Školní firma – Kavárna Caffinci

Studenti mají možnost vyzkoušet si reálné podnikání. Tento školní rok se rozhodli otevřít vlastní kavárnu Caffinci. Více informací najdete na jejich stránkách nebo facebooku.

098A2471
IMG_3057

Aktivity pro rodiče

Škola da Vinci nabízí sportovní aktivity pro rodiče:

Kruhový trénink a stabilizační cvičení
Trénink vede Michal Sedlecký. Více informací naleznete zde.

Hodiny plavání
V případě zájmu kontaktujte michal.sedlecky@skoladavinci.cz

Každý čtvrtek je otevřený bazén pro naše rodiče, kteří si chtějí pouze zaplavat.
V případě zájmu kontaktujte marlena.kopecka@skoladavinci.cz

11885251_1545061195735732_3035402973816972912_n

Divadelní spolek da Vinci

Školní poradenské pracoviště

Cílem práce Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

Koordinujeme systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané. Podporujeme žáky při výukových a výchovných nesnázích nebo ve složitých životních situacích, ale především v otázkách osobnostního rozvoje, vyladění sociálních vztahů, životní spokojenosti a kariérního směřování.

Společně s dětmi, rodiči i učiteli hledáme konkrétní řešení s respektem ke specifikům a individuální cestě všech zúčastněných.

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují pedagogické a psychologické služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům z prostředků hrazených školou.

Tým ŠPP tvoří:
Mgr.Ing.Martina Porkertová – psycholog (martina.porkertova@skoladavicni.cz)
Ing. Jitka Lukešová – výchovný poradce (jitka.lukesova@skoladavinci.cz)
Mgr. Jaroslava Rajnochová – koordinátor společného vzdělávání (jaroslava.rajnochova@skoladavinci.cz)
Mgr. Martina Habrová- speciální pedagog, metodik prevence (martina.habrova@skoladavicni.cz)

Pedagogicko psychologická poradna Da Vinci

Jsme soukromá poradna poskytující psychologické a speciálně pedagogické služby ve školství, zapsaná v rejstříku MŠMT ČR jako školské poradenské zařízení podle Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zaměřujeme se na pedagogicko psychologickou diagnostiku a výchovné poradenství.

Ke konzultacím je třeba se předem objednat.

Ceník

Kontakt: Martina Porkertová, e-mail: martina.porkertova@skoladavinci.cz tel: 774611651

Knihovna

Škola da Vinci rozšíříla fond školní knihovny o 421 kusů knih díky dotaci z projektu OP VK, Výzva 56, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1518

image