Ing. Jitka Lukešová, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka OSV

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V současné době si doplňuje vzdělání studiem na Filosofické fakultě UK Praha pro Výchovné poradce.

Ing. Jan Červinka, zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby

Zakladatel, majitel a generální ředitel softwarové společnosti Adastra. Pod jeho vedením se Adastra stala firmou s obratem přes 100 milionů dolarů s kancelářemi v 10ti zemích světa. Jan Červinka se stal držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2006 ČR. Tato cena je součástí soutěže Podnikatel roku vyhlašované Ernst &Young, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání v ČR. Jan Červinka je spoluzakladatelem a investorem ZŠ a MŠ da Vinci, do které postupně přesouvá stále více svých aktivit.

Doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby, ekonom

Martin vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a management na FPH VŠE, kde též úspěšně absolvoval doktorské studium. Od roku 2001 působí na Vysoké škole ekonomické. Je docentem na Katedře podnikání, kde se specializuje na rozvoj inovativního chování, týmových a podnikatelských dovedností. Je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. Mezi lety 2006 a 2011 vedl též Rozvojové a poradenské centrum VŠE, jehož posláním je zvyšovat uplatnitelnost studentů a absolventů na trhu práce. Během své odborné činnosti si uvědomil důležitost kvalitního vzdělávání dětí již na základních školách, které vede k sebedůvěře, samostatnosti a tvořivému myšlení.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky, třídní učitel 3. ročníku gymnázia

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

Ing. Jan Zmij, zástupce ředitele pro 2. stupeň a gymnázium

Vedle podnikatelských aktivit byl jeho hlavní kariérním oborem obchod a vzdělávání. Ve společnosti Siemens komunikační systémy, která v době jeho nástupu existovala v české republice zhruba 4 měsíce, prošel všemi front office pozicemi od obchodního zástupce, vedoucího obchodního oddělení až po ředitele specielních zakázek. Jako člen vrcholového boardu spoluvytvářel a realizoval strategii divize. Koučink objevil zhruba před 14ti lety a po počátečních krůčcích si ho zamiloval a dnes ho považuje nejen jako svou profesi, ale současně je jeho posláním. Do celkového záběru koučinku zahrnuje výuku koučinku v komerčním i akademickém pojetí (spolupracoval s Vysokou školou ekonomickou, byl členem lektorského týmu Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT) a propagaci koučovací kultury ve firmách a podnicích. Koučink považuje za důležitou součást celého procesu osobního rozvoje a proto se v této specializaci angažoval i na mezinárodním poli, kde byl pro dvouleté období (2008-9) zvolen do vedení největšího světového sdružení koučů ICF (International Coach Federation) na pozici Vice President Chapter Czech pro finance. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje aktivně lednímu hokeji a hře na bicí.

RNDr. Alice Jančáková, zástupce ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, třídní učitelka 1. ročníku gymnázia

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana. Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

Mgr. Magdalena Brončková, zástupce ředitele pro 1.stupeň,  pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

Mgr. Jarmila Černohorská, vedoucí katedry cizích jazyků, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny, třídní učitelka 8. třídy ZŠ

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inpirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

Gabriela Ďaďo, MBA, zástupce ředitele pro MŠ

Gábina působila po ukončení gymnázia a studiu angličtiny a historie delší dobu v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Při zaměstnání vystudovala MBA na British Open University. Po narození dcerky Sofie se začala zajímat více o výchovu a předškolní vzdělávání dětí a v roce 2010 založila soukromou mateřskou školu Fíček v Hostivici. Alternativní vzdělávání dětí a šíření této cesty je nyní gró její činnosti a aktivit. Jinak je nejraději se svou rodinou kdekoli, ráda cestuje, sportuje a čte.

 

Mgr. Adéla Boudová, volnočasový pedagog – vedoucí školní družiny

Adéla vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích postupně tři obory – Psychologie, Učitelství psychologie pro SŠ a výchovy ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ a Arteterapie. Zkušenosti s pedagogikou získávala nejprve na ZŠ v Soběslavi jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a asistentka pedagoga. Následně působila přes 4 roky jako vychovatelka na kolejích gymnázia Open Gate a jako lektorka volnočasových aktivit (Orientální tance, badminton). Ve volném čase se věnuje výtvarné tvorbě všeho druhu, orientálním tancům, historickému šermu a lukostřelbě, zpěvu a knihám.

