1. stupeň

Žáci 1. stupně se účastní několika mezinárodních projektů v rámci eTwinning: Komunity evropských škol, během nichž si např. vyměňují přání a informace o tradicích spojených s významnými svátky. Mezinárodní spolupráce se ale neomezuje pouze na Evropu, žáci si dopisují také s vrstevníky ze škol v USA a Japonsku a účastní se diskuzí s rodilými mluvčími z celého světa.

 

2. stupeň

Výměnný pobyt – Vídeň

Na 2. stupni je hlavní mezinárodní aktivitou účast 7. a 8. třídy na výměnném projektu, který se koná každý druhý rok. Ve školním roce 2017/2018 jsme spolupracovali s partnerskou školou Amerlinggymnasium ve Vídni. Naši žáci přivítali rakouské vrstevníky v říjnu 2017, v práci potom pokračovali během týdenního výjezdu do Vídně v únoru 2018.

Gymnázium

Výměnný pobyt – Helsinki

Studenti 2. a 3. ročníku gymnázia se každý druhý rok účastní výměnného projektu s partnerskou školou Gymnasiet Lärkan v Helsinkách. Finsko jsme poprvé navštívili ve školním roce 2016/2017, výjezd ve školním roce 2018/2019 je plánován na březen 2019, Finy v Praze přivítáme v dubnu 2019.

 

Digital Citizenship across Borders

Vybraní studenti gymnázia se ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 účastní mezinárodního projektu s názvem Digital Citizenship across Borders. Studenti a učitelé se kromě projektové spolupráce v digitálním prostředí a absolvování online kurzů věnujících se problematice digitálního občanství účastní také projektových setkání na partnerských školách:

Výstupy z projektu (plány hodin, studentské plakáty a videa) naleznete pod tímto odkazem.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Číslo projektu: 2017-1-ES01-KA219-038330_3

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

logosbeneficaireserasmusleft_csDCaB Logo

European Youth Parliament (EYP)

Vybraní studenti gymnázia se účastní konferencí European Youth Parliament, během kterých diskutují o aktuálních evropských tématech s vrstevníky z České republiky a dalších evropských zemí.

Další mezinárodní projekty

Kooperativní učení a projektová výuka: Evropské perspektivy

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a gymnázia formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2018/2019 a 2019/2020 navštívíme postupně 8 partnerských škol v 6 evropských zemí a zúčastníme se 11 odborných kurzů.

 

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047177

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

logosbeneficaireserasmusleft_cs

Council on International Educational Exchange (CIEE)

Škola da Vinci je hostitelskou školou v rámci projektu Teach Abroad organizace Council on International Educational Exchange. Na 1. stupni tak nejen při výuce anglického jazyka působí americká asistentka.

 

Návštěvy z partnerských škol na Da Vinci

Školu da Vinci pravidelně navštěvují skupiny studentů a učitelů z celého světa. V březnu 2018 tak gymnazisté přivítali vrstevníky z Colegio Ayalde v Bilbau, v červnu 2018 se 5. třída ujala hostování žáků ze školy v Petrohradu. V červenci 2018 navštívila Školu da Vinci delegace učitelů z Jižní Korei.