Aktuality ze školy naleznete nově na Facebooku da Vinci.

facebook small

vybrané aktuality

Na vlně šampionů s Janem Mühlfeitem a Davidem Svobodou

Milí rodiče, studenti, kolegové, přátelé školy, rádi bychom Vám představili nový projekt školy da Vinci s názvem „Na vlně“. Jedná se o cyklus setkávání s inspirativními lidmi na půdě naší školy. Aktuálně bychom Vás chtěli pozvat již na 28. 11. 2017 od 18:00, kdy proběhne „Na vlně šampionů“ s Janem Mühlfeitem a Davidem Svobodou. V případě Vašeho zájmu je...

Škola, kam chodí děti rády

Chcete, aby vaše dítě vyrůstalo ve škole, kde chybovat znamená rozvíjet se, kde na cestě poznání bude provázeno nadšenými učiteli a neztratí chuť ptát se a bádat, kde bude hledat a nacházet souvislosti?

Přejete si, aby zvídavost v očích vašeho dítěte nevyhasla, aby se mohlo podílet na utváření školních pravidel a svým pohledem a jedinečností mohlo ovlivnit vzdělávání? Má být angličtina pro vaše dítě přirozeným komunikačním prostředkem?

Fotogalerie 1. stupeň ZŠ da Vinci

 
 

 

Třídní prostory

Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je také kvalitní interaktivní tabule v každé třídě a velké množství výukového SW, který děti s chutí používají.

Seznamte se s prostory školy

Kapacita 1. stupně pro školní rok 2017/18

Všechny třídy na prvním stupni ZŠ jsou již naplněny.

Možnosti výuky

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – ranní družina
09:00 – 12:00 – výuka
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:15 – výuka
14:15 – 17:30 – odpolední družina a kroužky

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků