Ing. Jitka Lukešová, ředitelka, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka matematiky, OSV, finanční gramotnosti

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V současné době si doplňuje vzdělání studiem na Filosofické fakultě UK Praha pro Výchovné poradce.

Ing. Jan Červinka, zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby

Zakladatel, majitel a generální ředitel softwarové společnosti Adastra. Pod jeho vedením se Adastra stala firmou s obratem přes 100 milionů dolarů s kancelářemi v 10ti zemích světa. Jan Červinka se stal držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2006 ČR. Tato cena je součástí soutěže Podnikatel roku vyhlašované Ernst &Young, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání v ČR. Jan Červinka je spoluzakladatelem a investorem ZŠ a MŠ da Vinci, do které postupně přesouvá stále více svých aktivit.

Doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., zakladatel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, člen Rady školské právnické osoby, ekonom

Martin vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a management na FPH VŠE, kde též úspěšně absolvoval doktorské studium. Od roku 2001 působí na Vysoké škole ekonomické. Je docentem na Katedře podnikání, kde se specializuje na rozvoj inovativního chování, týmových a podnikatelských dovedností. Je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. Mezi lety 2006 a 2011 vedl též Rozvojové a poradenské centrum VŠE, jehož posláním je zvyšovat uplatnitelnost studentů a absolventů na trhu práce. Během své odborné činnosti si uvědomil důležitost kvalitního vzdělávání dětí již na základních školách, které vede k sebedůvěře, samostatnosti a tvořivému myšlení.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., zástupce ředitele pro 2. stupeň a gymnázium, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky, třídní učitel 2. třídy gymnázia

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky a dodnes působí jako externí učitel. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

RNDr. Alice Jančáková, zástupce ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, kroužek Věda nás baví, třídní učitelka 9. třídy ZŠ

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana. Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

Mgr. Magdalena Brončková, zástupce ředitele pro 1.stupeň,  pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 2. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

Mgr. Jarmila Černohorská, vedoucí katedry cizích jazyků, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inpirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

Iveta Barry, vedoucí školní družiny a klubu, asistent pedagoga – výuka angličtiny, internetová komunikace

Iveta vystudovala střední grafickou školu a rozšířila si své pedagogické vzdělání ročním studiem asistenta pedagoga. Vyučuje anglický jazyk, je vedoucí týmu školní družiny a školního klubu. Je maminkou dvou dětí, ráda cestuje a věnuje se různým sportům.

Gabriela Ďaďo, MBA, zástupce ředitele pro MŠ

Gábina působila po ukončení gymnázia a studiu angličtiny a historie delší dobu v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Při zaměstnání vystudovala MBA na British Open University. Po narození dcerky Sofie se začala zajímat více o výchovu a předškolní vzdělávání dětí a v roce 2010 založila soukromou mateřskou školu Fíček v Hostivici. Alternativní vzdělávání dětí a šíření této cesty je nyní gró její činnosti a aktivit. Jinak je nejraději se svou rodinou kdekoli, ráda cestuje, sportuje a čte.

Anna Vlčková, asistentka ředitelky Školy da Vinci, administrativa

Anička vystudovala střední Školu managementu a služeb Praha, poté se intenzivně věnovala studiu francouzštiny na Jazykové škole Jana Amose Komenského. Pracovala v několika firmách na pozici asistentky a poté jako office manager. Při mateřské dovolené se Anička zapojila do programu Začít spolu na ZŠ Radotín jako asistent pedagoga. Několik let spolupracuje jako dobrovolník s rodinným centrem Pexeso na Zbraslavi, kde také bydlí. Má dvě malé děti.  

Romana Šilhánková, MBA,  finanční management

Romana vystudovala bakalářské studium, obor finance a MBA na vysoké škole v USA. Po studiu získávala zkušenosti v oboru financí – pracovala na vedoucích pozicích v Praze a ve Švýcarsku. Po narození prvního syna se začala věnovat aktivitám s dětmi. Absolvovala lektorské kurzy tance, jógy, cvičení s dětmi, Montessori vzdělávací kurz, kurz arteterapie a další výtvarné a taneční dílny. Působila jako hlavní pedagog v Montessori rodinném klubu Benjamin, a jako asistent pedagoga v MŠ da Vinci. Ráda nejen výtvarně tvoří, tancuje, sportuje, zahradničí a cestuje. Je maminkou tří dětí.

 

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, školní informační systém – EDOOKIT, školní klub, třídní učitel 1. třídy gymnázia

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole Da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době dokončuje doktorské studium československých dějin na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

Mgr. Lenka Uvízlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis

Lenka se s alternativním stylem výuky setkala již na základní škole v Obříství – jedné z prvních škol s projektovou výukou a slovním hodnocením v České republice. Po čtyřech letech na státním osmiletém gymnáziu přešla na další alternativní školu – gymnázium Přírodní škola. Zde se utvrdila v tom, že škola může člověka bavit. A pokud ho baví, tak se mnohem snáze může něčemu naučit. Díky Přírodní škole si uvědomila, že dětský věk je plnohodnotným životem, nikoli pouze přípravou na něj.  Po gymnáziu vystudovala učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia strávila jeden semestr ve španělském městě Sevilla. Půl roku pobyla také ve francouzském Nimes. Předtím než přešla na školu da Vinci, tak učila na ZŠ Kly u M ělníka. Snaží se žít tady a teď. Má ekologické smýšlení a chuť ochraňovat přírodu a naší Zemi. Zajímá se o zdravý životní styl. Jejím koníčkem je fotografování, turistika a cestování, poznávání nových míst, měst, krajin, lidí, kultur a zvyků.

Mgr. František Páv, pedagog 1. stupeň, koordinátor ICT,  kroužek kytara, kapela a florbal, družina, třídní učitel 5. třídy

František vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířením pro tělesnou výchovu. Během studia se zajímal o technologie vzdělávání a inovativní postupy ve výuce, zejména v této problematice absolvoval několik kurzů a školení. Při studiu začal učit na základní škole Na Karlově v Benešově. Zde získal důležité pedagogické zkušenosti a také impulz k hledání nevšední školy, kde bude moci realizovat své pedagogické představy. František je nadšeným muzikantem, hraje zejména na kytaru, baskytaru, klarinet a zpívá. Věnuje se florbalu a military zaměřené hře airsoft. V ZŠ a MŠ da Vinci vede kroužek hry na kytaru a ICT – informační a komunikační technologie.

Tomáš Kučera, pedagog 1. stupeň, družina, třídní učitel 4. třídy

Absolvoval gymnázium, v současné si doplňuje vzdělání na Pedagogické fakultě UK, magisterské studium učitelství 1.stupně ZŠ. Dlouhá léta pořádá dětské vodácké tábory, lyžařské kurzy pro děti, vedl jeden z programů YMCA pro mládež TEN-SING a další podobné akce. Rád se věnuje sportování (sjíždění nejen divoké vody na kajaku, lezení po skalách, přístrojové potápění), kytaře a zpívání při různých příležitostech. Zkušenosti ze všech možných aktivit se snaží předat dětem. Ať už těm školním, táborovým, nebo dvěma vlastním synům.

 

Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

Mgr. Jaroslava Rajnochová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy, koordinátor společného vzdělávání, kroužek MaLiBu

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

 

Ivana Hrubá, výuka českého jazyka na 2. stupni

Ivana studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc – aprobace český jazyk a literatura – společensko – vědní základ /pro ZŠ a SŠ/
Téměř 20 let učila na základní a střední škole, což jí velmi bavilo. Rozpor mezi jejími představami o vzdělávání a realitou se však prohluboval, a tak ze školy odešla. Od roku 2009 je na volné noze a pracuji z domova.
Je spoluzakladatelka vzdělávací společnosti Životní vzdělávání.
Kromě činnosti ve společnosti se věnuje smysluplnému využití interaktivních tabulí a tabletů ve školách viz. www.interaktivka.cz
Ve svém životě se snaží řídit slovy pana Bohumila Hrabala: „Život je krásnej, k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“
Činí ji šťastnou její rodina, usměvaví lidé, bytí s dětmi, soulad s přírodou, sbírání a zpracování bylinek a její práce. Má dvě dospělé děti.

Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti, školní firmy a informatiky, správce IT

Honza právě dokončuje magisterské studium na VŠE – obor Podniková ekonomika a management. Píše diplomovou práci na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů. Poslední rok se na volné noze intenzivněji věnuje vzdělávání. Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii.

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň, družina, textilní dílna, kroužek francouzština

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny, vedením různých tvořivostních programů a s výukou čtení. Při práci s dětmi v různých zaměstnáních našla zalíbení v napomáhání rozvoji osobnosti dětí, ve společném hraní, tvoření a objevování světa i sebe. Vedle tvoření všeho druhu má ráda pohyb, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě a lidské příběhy. 

Mgr. Tereza Krajíčková, pedagog – výuka angličtiny, němčiny a španělštiny, školní klub – na mateřské dovolené

Tereza vystudovala učitelství anglického a německého jazyka na Pedagogické fakultě ZČU. Jako čerstvá absolventka se vydala v rámci asistentského pobytu Comenius sbírat učitelské zkušenosti do Španělska. V Madridu zůstala téměř 4 roky a učila na soukromé střední škole angličtinu a němčinu. Působila také jako třídní učitelka a vedoucí katedry cizích jazyků. Má bohaté zkušenosti s řadou mezinárodních projektů – výměnné pobyty se zahraničními školami, multilaterální projekt Comenius, vedení praxe zahraničních studentů anglického a španělského jazyka, projekty e-Twinning. Kromě mezinárodních projektů se také zajímá o CLIL, projektové vyučování a různé alternativní směry ve výuce. Ve volném čase se věnuje studiu jazyků, józe, cyklistice a turistice.

Bc. Katerina Venetikidou, pedagog – výuka angličtiny

Katerina absolvovala obor učitelství pro základní školy na pedagogické fakultě Thessaly univerzity v Řecku. Jako čerstvá absolventka se rozhodla přestěhovat se do Prahy, získat zde kvalifikaci pro výuku angličtiny (TEFL) a v České republice najít uplatnění v oboru učitelství. Během školního roku 2014 – 2015 se podílela na projektu „Foreign Languages for Life“ (Cizí jazyky pro život) podporovaném NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Jejím úkolem v projektu bylo vyučovat angličtinu na české státní škole formou projektové výuky a integrované výuky předmětu a jazyka (tzv. CLIL metoda). Katerina je nadšená, kreativní a aktivní mladá pedagožka. Ráda přijímá výzvy a vyhledává inovativní a alternativní způsoby výuky přizpůsobované potřebám a schopnostem studentů. Významnou součást jejího studia tvoří psychologie a dětská psychopatologie, jež zároveň řadí mezi své prioritní osobní zájmy. Ve volném čase se Katka s oblibou věnuje studiu cizích jazyků, pěší turistice, fotografování, cestování a ráda poslouchá hudbu.

PhDr. Jana Němečková, pedagog – výuka angličtiny, třídní učitelka 8. třídy ZŠ, koordinátor mezinárodních projektů

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Během studií působila jako lektor a senior teacher na jazykové škole, po jejich skončení učila nejprve v Dánsku a poté na několika pražských gymnáziích. Dva roky pracovala jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. V rámci své pedagogické činnosti mj. vedla praxe domácích i zahraničních studentů učitelství. Mezi její profesní zájmy patří inovativní metody výuky cizích jazyků, zejména metoda CLIL a metoda globální simulace. Má dlouholeté zkušenosti s organizací mezinárodních simulačních projektů MUN (Model United Nations) a EYP (European Youth Parliament) a s projektem Comenius. V současné době dokončuje doktorské studium didaktiky anglického jazyka na Filozofické fakultě UK. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou v Praze, po Čechách i v zahraničí. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.

 

Mgr. Anežka Filipová, pedagog – výuka angličtiny

Po studiu na anglickém gymnáziu v Sučanoch na Slovensku působila Anežka 2 roky v Londýně jako au-pair, kde si ještě více zamilovala anglický jazyk a rozhodla se pro studium anglistiky a amerikanistiky na FF UK v Praze. Již během studia, které proložila semestrem v Madridě v rámci projektu Erasmus a pracovními pobyty v USA, Řecku a Itálii, začala vyučovat anglický jazyk na jazykové škole. Následně přestoupila na pozici vedoucí jazykové výuky na střední hotelové škole.V roce 2015 si doplnila pedagogické vzdělání a pravidelně navštěvuje učitelské konference či semináře věnované výuce cizích jazyků. Zajímá ji psychologie, ráda sportuje a poznává nová místa a krajiny. Má jednoho syna, s kterým je momentálně na rodičovské dovolené.

Mgr. Hana Křepelková, pedagog – výuka angličtiny

Hanka vystudovala obor učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doposud byla její hlavní náplní firemní a individuální výuka, přičemž se s oblibou věnuje překládání a korektuře. Intenzivně působí také jako choreografka, performerka a funguje ve vedení tanečních škol, kde může uplatnit své pedagogicko-psychologické vzdělání. Ráda pracuje se všemi věkovými kategoriemi, ať už v oblasti jazyka či tance. Kromě těchto sfér, které jsou zároveň jejím koníčkem, zbožňuje cestování, poznávání jiných kultur a hudbu.

Lauren Rodgers, pedagog – výuka angličtiny

Lauren je rodilá mluvčí ze Sydney, Austrálie. Je kvalifikovanou učitelkou angličtiny a má dlouholetou zkušenost s výukou a osobním rozvojem. Lauren miluje učení angličtiny a má praxi s výukou všech věkových kategorií i jazykových úrovní. V roce 2007 se přestěhovala do Čech a od té doby pracovala jako učitelka angličtiny v Polyglotu, ZŠ Kunratice a Prague British School. Ve svých hodinách ráda pomáhá studentům překonat pochybnosti a strach a získat potřebnou sebedůvěru. Lauren podporuje studenty, aby dosáhli maxima a ráda sleduje, jak rostou a vyvíjejí se jako osobnosti. Ve svém volném čase se věnuje svým dětem, setkává se s novými lidmi a ráda se baví. Jejím koníčkem je sport, zejména jízda na snowboardu, potápění a fotbal. 

Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.

Michal Sedlecký, pedagog – výuka TV, sportovní aktivity, družina a školní klub

Michal se od svých čtrnácti let věnuje modernímu pětiboji. Jako vrcholový sportovec působil v armádním klubu Dukla Praha až do svých 35 let. Michal získal při reprezentaci České republiky celou řadu medailových ocenění z evropských i světových soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk titulu MS v roce 2002, vítězství ve světovém poháru 2003, armádní titul MS 2005 a řada dalších. Díky pětiboji se dostal na různá zajímavá místa, sport mu pomohl i v mnoha dalších situacích v životě. Nyní se věnuje tréninku na Dukle, kde se snaží předat své zkušenosti těm nejmladším. Ve škole da Vinci bude působit s dětmi od první třídy až po střední školu. Jeho cílem je vnést do života dětí vice sportu. Sám má rád všechny sporty různého odvětví, zejména cyklistiku, atletiku a lyžováni.

Mgr. Tomáš Svoboda, pedagog – výuka TV,  kroužek plavání

Tomáš vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK se specializací na vytrvalostní víceboje. Tomáš je aktivní sportovec s medailovými umístěními v rámci MČR v plavání, triatlonu a duatlonu. Od osmnácti let se bez zázemí klubu a bez trenérského vedení postupně propracoval až na mezinárodní úroveň v závodech Ironman (3,8km plavání – 180km kolo – 42,2km běh). Během tohoto období získal praktické i teoretické znalosti v oblasti práce s vnitřní motivací, sebeovládáním a sebepoznáním prostřednictvím náročného tréninku, které rád dále rozvíjí i v rámci výuky na naší škole. Tomáš se věnuje trenérské činnosti s praxí v různých věkových i výkonnostních úrovních především v triatlonu, plavání, běhu a běhu na lyžích.

Jan Matěj Rak, výuka HV na 2. stupni a gymnáziu

Kytarista, písničkář, muzikant. Po dokončení gymnasia studoval fotografii na pražské FAMU, posléze pracoval jako fotoreportér pro The Prague Post. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě a jeho fotografie se objevily na řadě plakátů a obalů CD. Ačkoli se dnes fotografii věnuje už jen ze zájmu, dodnes pravidelně vystavuje.  Studoval učitelství na PEDF, dva roky učil angličtinu na Střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky.
V hudbě začínal jako písničkář a doprovazeč, postupně se ale etabloval především jako vyhledávaný kytarista a autor. Věnoval se řadu let židovské hudbě, dnes vystupuje především sólově.  Jádrem jeho koncertů jsou ojedinělé úpravy skladeb Jaroslava Ježka a klasických autorů (Antonín Dvořák, J. S. Bach, Bedřich Smetana aj.). Spolupracuje s řadou předních umělců, vydal dvě sólová alba a podílel se na množství jiných. Pravidelně koncertuje po celé republice, vystupoval i v zahraničí (Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko). Vyučuje hru na kytaru na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně.
Jeho největším koníčkem je astronomie, věnuje se především pozorování a kreslení planet a Měsíce vlastnoručně postaveným dalekohledem.

