Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Gymplákem nanečisto

Chodíš do 8. či 9. třídy a chceš si vyzkoušet jeden den gympláka ve škole da Vinci? Prožít s námi blokovou výuku, tykání s učiteli a dát si skvělý oběd v jídelně? Více...

Škola jako plnohodnotný život tady a teď

Chcete, aby vaše dítě bylo součástí projektového vyučování, výjezdů a velké expedice na závěr roku, aby se naučilo spolupracovat s dětmi různého věku a rozvíjelo své jazykové dovednosti?

Přejete si, aby převzalo osobní zodpovědnost díky účasti ve studentské samosprávě? Aby mohlo ovlivnit volbu výukových modulů, které propojují tematické celky napříč obory?

Fotogalerie 2. stupeň ZŠ a gymnázium da Vinci

 
 

Třídní prostory

10989419_1545060899069095_3340622633498915245_n  11986943_1545061085735743_2724651298672627183_n

V září 2015 jsme otevřeli novou budovu pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium da Vinci. Žáci mohou využívat hudební zkušebnu, 20ti metrový bazén, tělocvičnu, velký sál, studovnu, kavárnu, počítačovou učebnu, badatelny a další. Celá budova je bezbariérová.

Součástí projektu nové budovy je i projekt zahrada, která studentům a učitelům nabídne nespočet atrakcí. Nebudou chybět trampolíny v zemi, prolézačky, množství zeleně, atd.

Seznamte se s prostory školy

Styl výuky

Gymnázium da Vinci je společenstvím učitelů a studentů a každý člen naší komunity je cílem sám o sobě, nikoli prostředkem. Škola pro nás není jen přípravou na pozdější chvíle či profesní život (i když i to tvoří její důležitou a nezbytnou součást), ale plnohodnotným životem, kde jde o každý jedinečný okamžik. Komunita tvoří prostředí, kde i přes každodenní problémy a obtíže, najdou všichni cestu k porozumění…

Harmonogram dne

07:30 – 8:30 – ranní klub
09:00 – 14:50 – krátké dny (středa + pátek)
12:30 – 13:15 . oběd
09:00 – 16:40 – dlouhé dny (po, út, čt) do 16:30 – max. dvě týdně

Dokumenty a odkazy

Kartotéka dokumentů