Mgr. Vladimíra Svobodová, pedagog 2.stupeň, gymnázium – výuka TV, vedoucí školního klubu, třídní učitelka 6. třídy ZŠ

Vlaďka vystudovala FTVS na UK. Sportu se věnuje od dětství. Působila jako trenérka dětí a mládeže v judu a sebeobraně. Řadu let jezdí na dětské tábory jako zdravotník a programová vedoucí. Se zážitkovou pedagogikou se poprvé setkala na expedičním kurzu Prázdninové školy Lipnice, později působila v týmech integračních kurzů PŠL. Absolvovala seminář Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován a kurz zdravotníka ZDRSEMu. Před příchodem do da Vinci působila jako lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit. Ve volném čase se ráda toulá po horách, lyžuje, hraje deskové hry a relaxuje při četbě a výtvarném tvoření.

Romana Šilhánková, MBA,  finanční management

Romana vystudovala bakalářské studium, obor finance a MBA na vysoké škole v USA. Po studiu získávala zkušenosti v oboru financí – pracovala na vedoucích pozicích v Praze a ve Švýcarsku. Po narození prvního syna se začala věnovat aktivitám s dětmi. Absolvovala lektorské kurzy tance, jógy, cvičení s dětmi, Montessori vzdělávací kurz, kurz arteterapie a další výtvarné a taneční dílny. Působila jako hlavní pedagog v Montessori rodinném klubu Benjamin, a jako asistent pedagoga v MŠ da Vinci. Ráda nejen výtvarně tvoří, tancuje, sportuje, zahradničí a cestuje. Je maminkou tří dětí.  

Markéta Kořínková, asistentka ředitele školy da Vinci, administrativa, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Markéta vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze a po mateřské dovolené si dostudovala pedagogické minimum na UK. Dále se vzdělávala v pedagogickém směru, aby poté mohla 7 let působit jako volnočasový pedagog s dětmi od 2-15 let. V mládí strávila mnoho času v tělocvičně a na hřišti (přes sportovní gymnastiku, judo až po softbalovou reprezentaci). Ve škole pracuje na pozici asistentky ředitele a zároveň vede volnočasové aktivity. Ráda tráví svůj volný čas s rodinou a přáteli, jezdí na koni, ale také lyžuje, bruslí, zahradničí a výtvarně tvoří od šití na stroji až po točení na keramickém kruhu.

Helena Žohová, technická a finanční správa

Helena vystudovala střední průmyslovou školu – obor přístrojová a automatizační technika. Průběžně se její profesní dráha přes kurzy účetnictví a zkušenosti z administrativy na pozicích oficce managera směřovala ke správě bytových domů včetně ekonomického servisu, které se věnuje již 15 let. Souběžně se věnovala lektorování kroužků gymnastiky, rytmiky pro nejmenší, miniškoličky a lektorování výuky lyžování v nedaleké Chotouni. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou na výletech, cestováním, hraním společenských her, sportem a jakýmkoliv budováním a tvořením na zahradě i doma. Snaží se ukazovat nejen svým dětem, že život může být barevný. Má dva dospělé syny a jednoho předškoláčka.

Ing. Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti, školní firmy a informatiky, školní informační systém – EDOOKIT, správce IT

Honza vystudoval v magisterském programu na VŠE obor Podniková ekonomika a management. Diplomovou práci psal na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů. Poslední rok se na volné noze intenzivněji věnuje vzdělávání. Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii.

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, školní klub, třídní učitel 2. ročník gymnázia

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole Da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době dokončuje doktorské studium československých dějin na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

PhDr. Jana Němečková, pedagog – výuka angličtiny, třídní učitelka 9. třídy ZŠ, koordinátor mezinárodních projektů

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Během studií působila jako lektor a senior teacher na jazykové škole, po jejich skončení učila nejprve v Dánsku a poté na několika pražských gymnáziích. Dva roky pracovala jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. V rámci své pedagogické činnosti mj. vedla praxe domácích i zahraničních studentů učitelství. Mezi její profesní zájmy patří inovativní metody výuky cizích jazyků, zejména metoda CLIL a metoda globální simulace. Má dlouholeté zkušenosti s organizací mezinárodních simulačních projektů MUN (Model United Nations) a EYP (European Youth Parliament) a s projektem Comenius. V současné době dokončuje doktorské studium didaktiky anglického jazyka na Filozofické fakultě UK. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou v Praze, po Čechách i v zahraničí. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.  

Mgr. Lenka Uvízlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis, třídní učitelka 7. třídy gymnázia

Lenka se s alternativním stylem výuky setkala již na základní škole v Obříství – jedné z prvních škol s projektovou výukou a slovním hodnocením v České republice. Po čtyřech letech na státním osmiletém gymnáziu přešla na další alternativní školu – gymnázium Přírodní škola. Zde se utvrdila v tom, že škola může člověka bavit. A pokud ho baví, tak se mnohem snáze může něčemu naučit. Díky Přírodní škole si uvědomila, že dětský věk je plnohodnotným životem, nikoli pouze přípravou na něj.  Po gymnáziu vystudovala učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia strávila jeden semestr ve španělském městě Sevilla. Půl roku pobyla také ve francouzském Nimes. Předtím než přešla na školu da Vinci, tak učila na ZŠ Kly u M ělníka. Snaží se žít tady a teď. Má ekologické smýšlení a chuť ochraňovat přírodu a naší Zemi. Zajímá se o zdravý životní styl. Jejím koníčkem je fotografování, turistika a cestování, poznávání nových míst, měst, krajin, lidí, kultur a zvyků.

Mgr. Petra Břízová, pedagog 1. stupeň, výuka anglického jazyka, třídní učitelka 5. třídy

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení studia působila jako au-pair v Nizozemí. Poté začala pracovat na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Současně s tím vyučovala anglickému jazyku v individuálních a skupinových kurzech. Vzdělání si průběžně doplňovala nejen v ČR ale i v zahraničí. Má jednoho syna předškolního věku. Ráda cestuje, podívá se na pěkný film a miluje čas strávený se svojí rodinou a přáteli.

Mgr. František Páv, pedagog 1. stupeň, koordinátor ICT,  kroužek kytara, kapela a florbal, družina, třídní učitel 4. třídy

František vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířením pro tělesnou výchovu. Během studia se zajímal o technologie vzdělávání a inovativní postupy ve výuce, zejména v této problematice absolvoval několik kurzů a školení. Při studiu začal učit na základní škole Na Karlově v Benešově. Zde získal důležité pedagogické zkušenosti a také impulz k hledání nevšední školy, kde bude moci realizovat své pedagogické představy. František je nadšeným muzikantem, hraje zejména na kytaru, baskytaru, klarinet a zpívá. Věnuje se florbalu a military zaměřené hře airsoft. V ZŠ a MŠ da Vinci vede kroužek hry na kytaru a ICT – informační a komunikační technologie.

Mgr. Jaroslava Rajnochová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 2. třídy, koordinátor společného vzdělávání, kroužek MaLiBu

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

Mgr. Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, pedagog 2. stupeň – český jazyk

Ivana studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc – aprobace český jazyk a literatura – společensko – vědní základ /pro ZŠ a SŠ/. Téměř 20 let učila na základní a střední škole, což jí velmi bavilo. Rozpor mezi jejími představami o vzdělávání a realitou se však prohluboval, a tak ze školy odešla. Od roku 2009 je na volné noze a pracuji z domova. Je spoluzakladatelka vzdělávací společnosti Životní vzdělávání. Kromě činnosti ve společnosti se věnuje smysluplnému využití interaktivních tabulí a tabletů ve školách viz. www.interaktivka.cz Ve svém životě se snaží řídit slovy pana Bohumila Hrabala: „Život je krásnej, k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“ Činí ji šťastnou její rodina, usměvaví lidé, bytí s dětmi, soulad s přírodou, sbírání a zpracování bylinek a její práce. Má dvě dospělé děti.

Mgr. Jiří Kysel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis a tělesná výchova

Jirka vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň se intenzivně věnoval florbalu a na univerzitě Karlově v Praze vystudoval nejvyšší trenérskou licenci s florbalovým zaměřením. Následkem zranění hráčskou kariéru brzy nahradila trenérská a později i metodická. Jirka se stal školitelem trenérů a učitelů tělesné výchovy, je autorem několika trenérských příruček. Řadu let působil jako šéftrenér v klubech, asistoval u národních týmů a dva roky byl hlavním trenérem reprezentace juniorů ČR. Pracoval čtyři roky jako vysokoškolský učitel v Brně, následně po stěhování učil tři roky souběžně na základní škole a gymnáziu v Praze. Ve volném čase se dříve věnoval maratonským běhům, nyní spíše hraje discgolf a spikeball. Miluje kvalitní čokoládu.

