pouze po úspěšném absolvování motivačního pohovoru a herního dne. Zápis se uskuteční na základě níže uvedených kritérií. Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní...

Dny otevřených dveří na ZŠ a Gymnázium pro rok 2021/2022

Dny otevřených dveří na Gymnázium da Vinci pro rok 2021/2022 se konají v termínech úterý 13.10. 2020, čtvrtek 5. 11. 2020, úterý 1. 12. 2020, úterý 26. 1. 2021 a čtvrtek 18. 2. 2021.   V termínu úterý 13.10. 2020 probíhají ONLINE nebo NAŽIVO: 10:00-11:00 online, přes meet – https://meet.google.com/xca-ivve-jjc 14:00-15:00, online přes meet – https://meet.google.com/xca-ivve-jjc mezi 16:30-18:00 možnost procházky po školním areálu v rouškách   Více informací o přijímacím řízení...

Škola, kam chodí děti rády

Chcete, aby vaše dítě vyrůstalo ve škole, kde chybovat znamená rozvíjet se, kde na cestě poznání bude provázeno nadšenými učiteli a neztratí chuť ptát se a bádat, kde bude hledat a nacházet souvislosti?

Přejete si, aby zvídavost v očích vašeho dítěte nevyhasla, aby se mohlo podílet na utváření školních pravidel a svým pohledem a jedinečností mohlo ovlivnit vzdělávání? Má být angličtina pro vaše dítě přirozeným komunikačním prostředkem?

Fotogalerie 1. stupeň ZŠ da Vinci

 
 

 

Třídní prostory

Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je také kvalitní interaktivní tabule v každé třídě a velké množství výukového SW, který děti s chutí používají.

Seznamte se s prostory školy

Kapacita 1. stupně pro školní rok 2017/18

Všechny třídy na prvním stupni ZŠ jsou již naplněny.

Možnosti výuky

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – ranní družina
09:00 – 12:00 – výuka
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:15 – výuka
14:15 – 17:30 – odpolední družina a kroužky

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků