Ing. Jitka Lukešová, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka OSV

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. Zároveň absolvovala studium pro Výchovné poradce na Filosofické fakultě UK Praha.

Ing. Jan Červinka, zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby

Zakladatel, majitel a generální ředitel softwarové společnosti Adastra. Pod jeho vedením se Adastra stala firmou s obratem přes 100 milionů dolarů s kancelářemi v 10ti zemích světa. Jan Červinka se stal držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2006 ČR. Tato cena je součástí soutěže Podnikatel roku vyhlašované Ernst &Young, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání v ČR. Jan Červinka je spoluzakladatelem a investorem ZŠ a MŠ da Vinci, do které postupně přesouvá stále více svých aktivit.

Doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby, ekonom

Martin vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a management na FPH VŠE, kde též úspěšně absolvoval doktorské studium. Od roku 2001 působí na Vysoké škole ekonomické. Je docentem na Katedře podnikání, kde se specializuje na rozvoj inovativního chování, týmových a podnikatelských dovedností. Je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. Mezi lety 2006 a 2011 vedl též Rozvojové a poradenské centrum VŠE, jehož posláním je zvyšovat uplatnitelnost studentů a absolventů na trhu práce. Během své odborné činnosti si uvědomil důležitost kvalitního vzdělávání dětí již na základních školách, které vede k sebedůvěře, samostatnosti a tvořivému myšlení. V da Vinci se věnuje zejména aktivitám spojeným s výstavbou areálu.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

Mgr. Jarmila Černohorská, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a gymnázium, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inpirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

RNDr. Alice Jančáková, zástupkyně ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, třídní učitelka 4. ročníku gymnázia

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana. Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

 

Mgr. Jaroslava Rajnochová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ, pedagog 1. stupeň, koordinátor společného vzdělávání

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

 

Gabriela Ďaďo, MBA, zástupkyně ředitele pro MŠ

Gábina působila po ukončení gymnázia a studiu angličtiny a historie delší dobu v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Při zaměstnání vystudovala MBA na British Open University. Po narození dcerky Sofie se začala zajímat více o výchovu a předškolní vzdělávání dětí a v roce 2010 založila soukromou mateřskou školu Fíček v Hostivici. Alternativní vzdělávání dětí a šíření této cesty je nyní gró její činnosti a aktivit. Jinak je nejraději se svou rodinou kdekoli, ráda cestuje, sportuje a čte.

 

 

Mgr. Vladimíra Svobodová, pedagog 1. a 2. stupeň, gymnázium – výuka TV, vedoucí školního klubu, třídní učitelka 9. třídy ZŠ

Vlaďka vystudovala FTVS na UK. Sportu se věnuje od dětství. Působila jako trenérka dětí a mládeže v judu a sebeobraně. Řadu let jezdí na dětské tábory jako zdravotník a programová vedoucí. Se zážitkovou pedagogikou se poprvé setkala na expedičním kurzu Prázdninové školy Lipnice, později působila v týmech integračních kurzů PŠL. Absolvovala seminář Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován a kurz zdravotníka ZDRSEMu. Před příchodem do da Vinci působila jako lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit. Ve volném čase se ráda toulá po horách, lyžuje, hraje deskové hry a relaxuje při četbě a výtvarném tvoření.

 

Anna Čermáková, vedoucí družiny

Anička studovala dvojobor Angličtina a Sociální studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a v současné době se připravuje na návrat do své alma mater, a to ke studiu oboru Vychovatelství. V minulosti učila předškolní děti angličtinu, či vedla kroužek divadelní improvizace pro žáky školního věku. S dětmi tráví ráda čas nejen v zaměstnání, ale i mimo ně – každé léto organizuje stanové tábory, kde sama od dítěte vyrostla až do současné pozice hlavního vedoucího. Ve volném čase se věnuje psaní jak v češtině tak v angličtině, jízdě na koni, hře na kytaru, a mimo jiné i studiu včelařství.

Markéta Kořínková, asistentka ředitele školy da Vinci, administrativa, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Markéta vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze a po mateřské dovolené si dostudovala pedagogické minimum na UK. Dále se vzdělávala v pedagogickém směru, aby poté mohla 7 let působit jako volnočasový pedagog s dětmi od 2-15 let. V mládí strávila mnoho času v tělocvičně a na hřišti (přes sportovní gymnastiku, judo až po softbalovou reprezentaci). Ve škole pracuje na pozici asistentky ředitele a zároveň vede volnočasové aktivity. Ráda tráví svůj volný čas s rodinou a přáteli, jezdí na koni, ale také lyžuje, bruslí, zahradničí a výtvarně tvoří od šití na stroji až po točení na keramickém kruhu.

Miloslav Horáček,  finanční management

Po téměř 10leté zkušenosti s prací ve financích, plánování a office managementu, jak v soukromém tak neziskovém sektoru, se Míla rozhodl „dát do služeb“ projektu da Vinci, jehož filosofii a denně žitou praxi svými slovy obdivuje a dává mu nesmírný smysl, zejména v dnešní době plné výzev, kdy komplexní a nezávislé uvažování, ke kterému škola da Vinci (nejen) své studenty vede, je a bude zcela zásadní kompetencí. Kromě čísel Míla rád tráví čas se svou rodinou, ženou a malým synem, dlouhodobě se pak zajímá a angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě chvil na školní zahradě vyráží nejraději odpočívat na vrcholky Jeseníků, kde v divoké přírodě, daleko od měst, nachází čistotu a klid.

Ing. Michaela Sedláčková, fakturantka

Míša vystudovala obor Management destinace cestovního ruchu na VŠH. Část studia strávila na italské univerzitě v Rimini v rámci programu Erasmus a prošla dvěma pracovními stážemi na ostrově Rhodos. Po dokončení vysoké školy pracovala ve finančnictví jako asistentka ředitelky obchodního úseku a působila jako dobrovolník na táborech pro děti s postižením. Je vdaná a má dvě malé děti, se kterými nejraději tráví čas v přírodě. Má ráda kreativní činnost, cestování a turistiku.

Ing. Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti, podnikavosti a informatiky, školní informační systém – EDOOKIT, správce IT

Honza vystudoval obor Podniková ekonomika a management na VŠE. Diplomovou práci psal na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů.  Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii. Nedávno si dodělal na VŠE doplňující pedagogické studium.

Mgr. Ing. Martina Porkertová, školní psycholog, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, výuka psychologie

Martina vystudovala ekonomii na VŠE v Praze a této profesi se i nějaký čas věnovala, vždy ji však zajímala především práce s lidmi. Delší čas pak pracovala v sociální oblasti jako kurátorka pro mládež a současně hrála na bicí nástroje v několika hudebních tělesech. Průběžně absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR a řadu dalších akreditovaných vzdělávacích programů, zaměřených především na psychologickou a terapeutickou práci s rodinou a dětmi. V soukromé praxi se věnovala individuální i párové psychoterapii a důležitou zkušeností pro ni byla práce v Dětském krizovém centru, kde se kromě krizové intervence a nedirektivní psychoterapie hrou měla příležitost zdokonalit hlavně v dětské psychodiagnostice. Těší ji být se svou rodinou, nejlépe jí je v přírodě, ráda lyžuje, chodí po horách a baví ji jachting na Slapech.

Mgr. Adéla Boudová, speciální pedagog, pedagog gymnázium – psychologie

Adéla vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích postupně tři obory – Psychologie, Učitelství psychologie pro SŠ a výchovy ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ a Arteterapie. Zkušenosti s pedagogikou získávala nejprve na ZŠ v Soběslavi jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a asistentka pedagoga. Následně působila přes 4 roky jako vychovatelka na kolejích gymnázia Open Gate a jako lektorka volnočasových aktivit (Orientální tance, badminton). Ve volném čase se věnuje výtvarné tvorbě všeho druhu, orientálním tancům, historickému šermu a lukostřelbě, zpěvu a knihám.

Mgr. Marija Zulić, Ph.D, školní speciální pedagog

Marija studovala speciální pedagogiku (somatopedii) v Bělehradu a právě dokončila doktorát na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v tomtéž oboru. Část studia strávila v Německu. Kolem 10 let pracovala na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a v různých NZO. Průběžně absolvovala školení všeobecné a specifické reedukace psychomotorických funkcí s relaxací v Bělehradském Institutu psychického zdraví. Absolvovala Mezinárodní akademie pro vzdělávání lektorů jógy a již mnohá léta je aktivní lektorkou jógy pro děti a dospělé. Je zapojena ve výuce v Akademii pro vzdělávání lektorů jógy a je zakladatelkou seminářů Adaptivní jóga (Jóga pro osoby s postižením). Je členkou České a Evropské federace jógy. Věří, že správně aplikovaný a dávkovaný pohyb může člověku pomoci v mnoha aspektech života. Přes 25 let tančila ve folklorním souboru, z toho 8 let profesionálně v divadle. Ráda cestuje, jezdí na kole, běhá, tančí a zpívá, užívá si slunce, moře a hor a miluje zvířata. U dětí nachází nevyčerpatelnou inspiraci.

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

 Lucie Wůdyová, hospodářka, baristka Caffinci

Lucie pracovala jako produkční v nakladatelství, produkční agentuře a animátorském studiu. V roce 1999 vybudovala s přáteli Kavárnu V sedmém nebi. V základní a mateřské škole Da Vinci spolupracuje jako hospodářka a osoba odpovědná za obědy a zásobování. Má tři syny, cítí se dobře ve společnosti mezi přáteli nebo se svou rodinou kdekoliv.

 

 

Mgr. Jiří Kysel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis a tělesná výchova, třídní učitel 3. ročníku gymnázia

Jirka vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň se intenzivně věnoval florbalu a na univerzitě Karlově v Praze vystudoval nejvyšší trenérskou licenci s florbalovým zaměřením. Následkem zranění hráčskou kariéru brzy nahradila trenérská a později i metodická. Jirka se stal školitelem trenérů a učitelů tělesné výchovy, je autorem několika trenérských příruček. Řadu let působil jako šéftrenér v klubech, asistoval u národních týmů a dva roky byl hlavním trenérem reprezentace juniorů ČR. Pracoval čtyři roky jako vysokoškolský učitel v Brně, následně po stěhování učil tři roky souběžně na základní škole a gymnáziu v Praze. Ve volném čase se dříve věnoval maratonským běhům, nyní spíše hraje discgolf a spikeball. Miluje kvalitní čokoládu.

 

 

Mgr. Zuzana Poláková, pedagog druhý stupeň, gymnázium – český jazyk, třídní učitelka 2. ročníku gymnázia

Zuzana absolvovala obor učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu na Pedagogické fakultě UK. Již během studia (se) učila na základní škole v pražském Žižkově, kde nakonec strávila 10 let. Zde začala objevovat varianty individuálního přístupu, důležitost podpory vnitřní motivace žáka, sílu reflexe procesu a sebereflexe a hledala alternativní možnosti výuky pro děti se specifickými potřebami, se kterými se denně setkávala. Následovaly dva roky učení (se) na hornopočernickém gymnáziu, kde si upevnila postoj, že i na klasickém gymnáziu lze být se studenty v partnerském vztahu a navzájem se obohacovat. Zuzana také pomáhala lidem s roztroušenou sklerózou v návratu do pracovních míst, dále již 16 let spoluorganizuje nezávislý hudební festival a v neposlední řadě je nadšenou propagátorkou zážitkové pedagogiky, jejíž lektorkou je v Prázdninové škole Lipnice od roku 2013. Během rodičovské dovolené vedla na různých školách besedy v rámci spolku Metaculture. Má dvě malé dcerky, které jí jsou inspirací a bezednou studnicí radosti, hravosti a životní moudrosti.

 

 

Mgr. David Venclík, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium –  dějepis a základy společenských věd, třídní učitel 1. ročníku gymnázia

David vystudoval učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde také dokončil doktorské studium v oboru České a československé dějiny. Studiu historie se věnoval rovněž na Vídeňské univerzitě. Jako učitel působil na Gymnáziu Nový PORG, Gymnáziu Jaroslava Heyrovského a Vyšší a střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Na Gymnáziu Duhovka a SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci byl součástí vedení školy. Rád píše o dějinách, organizuje historické vycházky, poslouchá rockovou hudbu a běhá v přírodě. Je ženatý a má dceru Zuzanu.

 

 

Mgr. Pavel Trykar, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  matematika, třídní učitel 8. třídy ZŠ

Pavel vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor matematika – ruský jazyk. Na jeden semestr si odskočil do Ruské federace, kde pokračoval na Moskevské pedagogické státní univerzitě. Během studií jezdil jako vedoucí na tábory s handicapovanými dětmi. Nyní má za sebou již desetiletou praxi. Učil matematiku a ruštinu na základní škole s rozšířenou výukou jazyků v Mostě, kde vedl i četné kroužky: deskové hry a hlavolamy, šprtec, stolní fotbal, matematické projekty aj. Podporuje tvůrčí přístup, rád pracuje s chybou a matematiku s dětmi objevuje. Ve volných chvílích cestuje (na Aljašce se mu splnil dávný sen a potkal se tam s medvědem), má neskrývaný obdiv k přírodě a její dokonalosti, občas pinkne do volejbalového míče, projede se na kole či loďce, nedá dopustit na vlastní tvorbu z barevných čtvrtek (snaží se zachytit pomíjivé pocity, hraje si s dialogy a vše rámuje přísnou geometrií), jeho srdce bije v rytmu drum’n’bass a za žádných okolností nemůže přijít o svou představivost, kde tráví většinu svého času.

 

 

 Bc. Zuzana Doležalová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny, angličtiny, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Zuzana pracovala pět let jako průvodkyně a delegátka ve Španělsku a Andoře, kde jí španělský jazyk, kultura, kinematografie i hudba velice přirostly k srdci. Poté vystudovala obor cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Čtrnáctým rokem vyučuje angličtinu a španělštinu v jazykové škole v Praze, od loňského roku se podílí na výuce španělštiny v da Vinci. Zaměřuje se především na firemní výuku obchodní angličtiny a španělštiny. Ve volném čase ráda cestuje po světě na plachetnici se svojí rodinou. Je vdaná a má dva syny.

 

 

 

Mgr. Samuel Jordán, pedagog 2. stupeň, gymnázium – tělesná výchova, třídní učitel 7. třídy ZŠ

Samuel vyrůstal ve smyslu filozofie, jejíž cílem je hledání osobní cesty každého člověka, respektování jeho jedinečnosti a naplněný život. Vždy byl zaměřen na kamarádská setkání, rozvoj zodpovědnosti a smysluplného konání v souladu s přírodním řádem. Je absolventem a zároveň učitelem kurzů osobnostního rozvoje Poznej svůj cíl od své maminky Zdeňky Jordánové, kterou doprovází na jejích přednáškách a setkáních. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením na aktivity v přírodě. Dvě zimy působil jako učitel na mezinárodní škole ve Švýcarsku, kde vyučoval tělesnou výchovu a lyžování, odkud se přesunul do Prahy, kde půl roku vyučoval na státní škole. Jeho život je pevně spjat se sportem. Během studia na vysoké škole se závodně věnoval paraglidingu, ve kterém se pohybuje na světové úrovni. Miluje i další sportovní aktivity všeho druhu. Čas mimo da Vinci tráví pobytem v přírodě, na rodinném ranči, sportem, či létáním na svém křídle.

 

 

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, třídní učitel 6. třídy ZŠ, koordinátor OSV, metodik prevence

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole Da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době se věnuje gamifikaci výuky dějepisu na druhém stupni. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

 

Petra Pešičková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 5. třídy

Petra se práci s dětmi různého věku věnuje od narození svých dětí. Jak sama říká, vše se vyvíjelo velmi přirozeně tak, jak se vyvíjely a rostly její tři vlastní děti. Během mateřské dovolené působila v mateřském centru, kde vedla kurzy pro rodiče nejmenších dětí. Tyto aktivity ji přivedly k hledání alternativních cest pro výchovu a vzdělávání dětí. Aktivně působila ve sdružení zakládající a provozující waldorfskou školu v Plzni, zajímala se o další alternativní směry – Montessori, Intiutivní pedagogika. Získala zkušenosti se vzděláváním dospělých – MBTI Typology. Po mateřské dovolené pracovala v lesní mateřské školce jako průvodce dětí a lektor příměstských táborů. Dalších několik let působila jako učitelka v programu Začít spolu na základní škole a vychovatelka školní družiny. Vzdělání si doplnila studiem na VŠTVS Palestra, absolvovala semináře zaměřené na aktivní učení, kritické myšlení, práci s dětmi s SPU. Je členkou pražského lektorského týmu Respektovat a být respektován (ve výcviku). Má ráda tanec, různé formy zdravého pohybu, amatérské divadlo, koně. Každoročně spoluorganizuje mezinárodní taneční kemp v Čechách (dancecamp.cz).

 

Mgr. Petra Břízová, pedagog 1. stupeň, výuka anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení studia působila jako au-pair v Nizozemí. Poté začala pracovat na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Současně s tím vyučovala anglickému jazyku v individuálních a skupinových kurzech. Vzdělání si průběžně doplňovala nejen v ČR ale i v zahraničí. Má jednoho syna školního věku. Ráda cestuje, podívá se na pěkný film a miluje čas strávený se svojí rodinou a přáteli.

