Mgr. Jaroslava Rajnochová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ, pedagog 1. stupeň, koordinátor společného vzdělávání

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

Petra Pešičková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 5. třídy

Petra se práci s dětmi různého věku věnuje od narození svých dětí. Jak sama říká, vše se vyvíjelo velmi přirozeně tak, jak se vyvíjely a rostly její tři vlastní děti. Během mateřské dovolené působila v mateřském centru, kde vedla kurzy pro rodiče nejmenších dětí. Tyto aktivity ji přivedly k hledání alternativních cest pro výchovu a vzdělávání dětí. Aktivně působila ve sdružení zakládající a provozující waldorfskou školu v Plzni, zajímala se o další alternativní směry – Montessori, Intiutivní pedagogika. Získala zkušenosti se vzděláváním dospělých – MBTI Typology. Po mateřské dovolené pracovala v lesní mateřské školce jako průvodce dětí a lektor příměstských táborů. Dalších několik let působila jako učitelka v programu Začít spolu na základní škole a vychovatelka školní družiny. Vzdělání si doplnila studiem na VŠTVS Palestra, absolvovala semináře zaměřené na aktivní učení, kritické myšlení, práci s dětmi s SPU. Je členkou pražského lektorského týmu Respektovat a být respektován (ve výcviku). Má ráda tanec, různé formy zdravého pohybu, amatérské divadlo, koně. Každoročně spoluorganizuje mezinárodní taneční kemp v Čechách (dancecamp.cz).

Mgr. Petra Břízová, pedagog 1. stupeň, výuka anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení studia působila jako au-pair v Nizozemí. Poté začala pracovat na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Současně s tím vyučovala anglickému jazyku v individuálních a skupinových kurzech. Vzdělání si průběžně doplňovala nejen v ČR ale i v zahraničí. Má jednoho syna školního věku. Ráda cestuje, podívá se na pěkný film a miluje čas strávený se svojí rodinou a přáteli.

Mgr. Magdalena Brončková, pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

 

Mgr. Šárka Slavičínská, pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 2. třídy

Šárka vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v
Plzni. Dále vystudovala waldorfský seminář Praha. Učila ve speciální třídě na ZŠ v Plzni. Po
přestěhování do Prahy pak na 1.stupni ZŠ na Praze 9. Následovala několikaletá mateřská dovolená,
při které vedla mateřské centrum, pořádala kurzy ručních prací napříč všemi technikami a napsala 5
knih s návody na háčkovaná zvířátka a postavičky. Po mateřské dovolené působila 5 let jako třídní učitelka ve waldorfské škole v Praze Jinonicích. Záliby – běh, turistika, snowboarding, ruční práce, hudba, učitelství a tři vlastní děti.

 

Mgr. Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

 

 

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny a vedením různých tvořivostních programů. Těší ji napomáhat rozvoji osobnosti dětí, společně si hrát, tvořit, pracovat, komunikovat, objevovat svět i sebe samé. Je též průvodkyní v seberozvoji dospělých – zabývá se koučováním. Má ráda lidské příběhy, tvoření všeho druhu, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě, pohyb i nicnedělání.

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň, 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Bc. Lenka Červinková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Lenka má vystudovanou Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Absolvovala kurz pro učitele anglického jazyka TEFL a výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi. Ve svých hodinách klade důraz na zábavnou formu výuky a individuální přístup ke každému žákovi. Ve volném čase se věnuje cvičení chi kung, sportu a cestování.

Deanna Kollar, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Deanna Kollar má vystudovanou Rowan University v New Jersey, obor Americká studia a Učitelství pro první stupeň základních škol, okrajově ji zajímala také sociální studia a speciální pedagogika. Již v průběhu univerzitních studií odjela na krátkou dobu učit angličtinu na indickém venkově. To odstartovalo její lásku k cestování a učení angličtiny jako cizího jazyka. Po ukončení vysoké školy působila v Thajsku, kde učila angličtinu na prvním stupni, pracovala také jako online lektor angličtiny a dávala lekce čínským studentům. Deanna věří, že u dětí je potřeba nejen pracovat na rozvoji intelektových dovedností, ale také podporovat dítě v rozvoji sociálním a emočním. Usiluje o to, aby její hodiny dodaly dětem odvahu stát se respektujícími a nezávislými mysliteli, kteří by dokázali myslet kriticky a řešit problémy. Ve volném čase Deanna ráda vaří, čte, jezdí na kole a cestuje.

 Mgr. Dagmar Majerová, pedagog 1. stupeň – výuka tělesné výchovy

Dáša vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením na plavecké sporty. Sportu se věnuje od dětství, od 8 let až do dospělosti závodně plavala. V plavání reprezentovala ČR. Po studiu vedla skupinové i individuální kroužky plavání pro děti od 3 let až do seniorského věku. Měla na starosti vodní sporty ve sportovním centru. Působila v mateřských školkách a základních školách. Po ukončení své sportovně- závodní kariéry a s novou etapou svého života- narozením 3 dětí (Vincenta, Jolanky a Tomáška) se Dáša naučila, že sport jako takový nemusí být jen o dřině a odříkávání ale i o zábavě, radosti a vnímání svého těla. Je ráda s rodinou, běhá a věnuje se přírodní kosmetice.

