Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

A. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte ještě před termínem konání zápisu motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.

B. Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy

Při vyhodnocení tohoto kritéria je pro nás klíčové optimální nastavení sociálního klimatu třídy. Vycházíme z osobnostního profilu dítěte a sestavujeme třídní kolektiv tak, aby byl pestrý a vyvážený.

C. Doplňující kritéria

V případě převisu počtu zájemců mohou být zohledňovány následující skutečnosti:  

  • sourozenec dítěte je žákem základní nebo střední školy da Vinci,
  • dítě navštěvovalo mateřskou školu da Vinci minimálně 2 roky.

 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do 1. třídy maximálně 18 žáků.