 

Mgr. Magdalena Brončková, pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

 

Mgr. Šárka Slavičínská, pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 2. třídy

Šárka vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v
Plzni. Dále vystudovala waldorfský seminář Praha. Učila ve speciální třídě na ZŠ v Plzni. Po
přestěhování do Prahy pak na 1.stupni ZŠ na Praze 9. Následovala několikaletá mateřská dovolená,
při které vedla mateřské centrum, pořádala kurzy ručních prací napříč všemi technikami a napsala 5
knih s návody na háčkovaná zvířátka a postavičky. Po mateřské dovolené působila 5 let jako třídní učitelka ve waldorfské škole v Praze Jinonicích. Záliby – běh, turistika, snowboarding, ruční práce, hudba, učitelství a tři vlastní děti.

 Mgr. Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

 

Bc. Michal Řepa DiS, kmenový pedagog MŠ

Mládí mu uteklo na střední průmyslové škole a vyšší odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze, kde vystudoval polygrafii a následně grafický a reklamní design. Po té nastoupil na civilní službu jako asistent do základní školy speciální pro žáky se souběžným postižením více vadami, setrval tam 18 let. Získal tak cenné zkušenosti mj. i jako vedoucí vychovatel. Nyní studuje obory navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika pro učitele a Speciální pedagogika pro poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Zde složil státní zkoušky z psychopedie a etopedie. Mezi jeho „pedagogické hobby“ patří výchovné problémy dětí, žáků i dospívajících jako jsou šikana nebo potíže sexuálního charakteru v dospívání a dále artefiletika, výuka pomocí interaktivních technologií a počítačová grafika. V těchto oblastech se vzdělává formou kurzů a seminářů.  Jeho profesním mottem je: „Odměnou za mou práci je dětský úsměv a spokojenost“.

Mgr. Jiřina Dražská, kmenový pedagog MŠ

Jiřina absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na výtvarnou výchovu, poté navázala v magisterském studiu na obor Předškolní pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku. V současné době se věnuje Rigoróznímu řízení, kde se specializuje na dětskou kresbu. Po dokončení vysokých studií pracovala ve státní školce v Praze. Vedla taneční kroužky a jógu pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Absolvovala také kurz Logopedického asistenta. Ráda tancuje, hraje na klavír a cestuje.

 

Bc. Markéta Eliášová, kmenový pedagog MŠ

Markéta studuje speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně, jejím zaměřením se stala logopedie a surdopedie. Během svého života se vždy cítila dobře v blízkosti dětí. Vyzkoušela si různé profese a vždy si našla cestu, jak s dětmi trávit čas. Nakonec nastoupila do malé vesnické školky poblíž Brna, kde strávila pracovně nejkrásnější rok svého života. Její cesta ji ale nyní zavedla do Prahy, kde se těší na nová dobrodružství. Ráda čte, cestuje, chodí do divadla na muzikály a píše povídky. V práci s dětmi vidí své životní poslání.

 

Michaela Štefanová, DiS., průvodce Lesní třídy MŠ

Muzika a děti Míšu provází, byly a jsou součástí každé etapy jejího života. Muzika je s ní při práci s dětmi, doma s rodinou, na koncertě s kapelou. Osmi-leté Gymnázium prozpívala ve školním sboru, a 13 let navštěvovala ZUŠ s kytarou. Po Gymnáziu se rozhodla pro FHS UK s touhou studovat antropologii a především pak oblast muzikologie. Při studiu na FHS pracovala jako chůva v holandské – anglicky mluvící rodině a večer tvořila s kapelou a koncertovala. V hudebním odvětví si také vyzkoušela produkční, organizační pozice při pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Po narození dcery se stala koordinátorkou projektu Textilní Dílna Nit Života pro děti z Dětského domova a Nízkoprahového klubu. Zároveň působila jako lektorka Čj pro Vietnamce, v kurzu pro začátečníky. Začala rovněž učit individuální hodiny zpěvu pro děti i dospělé a základy hry na kytaru. Absolvovala kurz Muzikoterapie. Od r. 2015 pracovala v Česko-vietnamském centru Talent, na pozici vychovatelky v MŠ pro vietnamské děti, s důrazem na výuku Čj a integraci do české společnosti. Velmi ráda s dětmi všelijak muzicíruje. Kromě zábavy má zpěv, hudební vnímání či tanec blahodárné účinky na tělo i mysl. Baví ji ale i rukodělné práce spojené např. s recyklací materiálů. Nekonečnou inspirací je pro ni její Dcera a Matka Příroda. S dětmi si vždy váží jejich vzájemného napojení, přes které pak může fungovat kvalitní přenos „dospěláckých“ zkušeností a „dětského“ vnímání světa, což nachází velmi obohacujícím pro obě strany :) V současné době studuje na VOŠ Ped. v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. V da Vinci je jedním z průvodců Lesní školky.

Aleš Klíma, DiS., průvodce Lesní třídy MŠ

Alešova cesta do lesní školky vedla přes rodinu. Studijně tomu totiž nic nenasvědčovalo. Po gymnáziu a rozmýšlení se nad budoucností se ocitnul na vyšší odborné škole dopravní a začal se zabývat diagnostikou motorových vozidel a přibližovat se tak svému dětskému snu postavit si jednou sám auto. Auta a Lego Technic mu dělají společnost od malička do teď. Hrál si vždy rád a věří, že toho nikdy nenechá. Ctí pravidlo “ kdo si hraje nezlobí a rozvíjí se”. Za hraní považuje i opravování a renovování aut, čemuž se intenzivně věnoval do nedávna a ještě částečně stále věnuje. Pořád si ale rád hraje s legem, s jazyky, se zvuky které umí člověk vyloudit, i se zvuky hudebních nástrojů. Díky své rodině a dětem také znovuobjevil zálibu v trpělivém vysvětlování všeho co zná a co rád předává a zároveň, že od každého se může něco naučit i on.

