Den otevřených dveří gymnázia

V případě zájmu o prohlídku školy pořádáme den otevřených dveří ve 15.10., 14.11., 9.12. 2019,. 9.1. 2020, 10.2. od 9:00 do 17:00.

Zájemci mohou navštívit výuku v časech 9:00 – 10:30, 10:50 – 12:20, 13:15 – 14:45.

Co Vás čeká na dni otevřených dveří gymnázia ?

 • po areálu školy Vás provedou přímo naši studenti
 • seznámíte se s informacemi o způsobu výuky u nás ve škole (připravena je krátká prezentace)
 • proběhne pohovor s vedením školy a budete se moci zeptat na vše, co Vás zajímá
 • ochutnáte malé občerstvení připravené našimi kuchaři

V případě, že se k nám chystáte, kontaktujte zástupkyni ředitele na mailu alice.jancakova@skoladavinci.cz

Pilíře školy da Vinci:
 • Česká škola, která připraví děti na svět
 • Individuální přístup – třídy s maximálně 18 žáky
 • Partnerský přístup – demokracie v rozhodování
 • Profesní i lidská kvalita pedagogického týmu
 • Spolupráce mezi spolužáky, učiteli i třídami
 • Výjezdy a další aktivity
 • Slovní hodnocení
 • Angličtina podle úrovně ne věku
 • Možnost volby – volitelnost předmětů
 • Projektová výuka

Více o da Vinci škole zde.

Přestup z jiné školy

lze přestoupit do prvního, druhého a čtvrtého ročníku Gymnázia

Jaké jsou podmínky přestupu z jiné střední školy ?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy. Současně s přestupem může také  změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Jak postupovat při přestupu na Gymnázium da Vinci?

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup napište paní zástupkyni Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).

Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude bude žák přijat. V některých případech je nutno absolvovat rozdílovou zkoušku z vybraných předmětů. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Ukončení studia na předchozí střední škole

Stejnopis rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu sami zašleme na vaši předchozí školu
a vyžádáme si vaši pedagogickou dokumentaci z této školy. Studium na předchozí škole prosím nikdy neukončujete sami.

Volná místa ve 2. a 3. ročníku gymnázia

Pro sjednání osobní prohlídky školy a ústního pohovoru se studentem prosím kontaktujte Alici Jančákovou (alice.jancakova@skoladavinci.cz).

 

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2.kola přijímacího řízení zde

Výsledky 1.kola přijímacího řízení zde

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1.ročníku gymnázia – 2.kolo – plné znění – zde v PDF

Vyhlášení přijímacího řízení do 1.ročníku gymnázia – 1.kolo – plné znění – zde v PDF

Forma zkoušky

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2019/2020 má dvě části:
 1. státní část – jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky,
 2. školní část – ústní pohovor ověřující studijní předpoklady a motivaci ke studiu
Pro školní rok 2019/2020 je předpokládaný počet přijímaných uchazečů 18.

Termín a místo konání přijímací zkoušky

1. kolo

1. termín: 12. dubna 2019, 8:30 – 12:30 (státní část), 13:30 – 19:00 (školní část)
2. termín: 15. dubna 2019, 8:30 – 12:30 (státní část), 13:30 – 19:00 (školní část)

2. kolo

1. termín: 15. května 2019

Místo konání: SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

 

Je možnost poskytnutí stipendia až do 100% výše školného, více informací naleznete v sekci Ceník školného nebo můžete napsat Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz