Přijímací řízení, přestup – gymnázium

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2021/2022 má dvě části:

1. písemná část – školní písemná zkouška z českého jazyka a z matematiky
2. ústní pohovor – ověření studijních kompetencí a osobnostních předpokladů

V letošním roce škola nevyužije jednotné přijímací zkoušky připravené společností CERMAT a připraví vlastní testy. Pro přípravu na tyto testy doporučujeme uchazečům, aby se připravovali stejným způsobem jako na přijímací testy od CERMATu a soustředili se spíš na kompetence a základní principy než na chytáky nebo výjimky z pravidel.

Kompletní text vyhlášení přijímacího řízení najdete zde.

Termín konání přijímací zkoušky (aktualizovaný):

 • Školní část přijímací zkoušky se bude konat v následujících termínech:
 • Písemná zkouška se bude konat 5. 5. 2021 v dopoledních hodinách (cca 9.00 – 13.00).
 • Ústní zkouška se bude konat v jednom z následujících dní: 11., 12. nebo 13. 5. (cca 9.00 – 17.00). Uvedený termín platí i pro dálkový obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Místo konání: SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Uchazeči mají možnost požádat o poskytnutí stipendia , více informací naleznete v sekci Ceník školného nebo můžete napsat Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz

Den otevřených dveří gymnázia

Dny otevřených dveří gymnázia ve školním roce 2020/21 již proběhly.

Kontaktní osoba: alice.jancakova@skoladavinci.cz

Pilíře školy da Vinci:
 • Česká škola, která připraví děti na svět
 • Individuální přístup – třídy s maximálně 18 žáky
 • Partnerský přístup – demokracie v rozhodování
 • Profesní i lidská kvalita pedagogického týmu
 • Spolupráce mezi spolužáky, učiteli i třídami
 • Výjezdy a další aktivity
 • Slovní hodnocení
 • Angličtina podle úrovně ne věku
 • Možnost volby – volitelnost předmětů
 • Projektová výuka

Více o da Vinci škole zde.

Volná místa ve 2., 3. a 4. ročníku gymnázia

Pro sjednání osobní prohlídky školy a ústního pohovoru se studentem prosím kontaktujte Alici Jančákovou (alice.jancakova@skoladavinci.cz).

 

Přestup z jiné školy

Jaké jsou podmínky přestupu z jiné střední školy ?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy. Současně s přestupem může také  změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Jak postupovat při přestupu na Gymnázium da Vinci?

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup napište paní zástupkyni Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).

Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude bude žák přijat. V některých případech je nutno absolvovat rozdílovou zkoušku z vybraných předmětů. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Ukončení studia na předchozí střední škole

Stejnopis rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu sami zašleme na vaši předchozí školu
a vyžádáme si vaši pedagogickou dokumentaci z této školy. Studium na předchozí škole prosím nikdy neukončujete sami.