Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Škola, kam chodí děti rády

Chcete, aby vaše dítě vyrůstalo ve škole, kde chybovat znamená rozvíjet se, kde na cestě poznání bude provázeno nadšenými učiteli a neztratí chuť ptát se a bádat, kde bude hledat a nacházet souvislosti?

Přejete si, aby zvídavost v očích vašeho dítěte nevyhasla, aby se mohlo podílet na utváření školních pravidel a svým pohledem a jedinečností mohlo ovlivnit vzdělávání? Má být angličtina pro vaše dítě přirozeným komunikačním prostředkem?

Fotogalerie 1. stupeň ZŠ da Vinci

 
 

 

Třídní prostory

Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je také kvalitní interaktivní tabule v každé třídě a velké množství výukového SW, který děti s chutí používají.

Seznamte se s prostory školy

Kapacita 1. stupně pro školní rok 2017/18

Všechny třídy na prvním stupni ZŠ jsou již naplněny.

Možnosti výuky

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – ranní družina
09:00 – 12:00 – výuka
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:15 – výuka
14:15 – 17:30 – odpolední družina a kroužky

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků