Aktuality ze školy a školky naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Přijímací řízení na Gymnázium

Vyhlašujeme 2.kolo přijímacího řízení do prvního ročníku Gymnázia da Vinci.  Pod tlačítkem zjistíte více informací.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Fotogalerie da Vinci

zvolte jeden z přednastavených filtrů

Přednosti školy da Vinci

 • Nízký počet žáků ve třídě
 • Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka
 • Kvalitní tým pedagogů
 • Zájem žáka v centru pozornosti
 • Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky

 • Žáci se podílejí na pedagogickém procesu
 • Žáci se podílejí na utváření školních pravidel
 • Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu
 • Množství mimoškolních aktivit a kroužků
 • Malá škola s dobrou atmosférou

Výčtem předností navazující na naši filozofii nekončíme. Poznejte školu da Vinci ze všech stran.

 Seznamte se s naším týmem, prostory a příběhem

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek
 • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků

EUDEC logo

Škola da Vinci je členem European Democratic Education Community (volně přeloženo Evropské společenství demokratických škol), jehož cílem je propojení demokratických škol v Evropě a podpora rozvoje demokratického učení a vzdělávání v Evropě. Více o EUDEC


Logos Beneficaires Erasmus + LEFT_CS small                                  
Digital citizenship across mini

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 probíhá na Gymnáziu da Vinci projekt Digital Citizenship across Borders, za účasti partnerských škol z Vídně, Madridu a Maastrichtu. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.