PhDr. Milena Pouchová, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie, ekologická výchova

Milena vystudovala učitelství biologie a rodinné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze. V doktorském programu se věnovala integrované tématické výuce a projektovému vyučování. Do výuky ráda zařazuje pozorování a experimenty, je zastánkyní badatelsky orientované výuky. Má ekologické smýšlení. Od studentských let působí v Českém svazu ochránců přírody a Ekocentru Koniklec. Zde se podílela na tvorbě naučných stezek v Praze a okolí, vytvořila a lektorovala mnoho ekologických programů a projektů. Vyzkoušela si také práci v ziskovém sektoru při provádění zoologických průzkumů v rámci posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Před příchodem na školu da Vinci učila 10 let na základní škole Angel v Praze – Modřanech. Volný čas tráví s rodinou, cestováním po Čechách i zbytku světa, fotografováním či sportem. Každý den obdivuje krásy přírody, žasne nad její mocí a moudrostí.

Mgr. Zdeňka Meira Da Rocha, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  výtvarná výchova, mediální výchova

Zdenka vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře výtvarné výchovy. Při studiu získala zkušenost s tvorbou a lektorováním doprovodných výtvarně-vzdělávacích programů v muzeích a galeriích (Galerie Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum), před příchodem do da Vinci učila na základní škole i gymnáziu (Gymnáziu Arabská) a vedla odpolední výtvarné ateliéry pro děti. Na da Vinci učí výtvarně zaměřené předměty a mediální výchovu. Ráda cestuje, čte, cvičí jógu a chodí na výstavy především současného umění.

Mgr. Denisa Raichlová, pedagog gymnázium –  český jazyk

Denisa vystudovala český jazyk a základy společenských věd na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V rámci svého studia se zaměřila na didaktiku literatury a její propojení s kritickým myšlením, této tematice se i nadále věnuje a chystá se v ní pokračovat během doktorského studia. Kromě roční zkušenosti z výuky na alternativní škole, několik let vedla skautský oddíl. V současné době je členkou skupiny, která se v Junáku stará o téma respektujícího přístupu a je instruktorkou na vzdělávacích kurzech. Ve volném čase ráda pije kávu, peče sladké koláče a čte.

 

Mgr. Pavel Fiala, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  dějepis a základy společenských věd

Pavel vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějepis – základy společenských věd. Před příchodem na Da Vinci působil dlouho na Karlínské obchodní akademii, kde kromě dějin a občanské nauky učil kulturní dědictví a snažil se rozvíjet podnikavost. I proto se stal jedním ze zakládajících členů učitelské platformy Učitelé z Marsu, marťané v tomto spolku chtějí inovovat výuku ekonomiky. Jako správný marťan má rád všechny raketové sporty, nejradši však tenis a badminton. Mezi jeho srdeční místa patří Ještěd a Tančírna v Račím údolí. 

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň, družina, textilní dílna, kroužek francouzština

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny, vedením různých tvořivostních programů a s výukou čtení. Při práci s dětmi v různých zaměstnáních našla zalíbení v napomáhání rozvoji osobnosti dětí, ve společném hraní, tvoření a objevování světa i sebe. Vedle tvoření všeho druhu má ráda pohyb, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě a lidské příběhy. 

MgA. Jarmila Pešková Škraňáková, pedagog 1. stupeň

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a DAMU, pedagogický obor na katedře Dramatické výchovy, avšak více ji ovlivnila a cesty otevřela tvorba a divadelní dialog na katedře Autorské tvorby pod vedením prof. Ivana Vyskočila. Zkušenosti má s vedením divadelního tvoření s předškoláky, školáky, gymnazisty i dospělými dětmi. Od studií učila v mateřské škole, na ZŠ Klíček třídu dětí s poruchami chování, po mateřské “dovolené” asistovala pedagogovi u dětí, které potřebovaly pomoc při učení. Vyučovala na prvním stupni děti 3. a 4. třídy. Ve škole da Vinci se těší na vedení dětí radostným, pestrým, podnětným a intuitivním způsobem. Bude učit ve třetí třídě a u předškoláků angličtinu. Povede kroužek “Divadlo jako komunikace”. Je maminkou Mikulky, Markétky a Máti. Jejím koníčkem je zpěv ve sboru sv. Markéty, práce s hlasem, průvodcování po řeckých památkách, intuitivní tanec, běhání po lese, plavání daleko a vinohrad. Ztotožňuje se s mottem: “Komunikuji, tedy jsem.”