Mgr. Ondřej Suchan, pedagog MŠ, ZŠ a gymnázium –  pracovní činnosti, výtvarná výchova

Ondra absolvoval střední Uměleckoprůmyslovou školu v Praze – obor nábytkářství. Následně vystudoval učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na tématu „Rehabilitace řemesla ve všeobecném vzdělávání“. Před příchodem na da Vinci učil výtvarnou výchovu a dějiny umění na středních a základních školách, organizoval a lektorsky vedl řemeslně zaměřené vzdělávací projekty pro Muzeum v Říčanech u Prahy. Souběžně provozuje uměleckořemeslnou praxi jako restaurátor. Na da Vinci učí dílensky zaměřené předměty, vede družinovou dílnu a kroužek. Rád píše básně, plave, kutí a tráví čas s rodinou.

Anna Čermáková, vedoucí družiny

Anička studovala dvojobor Angličtina a Sociální studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a v současné době se připravuje na návrat do své alma mater, a to ke studiu oboru Vychovatelství. V minulosti učila předškolní děti angličtinu, či vedla kroužek divadelní improvizace pro žáky školního věku. S dětmi tráví ráda čas nejen v zaměstnání, ale i mimo ně – každé léto organizuje stanové tábory, kde sama od dítěte vyrostla až do současné pozice hlavního vedoucího. Ve volném čase se věnuje psaní jak v češtině tak v angličtině, jízdě na koni, hře na kytaru, a mimo jiné i studiu včelařství.

Karel Stein, družina

Karel vystudoval Střední pedagogickou školu v Karlových Varech obor výchovný a humanitární pracovník. V minulosti pracoval jako vychovatel v dětském domově a kojeneckém ústavu. Pomáhal drogově závislé mládeži. S dětmi a mladými lidmi tráví čas rád, proto byl vedoucí mladých ochránců přírody, vedl kroužek historického šermu. V současné době pomáhá provozovat mobilní muzeum první světové války a edukativní řemeslné semináře. Ve volném čase se věnuje turistice, poznávání, historickému šermu, psaní a studiu zaniklých řemesel.

Lucie Marková, družina

Lucie vystudovala Střední Pedagogickou školu v Karlových Varech, obor vychovatelství. Později složila v Berouně maturitu v oboru mateřinky. Také studovala v zahraničí na Child and Family college v Sydney – Child developement 0-6 let a na Holmes college v Sydney Travel and tourism. S narozením dcery Barunky se začala zajímat o vzdělávání dětí a tak absolvovala kurz Lektor komunitního vzdělávání, kde se seznámila s metodami jako je Unschooling, Začít spolu, Montessori, Jenský plán, Walfdorská pedagogika a také jak založit komunitní školu. Poté vystudovala Montessori národní kurz a pracovala 9 let v Montessori školce Zvoneček jako průvodkyně dětí, kde také vedla kroužek cvičení jógy. Lucie působila také jako učitelka angličtiny Helen Doron v Dobřichovicích, kde učila děti ve věku 9-12 let. Po roční pauze se vrací k dětem, tentokrát starším a velice se na ně těší. Momentálně studuje španělštinu na Cervantes institutu v Praze. Mezi Lucčiny záliby patří cestování, power jóga, studium o 7 energiích života – čakrách, hra na kytaru, plavání, bruslení, jízda na kole a skútru, lyžování.

Miroslav Axmann, družina

Mirek vystudoval Střední školu gastronomickou a hotelovou v Praze 4 Braník, v roce 2020 se odhodlal k veliké životní změně a splnění svého snu a v akademickém roce 2020/2021 se přihlásil ke studiu oboru Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho velkým koníčkem je rekonstrukce starého mlýna na Slapech, věnuje se práci se dřevem, rád jezdí na kole, hraje tenis a často brázdí Slapskou přehradu na své malé pramičce, je také vášnivým čtenářem. Pravidelně se účastní „Tajného závodu“ pro dospělé, kdy se svou posádkou jezdí po České republice a plní nejrůznější úkoly, luští rébusy a překonává překážky. Mirek také pravidelně navštěvuje Velkou Británii, kde žije a studuje jeho dcera.

Mgr. Marija Zulić, Ph.D, školní speciální pedagog

Marija studovala speciální pedagogiku (somatopedii) v Bělehradu a právě dokončila doktorát na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v tomtéž oboru. Část studia strávila v Německu. Kolem 10 let pracovala na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a v různých NZO. Průběžně absolvovala školení všeobecné a specifické reedukace psychomotorických funkcí s relaxací v Bělehradském Institutu psychického zdraví. Absolvovala Mezinárodní akademie pro vzdělávání lektorů jógy a již mnohá léta je aktivní lektorkou jógy pro děti a dospělé. Je zapojena ve výuce v Akademii pro vzdělávání lektorů jógy a je zakladatelkou seminářů Adaptivní jóga (Jóga pro osoby s postižením). Je členkou České a Evropské federace jógy. Věří, že správně aplikovaný a dávkovaný pohyb může člověku pomoci v mnoha aspektech života. Přes 25 let tančila ve folklorním souboru, z toho 8 let profesionálně v divadle. Ráda cestuje, jezdí na kole, běhá, tančí a zpívá, užívá si slunce, moře a hor a miluje zvířata. U dětí nachází nevyčerpatelnou inspiraci.