Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Zápis se uskuteční ve pondělí 3. května 2021. K zápisu jsou pozváni zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku, absolvovali osobní schůzku ve školce, obdrželi pozvání k zápisu.

Kritéria pro přijetí viz Přijímací řízení do MŠ na stránkách školy.