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Bc. Lenka Červinková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Lenka má vystudovanou Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Absolvovala kurz pro učitele anglického jazyka TEFL a výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi. Ve svých hodinách klade důraz na zábavnou formu výuky a individuální přístup ke každému žákovi. Ve volném čase se věnuje cvičení chi kung, sportu a cestování.

 Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.  

Bc. Zuzana Doležalová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny

Zuzana pracovala pět let jako průvodkyně a delegátka ve Španělsku a Andoře, kde jí španělský jazyk, kultura, kinematografie i hudba velice přirostly k srdci. Poté vystudovala obor cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Čtrnáctým rokem vyučuje angličtinu a španělštinu v jazykové škole v Praze, od loňského roku se podílí na výuce španělštiny v da Vinci. Zaměřuje se především na firemní výuku obchodní angličtiny a španělštiny. Ve volném čase ráda cestuje po světě na plachetnici se svojí rodinou. Je vdaná a má dva syny.

Ing. Jana Trojanová Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka informatiky, školní klub

Jana vystudovala Západočeskou Univerzitu v Plzni obor umělá inteligence. V doktorském programu se zabývala rozpoznáváním emocí z video záznamu s libovolným natočením tváře. V letech 2008-2018 pracovala jako výzkumný vědec v oblastech počítačového vidění, diagnostiky budov a zpracování přirozeného jazyka. Je spoluautorem 7 patentů a více než 15 publikací. Mezi její záliby patří hraní deskových her, čtení sci-fi a fantasy knížek, windsurfing a programování neuronových sítí. Motto „Každý by se měl podělit o své dovednosti s alespoň jedním člověkem mimo obor.“ V da Vinci vede IT ve výuce a ve školním klubu. Informační technologie se neustále vyvíjejí a denně se na nás valí velké množství dat a informací. Studenti nesmí slepě věřit všemu, co si přečtou. Je nutné u nich vybudovat kritické myšlení. Naučit je, jak se v tomto světě bezpečně pohybovat a jak si informace utřídit a ověřit. Ráda by motivovala více žen ke studiu na technické škole.

Mgr. Tomáš Svoboda, pedagog – výuka TV,  kroužek plavání

Tomáš vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK se specializací na vytrvalostní víceboje. Tomáš je aktivní sportovec s medailovými umístěními v rámci MČR v plavání, triatlonu a duatlonu. Od osmnácti let se bez zázemí klubu a bez trenérského vedení postupně propracoval až na mezinárodní úroveň v závodech Ironman (3,8km plavání – 180km kolo – 42,2km běh). Během tohoto období získal praktické i teoretické znalosti v oblasti práce s vnitřní motivací, sebeovládáním a sebepoznáním prostřednictvím náročného tréninku, které rád dále rozvíjí i v rámci výuky na naší škole. Tomáš se věnuje trenérské činnosti s praxí v různých věkových i výkonnostních úrovních především v triatlonu, plavání, běhu a běhu na lyžích.

Jan Matěj Rak, výuka HV na 2. stupni a gymnáziu

Kytarista, písničkář, muzikant. Po dokončení gymnasia studoval fotografii na pražské FAMU, posléze pracoval jako fotoreportér pro The Prague Post. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě a jeho fotografie se objevily na řadě plakátů a obalů CD. Ačkoli se dnes fotografii věnuje už jen ze zájmu, dodnes pravidelně vystavuje.  Studoval učitelství na PEDF, dva roky učil angličtinu na Střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. V hudbě začínal jako písničkář a doprovazeč, postupně se ale etabloval především jako vyhledávaný kytarista a autor. Věnoval se řadu let židovské hudbě, dnes vystupuje především sólově.  Jádrem jeho koncertů jsou ojedinělé úpravy skladeb Jaroslava Ježka a klasických autorů (Antonín Dvořák, J. S. Bach, Bedřich Smetana aj.). Spolupracuje s řadou předních umělců, vydal dvě sólová alba a podílel se na množství jiných. Pravidelně koncertuje po celé republice, vystupoval i v zahraničí (Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko). Vyučuje hru na kytaru na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně. Jeho největším koníčkem je astronomie, věnuje se především pozorování a kreslení planet a Měsíce vlastnoručně postaveným dalekohledem.  