Andrea Kořínková, průvodce Lesní třídy MŠ

Andrea vystudovala střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále se věnovala studiu Waldorfské pedagogiky, speciální pedagogiky, muzikoterapie, absolvovala několikaleté studium Artefiletiky, vzdělávací program Začít spolu, kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti a jednoleté studium dramatické výchovy pro MŠ a 1 .stupeň ZŠ. Před 7 lety se stala jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Jeden strom – centra pro děti,mládež i aktivní dospělé v Dolním Poberouní. Na mateřské se začala zajímat o koncept lesních školek, který ji velmi zaujal. V roce 2013 stála u zrodu lesní školky Na dvorečku v Řevnicích, kde působí dodnes. Při práci s dětmi ji nejvíce baví, zprostředkovávat podnětné aktivity, které je vyzývají k překonávání sebe sama a vedou je k důvěře ke svým vlastním silám. Ráda s dětmi muzicíruje, fantazíruje, poznává přírodu a v přírodě tvoří. Uvědomování a užívání si přítomného okamžiku v bytí s dětmi je pro ni stále velkou výzvou,stejně tak jako umět být trpělivá,otevřená všemu co přichází a umět dát dětem potřebný čas a prostor.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, pedagog 2. stupeň – český jazyk

Ivana studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc – aprobace český jazyk a literatura – společensko – vědní základ /pro ZŠ a SŠ/. Téměř 20 let učila na základní a střední škole, což jí velmi bavilo. Rozpor mezi jejími představami o vzdělávání a realitou se však prohluboval, a tak ze školy odešla. Od roku 2009 je na volné noze a pracuji z domova. Je spoluzakladatelka vzdělávací společnosti Životní vzdělávání. Kromě činnosti ve společnosti se věnuje smysluplnému využití interaktivních tabulí a tabletů ve školách viz. www.interaktivka.cz Ve svém životě se snaží řídit slovy pana Bohumila Hrabala: „Život je krásnej, k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“ Činí ji šťastnou její rodina, usměvaví lidé, bytí s dětmi, soulad s přírodou, sbírání a zpracování bylinek a její práce. Má dvě dospělé děti.

Mgr. Denisa Raichlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  český jazyk

Denisa vystudovala český jazyk a základy společenských věd na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V rámci svého studia se zaměřila na didaktiku literatury a její propojení s kritickým myšlením, této tematice se i nadále věnuje a chystá se v ní pokračovat během doktorského studia. Kromě roční zkušenosti z výuky na alternativní škole, několik let vedla skautský oddíl. V současné době je členkou skupiny, která se v Junáku stará o téma respektujícího přístupu a je instruktorkou na vzdělávacích kurzech. Ve volném čase ráda pije kávu, peče sladké koláče a čte.

 

Mgr. Helena Sixtová, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  matematika a fyzika

Helena vystudovala Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Před příchodem do školy da Vinci učila především matematiku a fyziku na střední škole. Ráda učí názorně, zdůrazňuje využití získaných poznatků v praxi. Se studenty pracuje v duchu hesla Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. V rámci osobního rozvoje se stala certifikovanou koučkou, získala kvalifikaci kariérového poradce a spolupracuje s nakladatelstvím Albatros. Je také lektorkou kurzů pro pedagogy. Volný čas nejraději tráví na výletech s rodinou.

PhDr. Milena Pouchová, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie, ekologická výchova

Milena vystudovala učitelství biologie a rodinné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze. V doktorském programu se věnovala integrované tématické výuce a projektovému vyučování. Do výuky ráda zařazuje pozorování a experimenty, je zastánkyní badatelsky orientované výuky. Má ekologické smýšlení. Od studentských let působí v Českém svazu ochránců přírody a Ekocentru Koniklec. Zde se podílela na tvorbě naučných stezek v Praze a okolí, vytvořila a lektorovala mnoho ekologických programů a projektů. Vyzkoušela si také práci v ziskovém sektoru při provádění zoologických průzkumů v rámci posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Před příchodem na školu da Vinci učila 10 let na základní škole Angel v Praze – Modřanech. Volný čas tráví s rodinou, cestováním po Čechách i zbytku světa, fotografováním či sportem. Každý den obdivuje krásy přírody, žasne nad její mocí a moudrostí.

Mgr. Milan Chroust, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis

Milan vystudoval obor geobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jedná se o dvou obor biologie a geologie, tedy skloubení živé a neživé přírody. Během magisterského studia si rozšířil učitelské dovednosti v rámci doplňujícího pedagogického studia. Před příchodem na školu da Vinci pracoval v Ekocentru Koniklec, kde se podílel na environmentální a ekologické výuce. Téměř tři roky pracoval v České geologické službě jako kurátor paleontologických sbírek. Zároveň se ale věnoval popularizaci geologie na základních a středních školách. Rád pracuje a vyučuje v terénu. Žáci by se o přírodě neměli jen učit, ale hlavně ji sami zkoumat venku. Volný čas tráví hlavně sportem a vědou. Je držitelem černého pásku v karate a pracuje v Geologickém ústavu AV v Praze, kde pokračuje výzkumem třetihorní fauny z oblasti Mostecka.

Bc. Filip Sommer, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis

Filip vystudoval bakalářský obor Geografie a Kartografie. V současné době pokračuje na magisterském oboru Regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Zajímá se o geopolitiku Blízkého východu, konkrétně se pak zaměřuje na Irácký Kurdistán. Zároveň se podílí na projektu zaměřeném na problematiku mediální gramotnosti pod organizací Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Dva roky učil zeměpis (a částečně i první stupeň tělocvik) na respektující škole. Již 4 roky je ve vedení skautského oddílu ORONGO, rád hraje na kytaru a cestuje. Ve volných chvílích si rád pouští hudbu všeho druhu.

Mgr. Pavel Fiala, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  dějepis a základy společenských věd

Pavel vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějepis – základy společenských věd. Před příchodem na Da Vinci působil dlouho na Karlínské obchodní akademii, kde kromě dějin a občanské nauky učil kulturní dědictví a snažil se rozvíjet podnikavost. I proto se stal jedním ze zakládajících členů učitelské platformy Učitelé z Marsu, marťané v tomto spolku chtějí inovovat výuku ekonomiky. Jako správný marťan má rád všechny raketové sporty, nejradši však tenis a badminton. Mezi jeho srdeční místa patří Ještěd a Tančírna v Račím údolí. 

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny a vedením různých tvořivostních programů. Těší ji napomáhat rozvoji osobnosti dětí, společně si hrát, tvořit, pracovat, komunikovat, objevovat svět i sebe samé. Je též průvodkyní v seberozvoji dospělých – zabývá se koučováním. Má ráda lidské příběhy, tvoření všeho druhu, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě, pohyb i nicnedělání.

PhDr. Jana Němečková, Ph.D., zástupkyně ředitele pro administrativu a mezinárodní spolupráci, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny, školní kariérní poradce

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK, doktorské studium didaktiky anglického jazyka absolvovala na Filozofické fakultě UK. Před příchodem na da Vinci učila na Gribskov Gymnasium v Dánsku, na Gymnáziu Omská a vedla semináře na Gymnáziu PORG. V minulosti působila také jako lektor a senior teacher na jazykové škole a jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.

Mgr. Kamila Jedličková, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Kamila vystudovala Anglický jazyk a didaktiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, během studií strávila jeden semestr na University of Birmingham v Anglii. Diplomovou práci psala na téma „Mentoring v praxích budoucích učitelů angličtiny“. Během studií pracovala jako průvodkyně na zámku ve Veltrusích a také v pražském Klementinu, kde vedla prohlídky v anglickém jazyce. Pedagogické zkušenosti sbírala při soukromé individuální výuce dětí i dospělých a poslední tři roky učila v jazykové škole, především ve firemních kurzech. Ve volném čase ráda vaří, peče, sportuje a pije kávu.

 

 Daryl Harrison, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Daryl pochází z Austrálie, zároveň je ale i občanem Malty. Vždy ho zajímala práce s mladými lidmi, po ukončení střední školy proto začal pracovat se znevýhodněnou mládeží. Vždy ho ale lákaly nové výzvy, proto začal studovat Griffith University v australském Queenslandu, kde dokončil bakalářské studium v oboru vzdělávání, specializoval se druhostupňovou dramatickou výchovu. V Austrálii učil angličtinu, divadlo, zeměpis a dějepis. Už v průběhu univerzitních studií pracoval na částečný úvazek jako manažer ve vysoce respektovaném kulturním centru v Brisbane. Tam získal cenné zkušenosti při přípravě divadelních představení. Tři roky vyučoval angličtinu ve Vietnamu, následně se přesunul do Evropy a vyučoval angličtinu ve firemních i individuálních kurzech v několika jazykových školách. Cenní si jedinečnosti každého studenta. Ve svých hodinách chce podporovat přirozenou zvídavost mladých lidí a zároveň rozvíjet jejich lásku k celoživotnímu vzdělávání.

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň, 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Bc. Lenka Červinková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Lenka má vystudovanou Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Absolvovala kurz pro učitele anglického jazyka TEFL a výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi. Ve svých hodinách klade důraz na zábavnou formu výuky a individuální přístup ke každému žákovi. Ve volném čase se věnuje cvičení chi kung, sportu a cestování.

Deanna Kollar, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Deanna Kollar má vystudovanou Rowan University v New Jersey, obor Americká studia a Učitelství pro první stupeň základních škol, okrajově ji zajímala také sociální studia a speciální pedagogika. Již v průběhu univerzitních studií odjela na krátkou dobu učit angličtinu na indickém venkově. To odstartovalo její lásku k cestování a učení angličtiny jako cizího jazyka. Po ukončení vysoké školy působila v Thajsku, kde učila angličtinu na prvním stupni, pracovala také jako online lektor angličtiny a dávala lekce čínským studentům. Deanna věří, že u dětí je potřeba nejen pracovat na rozvoji intelektových dovedností, ale také podporovat dítě v rozvoji sociálním a emočním. Usiluje o to, aby její hodiny dodaly dětem odvahu stát se respektujícími a nezávislými mysliteli, kteří by dokázali myslet kriticky a řešit problémy. Ve volném čase Deanna ráda vaří, čte, jezdí na kole a cestuje.

 Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.  

Zuzana Neradová, M.A., pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka němčiny

Zuzana absolvovala studium sociologie, politologie a sociální psychologie na vysokých školách WWU Münster (Bachelor of Arts) a Uni Mannheim (Master of Arts) v Německu. Ke konci svého studia se však „náhodou“ dostala k učení a zjistila, že ji tato práce nabízí mnohem větší seberealizaci a naplnění než původně zaměřovaná práce ve výzkumu. Na učení ji nejvíce baví vnitřní logika, která se s cizím jazykem dále rozvíjí, a možnost podělit se o znalosti jazyka, který ji vždy přišel svou komplexitou a pravidelností uchvacující. Od začátku roku 2017 vyučuje německý jazyk na různých jazykových školách v Praze a od září 2019 také na da Vinci. Kromě dětí a firemních kurzů ještě vyučuje seniory v komunitním centru Elpida, což je zároveň jejím největším koníčkem. Když zrovna neučí nebo nepřipravuje výuku, tak je nejraději v horách, kde v zimě lyžuje a v létě dělá pěší turistiku.

Cristina Cabrera, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny

Cristina začala svá studia na univerzitě ve španělské Salamance, magisterský titul získala ve Valencii, část studií absolvovala na pražské Univerzitě Karlově. Soustředila se na studium filologie, komparatistiky, umělecké kritiky, mimo jiné se zabývala tím, jak současná společnost, moderní fenomény a estetika ovlivňují a proměňují současnou literaturu. Již více než deset let vede nejrůznější kurzy španělštiny pro studenty, má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou všech věkových kategorií. Překládá klasické texty a věnuje se korektorské činnosti. Poslední dobou vkládá hodně energie do tvorby neformálního časopisu, do kterého můžou přispívat všichni se zájmem o kulturu. Ráda čte a poslouchá muziku, hlavně sbírku vinylových desek. Ve volných chvílích ráda šije a vytváří si své vlastní oblečení.