 

Linda Kubale, pedagog ve školním klubu

Vystudovala Menza gymnázium Buďánka v Praze, je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor, obor Léčebná pedagogika a psychologie. V současné době studuje dálkově PedF UJEP, magisterské studium učitelství 1.stupně ZŠ  a Inženýrskou ekologii na ČZU. Absolvovala několik seminářů a kurzů z oblasti pedagogiky a psychologie: Respektovat a být respektován, Waldorfský pedagogický seminář, je lektorkou ESF. Má zkušenosti s waldorfskou a intuitivní pedagogikou i antroposofií, kterou považuje obecně pro člověka za velmi přirozenou. Je zakladatelkou a ředitelkou 1. lesní MŠ v ČR a navazující soukromé komunitní ZŠ. Má letité zkušenosti se získáváním finančních prostředků z dotačních fondů v neziskovém i ziskovém sektoru a v oblasti sociálního podnikání. Ve volném čase působí jako metodik v projektech primárního vzdělávání, má zkušenosti s domácím vzděláváním. Snaží se žít v rytmu přírody, naslouchat jí a být jí partnerem. Relaxuje fyzickou prací, permakulturně zahradničí, jezdí na kole a běhá. Ve volném čase doprovází ženy k porodu jako dula. Má dvě dcery, které jsou jí neustálou inspirací nejen v pedagogické práci, ale především v práci na sobě samé.

Eva Sehnalová, družina, výuka TV na 2. stupni

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.

 

Bc. Barbora Vršková, pedagog MŠ, školní klub

Bára v bakalářském studiu absolvovala obor Filologie (Český jazyk a literatura). Momentálně dokončuje studia v navazujícím magisterském programu Učitelství českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V lednu pak složila státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie.  V tomto roce působila jako pedagog volnočasových aktivit v kroužcích pro děti v základních a mateřských školách a jako lektorka primární prevence ve spolupráci s SOS dětskými vesničkami.  Práce s dětmi ji naplňuje a chce se dále vzdělávat v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zajímá se o problematiku primární prevence a čtenářské/předčtenářské gramotnosti. Ráda čte, zpívá, vaří a peče. 

 

 

Andrea Kořínková, pedagog  MŠ

Andrea vystudovala střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále se věnovala studiu Waldorfské pedagogiky, speciální pedagogiky, muzikoterapie, absolvovala několikaleté studium Artefiletiky, vzdělávací program Začít spolu, kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti a jednoleté studium dramatické výchovy pro MŠ a 1 .stupeň ZŠ. Před 7 lety se stala jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Jeden strom – centra pro děti,mládež i aktivní dospělé v Dolním Poberouní. Na mateřské se začala zajímat o koncept lesních školek, který ji velmi zaujal. V roce 2013 stála u zrodu lesní školky Na dvorečku v Řevnicích, kde působí dodnes. Při práci s dětmi ji nejvíce baví, zprostředkovávat podnětné aktivity, které je vyzývají k překonávání sebe sama a vedou je k důvěře ke svým vlastním silám. Ráda s dětmi muzicíruje, fantazíruje, poznává přírodu a v přírodě tvoří. Uvědomování a užívání si přítomného okamžiku v bytí s dětmi je pro ni stále velkou výzvou,stejně tak jako umět být trpělivá,otevřená všemu co přichází a umět dát dětem potřebný čas a prostor.