Eva Sehnalová, družina

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.

Anna Čermáková, družina

Anička studovala dvojobor Angličtina a Sociální studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a v současné době se připravuje na návrat do své alma mater, a to ke studiu oboru Vychovatelství. V minulosti učila předškolní děti angličtinu, či vedla kroužek divadelní improvizace pro žáky školního věku. S dětmi tráví ráda čas nejen v zaměstnání, ale i mimo ně – každé léto organizuje stanové tábory, kde sama od dítěte vyrostla až do současné pozice hlavního vedoucího. Ve volném čase se věnuje psaní jak v češtině tak v angličtině, jízdě na koni, hře na kytaru, a mimo jiné i studiu včelařství.

Bc. Michal Řepa DiS, pedagog MŠ, průvodce skupiny nejstarších, koordinátor předškolní přípravy

Mládí mu uteklo na střední průmyslové škole a vyšší odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze, kde vystudoval polygrafii a následně grafický a reklamní design. Po té nastoupil na civilní službu jako asistent do základní školy speciální pro žáky se souběžným postižením více vadami, setrval tam 18 let. Získal tak cenné zkušenosti mj. i jako vedoucí vychovatel. Nyní studuje obory navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika pro učitele a Speciální pedagogika pro poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Zde složil státní zkoušky z psychopedie a etopedie. Mezi jeho „pedagogické hobby“ patří výchovné problémy dětí, žáků i dospívajících jako jsou šikana nebo potíže sexuálního charakteru v dospívání a dále artefiletika, výuka pomocí interaktivních technologií a počítačová grafika. V těchto oblastech se vzdělává formou kurzů a seminářů.  Jeho profesním mottem je: „Odměnou za mou práci je dětský úsměv a spokojenost“.  

Mgr. Jiřina Dražská, pedagog MŠ, průvodce skupiny prostředních, předškolní příprava, logopedický asistent

Jiřina absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na výtvarnou výchovu, poté navázala v magisterském studiu na obor Předškolní pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku. V současné době se věnuje Rigoróznímu řízení, kde se specializuje na dětskou kresbu. Po dokončení vysokých studií pracovala ve státní školce v Praze. Vedla taneční kroužky a jógu pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Absolvovala také kurz Logopedického asistenta. Ráda tancuje, hraje na klavír a cestuje.

Mgr. Barbora Vršková, pedagog MŠ, průvodce skupiny nejmladších

Bára vystudovala v magisterském programu Učitelství českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v bakalářském studiu pak obor Filologie. Působila jako lektorka zájmových kroužků pro děti a jako lektorka primární prevence. Práce s dětmi ji naplňuje a dále se vzdělává v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zajímá se o problematiku primární prevence a osvojování prvního jazyka dítětem. Ráda zpívá, maluje a vaří.    

Richard Vít, průvodce Lesní MŠ

Mým velikým učením je vědomé kráčení po stezce života. Velmi moudrou knihu, do které jsem se začetl, je sám život. Do této moudré knihy píši svůj příběh. Vystudoval jsem střední zahradnickou školu. Dále jsem si doplnil vzdělání na úroveň asistenta pedagoga. Mám blízký vztah k přírodě. Za to vděčím také i očistným obřadům indiánské potní chýše, posvátným tancům či prastarému rytmu šamanského bubnu. Světlem na mé cestě jsou také křišťály, jejichž působení mne doprovází po stezce. K práci s dětmi má cesta vedla přirozeně. Mám velikého učitele, svého syna Lesiana. Působil jsem rok a půl jako průvodce v lesní školce Země v Řevnicích. Zajímám se o vibrace hudebních nástrojů a jejich léčivé účinky. Věnuji se muzikoterapii. Mezi nebem a zemí sním a tvořím přítomnost. Děti jsou pro mne velikou inspirací a motivací! Věnovat svou pozornost právě dětem má v mém životě smysl. Jsme si navzájem opravdovými učiteli a žáky.