Ing. Jana Trojanová Ph.D., pedagog 1. a 2. stupeň, gymnázium – výuka informatiky, školní klub

Jana vystudovala Západočeskou Univerzitu v Plzni obor umělá inteligence. V doktorském programu se zabývala rozpoznáváním emocí z video záznamu s libovolným natočením tváře. V letech 2008-2018 pracovala jako výzkumný vědec v oblastech počítačového vidění, diagnostiky budov a zpracování přirozeného jazyka. Je spoluautorem 7 patentů a více než 15 publikací. Mezi její záliby patří hraní deskových her, čtení sci-fi a fantasy knížek, windsurfing a programování neuronových sítí. Motto „Každý by se měl podělit o své dovednosti s alespoň jedním člověkem mimo obor.“ V da Vinci vede IT ve výuce a ve školním klubu. Informační technologie se neustále vyvíjejí a denně se na nás valí velké množství dat a informací. Studenti nesmí slepě věřit všemu, co si přečtou. Je nutné u nich vybudovat kritické myšlení. Naučit je, jak se v tomto světě bezpečně pohybovat a jak si informace utřídit a ověřit. Ráda by motivovala více žen ke studiu na technické škole.

Mgr. Zdeňka Meira da Rocha, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  výtvarná výchova, mediální výchova

Zdenka vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře výtvarné výchovy. Při studiu získala zkušenost s tvorbou a lektorováním doprovodných výtvarně-vzdělávacích programů v muzeích a galeriích (Galerie Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum), před příchodem do da Vinci učila na základní škole i gymnáziu (Gymnáziu Arabská) a vedla odpolední výtvarné ateliéry pro děti. Na da Vinci učí výtvarně zaměřené předměty a mediální výchovu. Ráda cestuje, čte, cvičí jógu a chodí na výstavy především současného umění.

MgA. Hana Krejčová – pedagog 1. a 2. stupeň, gymnázium – hudební výchova

Vystudovala sólový zpěv na Konzervatoři Brno a na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Své pěvecké zkušenosti rozšířila na masterclass v rakouském Reichenau a na řadě sólových i orchestrálních koncertů (mj. se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu) doma i v zahraničí (USA, Německo, Rakousko a další). Pedagogické zkušenosti sbírala v rámci výuky na ZUŠ, gymnáziu a konzervatoři. Deset let působila jako umělecká vedoucí vokálního oktetu Somebody´s Singing a vokálně instrumentálního Tria Š.O.K. V současnosti mj. vede ženský pěvecký sbor. Je vdaná, má dvě děti. Volný čas ráda tráví se svou rodinou v přírodě, ráda čte a miluje filmy z obobí první republiky.

Jan Matěj Rak, výuka HV na 2. stupni a gymnáziu

Kytarista, písničkář, muzikant. Po dokončení gymnasia studoval fotografii na pražské FAMU, posléze pracoval jako fotoreportér pro The Prague Post. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě a jeho fotografie se objevily na řadě plakátů a obalů CD. Ačkoli se dnes fotografii věnuje už jen ze zájmu, dodnes pravidelně vystavuje.  Studoval učitelství na PEDF, dva roky učil angličtinu na Střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. V hudbě začínal jako písničkář a doprovazeč, postupně se ale etabloval především jako vyhledávaný kytarista a autor. Věnoval se řadu let židovské hudbě, dnes vystupuje především sólově.  Jádrem jeho koncertů jsou ojedinělé úpravy skladeb Jaroslava Ježka a klasických autorů (Antonín Dvořák, J. S. Bach, Bedřich Smetana aj.). Spolupracuje s řadou předních umělců, vydal dvě sólová alba a podílel se na množství jiných. Pravidelně koncertuje po celé republice, vystupoval i v zahraničí (Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko). Vyučuje hru na kytaru na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně. Jeho největším koníčkem je astronomie, věnuje se především pozorování a kreslení planet a Měsíce vlastnoručně postaveným dalekohledem.  

MgA. Jarmila Pešková Škraňáková, pedagog MŠ a 2. stupeň, výuka divadla a rétoriky

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a DAMU, pedagogický obor na katedře Dramatické výchovy, avšak více ji ovlivnila a cesty otevřela tvorba a divadelní dialog na katedře Autorské tvorby pod vedením prof. Ivana Vyskočila. Zkušenosti má s vedením divadelního tvoření s předškoláky, školáky, gymnazisty i dospělými dětmi. Od studií učila v mateřské škole, na ZŠ Klíček třídu dětí s poruchami chování, po mateřské “dovolené” asistovala pedagogovi u dětí, které potřebovaly pomoc při učení. Vyučovala na prvním stupni děti 3. a 4. třídy. Ve škole da Vinci se těší na vedení dětí radostným, pestrým, podnětným a intuitivním způsobem. Bude učit ve třetí třídě a u předškoláků angličtinu. Povede kroužek “Divadlo jako komunikace”. Je maminkou Mikulky, Markétky a Máti. Jejím koníčkem je zpěv ve sboru sv. Markéty, práce s hlasem, průvodcování po řeckých památkách, intuitivní tanec, běhání po lese, plavání daleko a vinohrad. Ztotožňuje se s mottem: “Komunikuji, tedy jsem.”

Mgr. Dagmar Majerová, pedagog 1. stupeň – výuka tělesné výchovy

Dáša vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením na plavecké sporty. Sportu se věnuje od dětství, od 8 let až do dospělosti závodně plavala. V plavání reprezentovala ČR. Po studiu vedla skupinové i individuální kroužky plavání pro děti od 3 let až do seniorského věku. Měla na starosti vodní sporty ve sportovním centru. Působila v mateřských školkách a základních školách. Po ukončení své sportovně- závodní kariéry a s novou etapou svého života- narozením 3 dětí (Vincenta, Jolanky a Tomáška) se Dáša naučila, že sport jako takový nemusí být jen o dřině a odříkávání ale i o zábavě, radosti a vnímání svého těla. Je ráda s rodinou, běhá a věnuje se přírodní kosmetice.

