Gabriela Ďaďo, MBA, zástupce ředitele pro MŠ

Gábina působila po ukončení gymnázia a studiu angličtiny a historie delší dobu v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Při zaměstnání vystudovala MBA na British Open University. Po narození dcerky Sofie se začala zajímat více o výchovu a předškolní vzdělávání dětí a v roce 2010 založila soukromou mateřskou školu Fíček v Hostivici. Alternativní vzdělávání dětí a šíření této cesty je nyní gró její činnosti a aktivit. Jinak je nejraději se svou rodinou kdekoli, ráda cestuje, sportuje a čte.

Andrea Kořínková, pedagog MŠ

Andrea vystudovala střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále se věnovala studiu Waldorfské pedagogiky, speciální pedagogiky, muzikoterapie, absolvovala několikaleté studium Artefiletiky, vzdělávací program Začít spolu, kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti a jednoleté studium dramatické výchovy pro MŠ a 1 .stupeň ZŠ. Před 7 lety se stala jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Jeden strom – centra pro děti,mládež i aktivní dospělé v Dolním Poberouní. Na mateřské se začala zajímat o koncept lesních školek, který ji velmi zaujal. V roce 2013 stála u zrodu lesní školky Na dvorečku v Řevnicích, kde působí dodnes. Při práci s dětmi ji nejvíce baví, zprostředkovávat podnětné aktivity, které je vyzývají k překonávání sebe sama a vedou je k důvěře ke svým vlastním silám. Ráda s dětmi muzicíruje, fantazíruje, poznává přírodu a v přírodě tvoří. Uvědomování a užívání si přítomného okamžiku v bytí s dětmi je pro ni stále velkou výzvou,stejně tak jako umět být trpělivá,otevřená všemu co přichází a umět dát dětem potřebný čas a prostor.

Bára Vršková, asistent pedagoga MŠ

Barbora v bakalářském studiu absolvovala obor Filologie (Český jazyk a literatura). Momentálně dokončuje studia v navazujícím magisterském programu Učitelství českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V lednu pak složila státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie.  V tomto roce působila jako pedagog volnočasových aktivit v kroužcích pro děti v základních a mateřských školách a jako lektorka primární prevence ve spolupráci s SOS dětskými vesničkami.  Práce s dětmi ji naplňuje a chce se dále vzdělávat v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zajímá se o problematiku primární prevence a čtenářské/předčtenářské gramotnosti. Ráda čte, zpívá, vaří a peče. 

 

Mg.A. Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

Richard Vít, asistent pedagoga MŠ

Mým velikým učením je vědomé kráčení po stezce života. Velmi moudrou knihu, do které jsem se začetl, je sám život. Do této moudré knihy píši svůj příběh. Vystudoval jsem střední zahradnickou školu. Dále jsem si doplnil vzdělání na úroveň asistenta pedagoga. Mám blízký vztah k přírodě. Za to vděčím také i očistným obřadům indiánské potní chýše, posvátným tancům či prastarému rytmu šamanského bubnu. Světlem na mé cestě jsou také křišťály, jejichž působení mne doprovází po stezce. K práci s dětmi má cesta vedla přirozeně. Mám velikého učitele, svého syna Lesiana. Působil jsem rok a půl jako průvodce v lesní školce Země v Řevnicích. Zajímám se o vibrace hudebních nástrojů a jejich léčivé účinky. Věnuji se muzikoterapii. Mezi nebem a zemí sním a tvořím přítomnost. Děti jsou pro mne velikou inspirací a motivací! Věnovat svou pozornost právě dětem má v mém životě smysl. Jsme si navzájem opravdovými učiteli a žáky.