Andrea Kořínková, průvodce Lesní MŠ

Andrea vystudovala střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále se věnovala studiu Waldorfské pedagogiky, speciální pedagogiky, muzikoterapie, absolvovala několikaleté studium Artefiletiky, vzdělávací program Začít spolu, kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti a jednoleté studium dramatické výchovy pro MŠ a 1 .stupeň ZŠ. Před 7 lety se stala jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Jeden strom – centra pro děti,mládež i aktivní dospělé v Dolním Poberouní. Na mateřské se začala zajímat o koncept lesních školek, který ji velmi zaujal. V roce 2013 stála u zrodu lesní školky Na dvorečku v Řevnicích, kde působí dodnes. Při práci s dětmi ji nejvíce baví, zprostředkovávat podnětné aktivity, které je vyzývají k překonávání sebe sama a vedou je k důvěře ke svým vlastním silám. Ráda s dětmi muzicíruje, fantazíruje, poznává přírodu a v přírodě tvoří. Uvědomování a užívání si přítomného okamžiku v bytí s dětmi je pro ni stále velkou výzvou,stejně tak jako umět být trpělivá,otevřená všemu co přichází a umět dát dětem potřebný čas a prostor.

Michaela Štefanová, průvodce Lesní MŠ

Muzika a děti Míšu provází, byly a jsou součástí každé etapy jejího života. Muzika je s ní při práci s dětmi, doma s rodinou, na koncertě s kapelou. Osmi-leté Gymnázium prozpívala ve školním sboru, a 13 let navštěvovala ZUŠ s kytarou. Po Gymnáziu se rozhodla pro FHS UK s touhou studovat antropologii a především pak oblast muzikologie. Při studiu na FHS pracovala jako chůva v holandské – anglicky mluvící rodině a večer tvořila s kapelou a koncertovala. V hudebním odvětví si také vyzkoušela produkční, organizační pozice při pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Po narození dcery se stala koordinátorkou projektu Textilní Dílna Nit Života pro děti z Dětského domova a Nízkoprahového klubu. Zároveň působila jako lektorka Čj pro Vietnamce, v kurzu pro začátečníky. Začala rovněž učit individuální hodiny zpěvu pro děti i dospělé a základy hry na kytaru. Absolvovala kurz Muzikoterapie. Od r. 2015 pracovala v Česko-vietnamském centru Talent, na pozici vychovatelky v MŠ pro vietnamské děti, s důrazem na výuku Čj a integraci do české společnosti. Velmi ráda s dětmi všelijak muzicíruje. Kromě zábavy má zpěv, hudební vnímání či tanec blahodárné účinky na tělo i mysl. Baví ji ale i rukodělné práce spojené např. s recyklací materiálů. Nekonečnou inspirací je pro ni její Dcera a Matka Příroda. S dětmi si vždy váží jejich vzájemného napojení, přes které pak může fungovat kvalitní přenos „dospěláckých“ zkušeností a „dětského“ vnímání světa, což nachází velmi obohacujícím pro obě strany :) V současné době studuje na VOŠ Ped. v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. V da Vinci je jedním z průvodců Lesní školky.

Mg.A., Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.

Mgr. Ing. Martina Porkertová, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, výuka Psychologie a OSV

Martina vystudovala ekonomii na VŠE v Praze a této profesi se i nějaký čas věnovala, vždy ji však zajímala především práce s lidmi. Delší čas pak pracovala v sociální oblasti jako kurátorka pro mládež a současně hrála na bicí nástroje v několika hudebních tělesech. Průběžně absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR a řadu dalších akreditovaných vzdělávacích programů, zaměřených především na psychologickou a terapeutickou práci s rodinou a dětmi. V soukromé praxi se věnovala individuální i párové psychoterapii a důležitou zkušeností pro ni byla práce v Dětském krizovém centru, kde se kromě krizové intervence a nedirektivní psychoterapie hrou měla příležitost zdokonalit hlavně v dětské psychodiagnostice. Těší ji být se svou rodinou, nejlépe jí je v přírodě, ráda lyžuje, chodí po horách a baví ji jachting na Slapech.

Mgr. Martina Habrová, speciální pedagog, výuka OSV a Matematiky

Martina studovala matematiku, speciální pedagogiku a psychoterapii. Učila matematiku na různých typech škol, pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách i poradenských zařízeních. Na několik let si odskočila do sociálních služeb, kde se starala o klienty, kteří kvůli svému handicapu potřebovali speciálně upravené periferie k počítačům anebo nebyli schopni dorozumívat se běžným způsobem – mluvenou či psanou řečí. Tyto zkušenosti předávala i studentům pedagogické fakulty UK v Praze na semináři Informační a komunikační technologie ve speciální pedagogice. Několik posledních let působila jako metodička a lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky. V současné době se věnuje ještě psychoterapii ve vlastní poradně. Má 5 dětí (syny i dcery), které jsou stálým zdrojem překvapení i horkých chvilek, ráda pobývá se svými blízkými v přírodě, dobře jí je na horách, jezdí na kole i na lyžích a ráda se stará o dům a zahradu. Do da Vinci ji přivedl zájem o alternativnější přístup ke vzdělávání.

Mgr. Hana Draslarová – výuka semináře Právo

Hanka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nadále nyní pokračuje ve studiu doktorském a vede především výběrové semináře pro studenty prvních ročníků. Zároveň se intenzivně věnuje fakultnímu programu Street Law, jehož cílem je předávat právní znalosti a dovednosti především neprávníkům. V rámci něj tak příležitostně připravuje právní semináře mimo jiné pro střední školy. Hanka učila též výběrový seminář práva na gymnáziu Nový PORG (2016/2017), dlouholeté zkušenosti má pak také z právní praxe. Ve volném čase mimo jiné ráda hraje na klavír.

Jan Veselý – výuka modulu Kultura, společnost a politika Blízkého východu

Temnotu je třeba vyvážit světlem. Po deseti letech práce pro česká média, zejména ČT24 a Český rozhlas, se proto arabista Jan rozhodl učit. Analýzu regionálních konfliktů tak doplnil i o výklad pozitivnějších stránek mezinárodní politiky a blízkovýchodní kultury… 

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

Hanička Mrázová, gastronomie – MŠ

Poté, co se Hanička přistěhovala na Zbraslav z Jablonce nad Nisou ke své rodině, začala pracovat v da Vinci. Je věčně pozitivní a usměvavá a dennodenní komunikace s dětmi ji baví. Ve školce nám Hanička připravuje svačinky a vydává obědy. Ve volném čase si ráda vyjde s kamarádkami na procházku a se svými bývalými kolegyněmi jezdí na turistické zájezdy.

Lucie Wůdyová, hospodářka, obědy

Lucie pracovala jako produkční v nakladatelství, produkční agentuře a animátorském studiu. V roce 1999 vybudovala s přáteli Kavárnu V sedmém nebi. V základní a mateřské škole Da Vinci spolupracuje jako hospodářka a osoba odpovědná za obědy a zásobování. Má tři syny, cítí se dobře ve společnosti mezi přáteli nebo se svou rodinou kdekoliv.

Tomáš Mynarčík, pedagog ZŠ – výuka matematiky, školník

Tomáš získal vzdělání na Gymnáziu. V da Vinci škole zajištuje celý provoz školy – teplo, vodu, zahradu, opravy a další technické záležitosti. Rád pracuje v dílně, ve svém volném čase restauruje nábytek, čte a vaří. Škola da Vinci, její prostředí a lidé, jsou pro něj inspirací pro rozvoj své osobnosti. Na dětech si cení jejich bezprostřednosti a otevřené komunikace. 

Tomáš Jambor, zahradník

Tomáše k povolání zahradníka přivedl zájem o přírodu, který se datuje až do dětství. V tomto oboru pracoval v okrasné školce jako množárenský mistr, ve školce trvalek a v bambusáriu. Očekávání různorodé práce na zajímavé zahradě ho přivedla do školy da Vinci. Největší část volného času tráví s rodinou. Nejraději na výletech v nějaké české „divočině“, nebo na komunitní zeleninové zahradě. Jeho dlouhodobou zálibou je vytváření autorské čajové keramiky. Také dřevo jako materiál v interiéru i exteriéru je jeho koníčkem. Dalším jeho zájmem je hudba, zejména jamajská. Působí jako perkusionista v reggae kapele. Jeho osobním přáním je žít v multietnické, otevřené společnosti, kde národní zájmy a státní hranice jsou přežitkem.

Mgr. Martina Regnerová, kroužek keramika

Martina Regnerová vystudovala na VŠ sociální práci a poté i SOU obor umělecký keramik. Více než osm let učila děti i dospělé anglický jazyk, pobývala dlouhodobě v zahraničí. Zpátky v ČR vedla dva roky tvořivou keramickou dílnu při pražském mateřském centru, a to i pro anglicky mluvící děti a dospělé. Ráda objevuje vlastní tvořivost a dává jí reálnou podobu. Těší jí, když k podobnému zážitku může inspirovat i ostatní, obzvláště děti. V ZŠ a MŠ da Vinci vede keramický kroužek.