Karel Stein, družina

Karel vystudoval Střední pedagogickou školu v Karlových Varech obor výchovný a humanitární pracovník. V minulosti pracoval jako vychovatel v dětském domově a kojeneckém ústavu. Pomáhal drogově závislé mládeži. S dětmi a mladými lidmi tráví čas rád, proto byl vedoucí mladých ochránců přírody, vedl kroužek historického šermu. V současné době pomáhá provozovat mobilní muzeum první světové války a edukativní řemeslné semináře. Ve volném čase se věnuje turistice, poznávání, historickému šermu, psaní a studiu zaniklých řemesel.

 

 

Lucie Marková, družina

Lucie vystudovala Střední Pedagogickou školu v Karlových Varech, obor vychovatelství. Později složila v Berouně maturitu v oboru mateřinky. Také studovala v zahraničí na Child and Family college v Sydney – Child developement 0-6 let a na Holmes college v Sydney Travel and tourism. S narozením dcery Barunky se začala zajímat o vzdělávání dětí a tak absolvovala kurz Lektor komunitního vzdělávání, kde se seznámila s metodami jako je Unschooling, Začít spolu, Montessori, Jenský plán, Walfdorská pedagogika a také jak založit komunitní školu. Poté vystudovala Montessori národní kurz a pracovala 9 let v Montessori školce Zvoneček jako průvodkyně dětí, kde také vedla kroužek cvičení jógy. Lucie působila také jako učitelka angličtiny Helen Doron v Dobřichovicích, kde učila děti ve věku 9-12 let. Po roční pauze se vrací k dětem, tentokrát starším a velice se na ně těší. Momentálně studuje španělštinu na Cervantes institutu v Praze. Mezi Lucčiny záliby patří cestování, power jóga, studium o 7 energiích života – čakrách, hra na kytaru, plavání, bruslení, jízda na kole a skútru, lyžování.

Miroslav Axmann, družina

Mirek vystudoval Střední školu gastronomickou a hotelovou v Praze 4 Braník, v roce 2020 se odhodlal k veliké životní změně a splnění svého snu a v akademickém roce 2020/2021 se přihlásil ke studiu oboru Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho velkým koníčkem je rekonstrukce starého mlýna na Slapech, věnuje se práci se dřevem, rád jezdí na kole, hraje tenis a často brázdí Slapskou přehradu na své malé pramičce, je také vášnivým čtenářem. Pravidelně se účastní „Tajného závodu“ pro dospělé, kdy se svou posádkou jezdí po České republice a plní nejrůznější úkoly, luští rébusy a překonává překážky. Mirek také pravidelně navštěvuje Velkou Británii, kde žije a studuje jeho dcera.

Mg.A., Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ – výuka vzdělávací oblasti umění a kultura

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

Ing. Lenka Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.

Kryštof Vrtek – výuka semináře Právo

Kryštof je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na fakultě je zapojen do Street Law programu, jehož cílem je předávání právních znalostí a dovedností především neprávníkům. V rámci tohoto programu připravuje právní semináře a simulovaná soudní jednání pro žáky středních a základních škol. Zároveň je prezidentem studentského spolku Common Law Society, který shromažďuje nejen studenty a absolventy pražských práv. Své první pedagogické zkušenosti získal na Gymnáziu Jaroslava Seiferta, nyní také pomáhá s vedením seminářů práva na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V právu se Kryštof zabývá hlavně právem insolvenčním, a to především skrz jeho pracovní pozici ve společnosti insolvenčních správců. Ve volném čase se rád věnuje sportu (po aktivní i pasivní stránce) a cestování.

Hanička Mrázová, gastronomie – MŠ

Poté, co se Hanička přistěhovala na Zbraslav z Jablonce nad Nisou ke své rodině, začala pracovat v da Vinci. Je věčně pozitivní a usměvavá a dennodenní komunikace s dětmi ji baví. Ve školce nám Hanička připravuje svačinky a vydává obědy. Ve volném čase si ráda vyjde s kamarádkami na procházku a se svými bývalými kolegyněmi jezdí na turistické zájezdy.

Tomáš Mynarčík, školník

Tomáš získal vzdělání na Gymnáziu. V da Vinci škole zajištuje celý provoz školy – teplo, vodu, zahradu, opravy a další technické záležitosti. Rád pracuje v dílně, ve svém volném čase restauruje nábytek, čte a vaří. Škola da Vinci, její prostředí a lidé, jsou pro něj inspirací pro rozvoj své osobnosti. Na dětech si cení jejich bezprostřednosti a otevřené komunikace. 

Tomáš Jambor, zahradník

Tomáše k povolání zahradníka přivedl zájem o přírodu, který se datuje až do dětství. V tomto oboru pracoval v okrasné školce jako množárenský mistr, ve školce trvalek a v bambusáriu. Očekávání různorodé práce na zajímavé zahradě ho přivedla do školy da Vinci. Největší část volného času tráví s rodinou. Nejraději na výletech v nějaké české „divočině“, nebo na komunitní zeleninové zahradě. Jeho dlouhodobou zálibou je vytváření autorské čajové keramiky. Také dřevo jako materiál v interiéru i exteriéru je jeho koníčkem. Dalším jeho zájmem je hudba, zejména jamajská. Působí jako perkusionista v reggae kapele. Jeho osobním přáním je žít v multietnické, otevřené společnosti, kde národní zájmy a státní hranice jsou přežitkem.

Mgr. Martina Regnerová, kroužek keramika

Martina Regnerová vystudovala na VŠ sociální práci a poté i SOU obor umělecký keramik. Více než osm let učila děti i dospělé anglický jazyk, pobývala dlouhodobě v zahraničí. Zpátky v ČR vedla dva roky tvořivou keramickou dílnu při pražském mateřském centru, a to i pro anglicky mluvící děti a dospělé. Ráda objevuje vlastní tvořivost a dává jí reálnou podobu. Těší jí, když k podobnému zážitku může inspirovat i ostatní, obzvláště děti. V ZŠ a MŠ da Vinci vede keramický kroužek.