Mg.A., Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

Richard Vít, asistent pedagoga MŠ, kroužek bubnování

Mým velikým učením je vědomé kráčení po stezce života. Velmi moudrou knihu, do které jsem se začetl, je sám život. Do této moudré knihy píši svůj příběh. Vystudoval jsem střední zahradnickou školu. Dále jsem si doplnil vzdělání na úroveň asistenta pedagoga. Mám blízký vztah k přírodě. Za to vděčím také i očistným obřadům indiánské potní chýše, posvátným tancům či prastarému rytmu šamanského bubnu. Světlem na mé cestě jsou také křišťály, jejichž působení mne doprovází po stezce. K práci s dětmi má cesta vedla přirozeně. Mám velikého učitele, svého syna Lesiana. Působil jsem rok a půl jako průvodce v lesní školce Země v Řevnicích. Zajímám se o vibrace hudebních nástrojů a jejich léčivé účinky. Věnuji se muzikoterapii. Mezi nebem a zemí sním a tvořím přítomnost. Děti jsou pro mne velikou inspirací a motivací! Věnovat svou pozornost právě dětem má v mém životě smysl. Jsme si navzájem opravdovými učiteli a žáky.

 

Bc. Michal Řepa DiS, pedagog MŠ

Mládí mu uteklo na střední průmyslové škole a vyšší odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze, kde vystudoval polygrafii a následně grafický a reklamní design. Po té nastoupil na civilní službu jako asistent do základní školy speciální pro žáky se souběžným postižením více vadami, setrval tam 18 let. Získal tak cenné zkušenosti mj. i jako vedoucí vychovatel. Nyní studuje obory navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika pro učitele a Speciální pedagogika pro poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Zde složil státní zkoušky z psychopedie a etopedie. Mezi jeho „pedagogické hobby“ patří výchovné problémy dětí, žáků i dospívajících jako jsou šikana nebo potíže sexuálního charakteru v dospívání a dále artefiletika, výuka pomocí interaktivních technologií a počítačová grafika. V těchto oblastech se vzdělává formou kurzů a seminářů.
Jeho profesním mottem je: „Odměnou za mou práci je dětský úsměv a spokojenost“.

 

Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.

Mgr. Ing. Martina Porkertová, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně

Martina vystudovala ekonomii na VŠE v Praze a této profesi se i nějaký čas věnovala, vždy ji však zajímala především práce s lidmi. Delší čas pak pracovala v sociální oblasti jako kurátorka pro mládež a současně hrála na bicí nástroje v několika hudebních tělesech. Průběžně absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR a řadu dalších akreditovaných vzdělávacích programů, zaměřených především na psychologickou a terapeutickou práci s rodinou a dětmi. V soukromé praxi se věnovala individuální i párové psychoterapii a důležitou zkušeností pro ni byla práce v Dětském krizovém centru, kde se kromě krizové intervence a nedirektivní psychoterapie hrou měla příležitost zdokonalit hlavně v dětské psychodiagnostice. Těší ji být se svou rodinou, nejlépe jí je v přírodě, ráda lyžuje, chodí po horách a baví ji jachting na Slapech.

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

Jana Pokorná, gastronomie – zástupce šéfkuchaře

Janča vystudovala střední odborné učiliště gastronomie v Praze Malešicích. Díky praxi v hotelu Intercontinental se dostala na výměnný pobyt do Anglie, do hotelu Pines v Prestonu, kam pak odjela po studiu pracovat. Prošla zde studenou i teplou kuchyni a většinu času strávila na cukrárně. Po návratu do Čech vařila ve staročeské restauraci Baráčnická rychta na Malé straně. Chuť zkusit další své možnosti ji dovedla do Brna, kde rok a půl působila jako zástupce šéfkuchaře v moderní kuchyni restaurace Garden v obchodním centru. Pod stejnou firmou pak pracovala v luxusní restauraci Valoria Castle and Garden pod Pražským hradem. Má ráda děti, ráda jezdí na downhillovém kole, snowbordu a na koních. Nejraději vaří tradiční pokrmy v moderním pojetí a pro zábavu se věnuje pečení dortů a sladkostí.

 

Jitka Švábová, gastronomie – asistentka

Jitka vystudovala Palestru – Akademii tělesné výchovy a sportu. Několik let provozovala s kamarádkou malé fitness studio pro ženy, kde vedla lekce powerjógy, tréninky v posilovně a masírovala. Tři roky pracovala jako učitelka v malé soukromé školičce. Během mateřské dovolené začala působit v rodinném centru Pexeso jako lektor sportovních her pro děti od 2 let. Nyní v Pexesu vede atleťáček a v mateřských školkách cvičí s dětmi dětskou jógu. Vede lekce powerjógy pro dospělé. Má ráda procházky v přírodě, vysokohorskou turistiku, cyklistiku a lyžování. Je maminkou dvou dětí.

Hanička Mrázová, gastronomie – MŠ

Poté, co se Hanička přistěhovala na Zbraslav z Jablonce nad Nisou ke své rodině, začala pracovat v da Vinci. Je věčně pozitivní a usměvavá a dennodenní komunikace s dětmi ji baví. Ve školce nám Hanička připravuje svačinky a vydává obědy. Ve volném čase si ráda vyjde s kamarádkami na procházku a se svými bývalými kolegyněmi jezdí na turistické zájezdy.

Tomáš Mynarčík, školník, výuka pracovních činností

Tomáš získal vzdělání na Gymnáziu. V da Vinci škole zajištuje celý provoz školy – teplo, vodu, zahradu, opravy a další technické záležitosti. Rád pracuje v dílně, ve svém volném čase restauruje nábytek, čte a vaří. Škola da Vinci, její prostředí a lidé, jsou pro něj inspirací pro rozvoj své osobnosti. Na dětech si cení jejich bezprostřednosti a otevřené komunikace. 

Lucie Wůdyová, hospodářka, obědy

Lucie pracovala jako produkční v nakladatelství, produkční agentuře a animátorském studiu. V roce 1999 vybudovala s přáteli Kavárnu V sedmém nebi. V základní a mateřské škole Da Vinci spolupracuje jako hospodářka a osoba odpovědná za obědy a zásobování. Má tři syny, cítí se dobře ve společnosti mezi přáteli nebo se svou rodinou kdekoliv.

Mgr. Martina Regnerová, kroužek keramika

Martina Regnerová vystudovala na VŠ sociální práci a poté i SOU obor umělecký keramik. Více než osm let učila děti i dospělé anglický jazyk, pobývala dlouhodobě v zahraničí. Zpátky v ČR vedla dva roky tvořivou keramickou dílnu při pražském mateřském centru, a to i pro anglicky mluvící děti a dospělé. Ráda objevuje vlastní tvořivost a dává jí reálnou podobu. Těší jí, když k podobnému zážitku může inspirovat i ostatní, obzvláště děti. V ZŠ a MŠ da Vinci vede keramický kroužek.

Věra Dolejšová, jezdecký kroužek – horsemanship

Věru provázejí koně od roku 2000. A právě skrze ně se vydala na nekončící cestu sebepoznání. Průběžně získává teoretické zkušenosti i praxi – Horsemanship Clinic CZQHA, studium teorie, vlastní zkoumání a objevování a dávání do souvislostí, jak koně působí na člověka. V roce 2011 absolvovala pobyt v Texasu u jednoho z největších horsemanů současnosti Joa Woltera. Vede kurzy „V prostoru s koněm a jeho energií“, s použitím metod regresní terapie. Působí jako terapeut regregresní terapie II.stupně – Transformace stínů osobnosti, pracuje s Bachovou květovou terapií. Externě pracuje pro společnost IIR/Institute for International Reseach, GmbH/, jako spoluorganizátorka konferencí, kurzů, seminářů. Studuje Kašmírský Šivaismus – filosofii vědomí a meditace na vědomí, který jí mimo jiné, právě odhalil nevyčerpatelný potenciál tvoření a zavedl ji do školy Da Vinci, kde vede kroužek horsemanship pro děti i dospělé..” Miluji koně, být s nimi v prostoru, je velký dar! Ukazují nám cestu a to se snažím předávat dál. “.. Jeden ze tří jejich koní, kteří ji vedou životem, působí s Věrou ve škole – /Quarter Horse/ – Paprika Stone. Je maminkou syna Štěpána.

Ondřej Máslo

Ondra je student navštěvující gymnázium a šachy hraje přes 8 let. Mezi jeho úspěchy patří pravidelná účast na Mistrovství Čech v mládežnických kategoriích. Rád by, aby se šachy rozšířily v mladé komunitě, a proto vede šachový kroužek pro děti a mládež.