Aktuality

Gymplákem nanečisto

Chodíš do 8. či 9. třídy a chceš si vyzkoušet jeden den gympláka ve škole da Vinci? Prožít s námi blokovou výuku, tykání s učiteli a dát si skvělý oběd v jídelně? Více...

Přijímací řízení na Gymnázium

Vyhlašujeme přijímací řízení do prvního ročníku Gymnázia da Vinci.  Pod tlačítkem zjistíte více informací.

Chcete se k nám přihlásit?

Fotogalerie da Vinci

zvolte jeden z přednastavených filtrů

Přednosti školy da Vinci

 • Nízký počet žáků ve třídě
 • Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka
 • Kvalitní tým pedagogů
 • Zájem žáka v centru pozornosti
 • Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky

 • Žáci se podílejí na pedagogickém procesu
 • Žáci se podílejí na utváření školních pravidel
 • Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu
 • Množství mimoškolních aktivit a kroužků
 • Malá škola s dobrou atmosférou

Výčtem předností navazující na naši filozofii nekončíme. Poznejte školu da Vinci ze všech stran.

 Seznamte se s naším týmem, prostory a příběhem

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků

EUDEC logo

Škola da Vinci je členem European Democratic Education Community (volně přeloženo Evropské společenství demokratických škol), jehož cílem je propojení demokratických škol v Evropě a podpora rozvoje demokratického učení a vzdělávání v Evropě. Více o EUDEC


Logos Beneficaires Erasmus + LEFT_CS small                                  
Digital citizenship across mini

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 probíhá na Gymnáziu da Vinci projekt Digital Citizenship across Borders, za účasti partnerských škol z Vídně, Madridu a Maastrichtu. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.