 

Bc. Michal Řepa DiS, pedagog MŠ

Mládí mu uteklo na střední průmyslové škole a vyšší odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze, kde vystudoval polygrafii a následně grafický a reklamní design. Po té nastoupil na civilní službu jako asistent do základní školy speciální pro žáky se souběžným postižením více vadami, setrval tam 18 let. Získal tak cenné zkušenosti mj. i jako vedoucí vychovatel. Nyní studuje obory navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika pro učitele a Speciální pedagogika pro poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Zde složil státní zkoušky z psychopedie a etopedie. Mezi jeho „pedagogické hobby“ patří výchovné problémy dětí, žáků i dospívajících jako jsou šikana nebo potíže sexuálního charakteru v dospívání a dále artefiletika, výuka pomocí interaktivních technologií a počítačová grafika. V těchto oblastech se vzdělává formou kurzů a seminářů.
Jeho profesním mottem je: „Odměnou za mou práci je dětský úsměv a spokojenost“.

 

Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.

 

Eva Sehnalová, družina, výuka TV v MŠ, na 1. a 2. stupni

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.

Mgr. Martina Regnerová, kroužek keramika

Martina vystudovala na VŠ sociální práci a poté i SOU obor umělecký keramik. Více než osm let učila děti i dospělé anglický jazyk, pobývala dlouhodobě v zahraničí. Zpátky v ČR vedla dva roky tvořivou keramickou dílnu při pražském mateřském centru, a to i pro anglicky mluvící děti a dospělé. Ráda objevuje vlastní tvořivost a dává jí reálnou podobu. Těší jí, když k podobnému zážitku může inspirovat i ostatní, obzvláště děti.

Věra Dolejšová, jezdecký kroužek – horsemanship

Věru provázejí koně od roku 2000. A právě skrze ně se vydala na nekončící cestu sebepoznání. Průběžně získává teoretické zkušenosti i praxi – Horsemanship Clinic CZQHA, studium teorie, vlastní zkoumání a objevování a dávání do souvislostí, jak koně působí na člověka. V roce 2011 absolvovala pobyt v Texasu u jednoho z největších horsemanů současnosti Joa Woltera. Vede kurzy „V prostoru s koněm a jeho energií“, s použitím metod regresní terapie. Působí jako terapeut regregresní terapie II.stupně – Transformace stínů osobnosti, pracuje s Bachovou květovou terapií. Externě pracuje pro společnost IIR/Institute for International Reseach, GmbH/, jako spoluorganizátorka konferencí, kurzů, seminářů. Studuje Kašmírský Šivaismus – filosofii vědomí a meditace na vědomí, který jí mimo jiné, právě odhalil nevyčerpatelný potenciál tvoření a zavedl ji do školy Da Vinci, kde vede kroužek horsemanship pro děti i dospělé..” Miluji koně, být s nimi v prostoru, je velký dar! Ukazují nám cestu a to se snažím předávat dál. “.. Jeden ze tří jejich koní, kteří ji vedou životem, působí s Věrou ve škole – /Quarter Horse/ – Paprika Stone. Je maminkou syna Štěpána.

Hanička Mrázová, obědy a svačinky

Poté, co se Hanička přistěhovala na Zbraslav z Jablonce nad Nisou ke své rodině, začala pracovat v da Vinci. Je věčně pozitivní a usměvavá a dennodenní komunikace s dětmi ji baví. Ve školce nám Hanička připravuje svačinky a vydává obědy. Ve volném čase si ráda vyjde s kamarádkami na procházku a se svými bývalými kolegyněmi jezdí na turistické zájezdy.

Anna Vlčková, asistentka ředitelky Školy da Vinci, administrativa

Anička vystudovala střední Školu managementu a služeb Praha, poté se intenzivně věnovala studiu francouzštiny na Jazykové škole Jana Amose Komenského. Pracovala v několika firmách na pozici asistentky a poté jako office manager. Při mateřské dovolené se Anička zapojila do programu Začít spolu na ZŠ Radotín jako asistent pedagoga. Několik let spolupracuje jako dobrovolník s rodinným centrem Pexeso na Zbraslavi, kde také bydlí. Má dvě malé děti.

Lucie Wůdyová, hospodářka, obědy

Lucie pracovala jako produkční v nakladatelství, produkční agentuře a animátorském studiu. V roce 1999 vybudovala s přáteli Kavárnu V sedmém nebi. V základní a mateřské škole Da Vinci spolupracuje jako hospodářka a osoba odpovědná za obědy a zásobování. Má tři syny, cítí se dobře ve společnosti mezi přáteli nebo se svou rodinou kdekoliv.