Přijímací řízení, přestup – gymnázium

Den otevřených dveří gymnázia

Dny otevřených dveří gymnázia pořádáme v těchto termínech:

Konkrétní informace k jednotlivým dnům otevřených dveří budou postupně zveřejněny v návaznosti na epidemiologickou situaci. Některé budou probíhat online, některé prezenčně, někdy oboje.

Kontaktní osoba: alice.jancakova@skoladavinci.cz

Pilíře školy da Vinci:
  • Česká škola, která připraví děti na svět
  • Individuální přístup – třídy s maximálně 18 žáky
  • Partnerský přístup – demokracie v rozhodování
  • Profesní i lidská kvalita pedagogického týmu
  • Spolupráce mezi spolužáky, učiteli i třídami
  • Výjezdy a další aktivity
  • Slovní hodnocení
  • Angličtina podle úrovně ne věku
  • Možnost volby – volitelnost předmětů
  • Projektová výuka

Více o da Vinci škole zde.

Volná místa ve 2., 3. a 4. ročníku gymnázia

Pro sjednání osobní prohlídky školy a ústního pohovoru se studentem prosím kontaktujte Alici Jančákovou (alice.jancakova@skoladavinci.cz).

 

Přestup z jiné školy

Jaké jsou podmínky přestupu z jiné střední školy ?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy. Současně s přestupem může také  změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Jak postupovat při přestupu na Gymnázium da Vinci?

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup napište paní zástupkyni Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).

Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude bude žák přijat. V některých případech je nutno absolvovat rozdílovou zkoušku z vybraných předmětů. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Ukončení studia na předchozí střední škole

Stejnopis rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu sami zašleme na vaši předchozí školu
a vyžádáme si vaši pedagogickou dokumentaci z této školy. Studium na předchozí škole prosím nikdy neukončujete sami.