Aktuality

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Na čtvrteční vynášení Morany jsme měli opravdu krásně. V uplynulém týdnu jsme si hodně o Moraně alias Mořeně alias babici zimici – odcházející zimě a přicházejícím jaru povídali, učili jsme se písničky a říkačky s touto tradicí spojené, vytvářeli malé Moranky a spolutvořili velkou Moranu, se kterou jsme se ve čtvrtek opravdu řádně rozloučili! S písničkami a říkačkami jsme ji...

Škola, kam chodí děti rády

Chcete, aby vaše dítě vyrůstalo ve škole, kde chybovat znamená rozvíjet se, kde na cestě poznání bude provázeno nadšenými učiteli a neztratí chuť ptát se a bádat, kde bude hledat a nacházet souvislosti?

Přejete si, aby zvídavost v očích vašeho dítěte nevyhasla, aby se mohlo podílet na utváření školních pravidel a svým pohledem a jedinečností mohlo ovlivnit vzdělávání? Má být angličtina pro vaše dítě přirozeným komunikačním prostředkem?

Fotogalerie 1. stupeň ZŠ da Vinci

 
 

Třídní prostory

Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je také kvalitní interaktivní tabule v každé třídě a velké množství výukového SW, který děti s chutí používají.

Seznamte se s prostory školy

Kapacita 1. stupně

1. třída pro rok 2017/2018 je již naplněna.

Přijímáme nové žáky do 4. třídy na rok 2016/2017 a poslední volné místo je v prvním, druhém a v pátém ročníku.


Možnosti výuky

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – ranní družina
09:00 – 12:00 – výuka
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:15 – výuka
14:15 – 17:30 – odpolední družina a kroužky

Odpolední aktivity

Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat do 17:30 hodin v družině. Její základnou je multifunkční místnost o ploše 95m2 nabízející velký prostor ke tvoření i pohybu. Z této kmenové místnosti děti docházejí na kroužky, kromě nich mohou každý den volit z nabídky aktuálních aktivit – pravidelně mohou docházet do textilní či dřevařské dílny, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, vaření a pečení, tanci, aerobiku, gymnastice, zápasu či například ping-pongu; mohou posilovat svá těla a cvičit koordinaci i spolupráci na lanoví, jehož podoba se každý týden proměňuje…

  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek
  • krouzek

Výčet odpoledních aktivit a kroužků