1. stupeň

Žáci 1. stupně se účastní několika mezinárodních projektů v rámci eTwinning: Komunity evropských škol, během nichž si např. vyměňují přání a informace o tradicích spojených s významnými svátky. Mezinárodní spolupráce se ale neomezuje pouze na Evropu, žáci si dopisují také s vrstevníky ze škol v USA a Japonsku a účastní se diskuzí s rodilými mluvčími z celého světa.

2. stupeň

Výměnný pobyt – Vídeň

Na 2. stupni je hlavní mezinárodní aktivitou účast 7. a 8. třídy na výměnném projektu, který se koná každý druhý rok. Ve školním roce 2017/2018 jsme spolupracovali s partnerskou školou Amerlinggymnasium ve Vídni. Naši žáci přivítali rakouské vrstevníky v říjnu 2017, v práci potom pokračovali během týdenního výjezdu do Vídně v únoru 2018.  Podruhé jsme Rakušany v Praze přivítali v říjnu 2019, výjezd do Vídně je plánován na březen 2020.

Gymnázium

Výměnný pobyt – Helsinki

Studenti 2. a 3. ročníku gymnázia se každý druhý rok účastní výměnného projektu s partnerskou školou Gymnasiet Lärkan v Helsinkách. Finsko jsme poprvé navštívili ve školním roce 2016/2017, výjezd ve školním roce 2018/2019 proběhl v březnu 2019, Finy jsme v Praze přivítali v dubnu 2019.

European Youth Parliament (EYP)

Vybraní studenti gymnázia se účastní konferencí European Youth Parliament, během kterých diskutují o aktuálních evropských tématech s vrstevníky z České republiky a dalších evropských zemí.

Projekty Erasmus+

Veškeré aktivity realizované v rámci projektů Erasmus+ můžete sledovat na našem Facebooku (#erasmusplusdavinci).

logosbeneficaireserasmusleft_cs

Digital Citizenship across Borders

Vybraní studenti gymnázia se ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 zúčastnili mezinárodního projektu s názvem Digital Citizenship across Borders. Studenti a učitelé se kromě projektové spolupráce v digitálním prostředí a absolvování online kurzů věnujících se problematice digitálního občanství účastnili také projektových setkání na partnerských školách:

Projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Číslo projektu: 2017-1-ES01-KA219-038330_3
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výstupy z projektu (plány hodin, studentské plakáty a videa) naleznete pod tímto odkazem.

Kooperativní učení a projektová výuka: Evropské perspektivy

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a gymnázia formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2018/2019 a 2019/2020 navštívíme postupně 8 partnerských škol v 6 evropských zemí a zúčastníme se 11 odborných kurzů.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047177
Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

CLIL a mezipředmětové vztahy ve Škole da Vinci

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy, základní školy, gymnázia a pedagogicko-psychologické poradny formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2019/2020 a 2020/2021 navštívíme postupně 9 partnerských škol v 8 evropských zemí a zúčastníme se 15 odborných kurzů.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060507
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Další mezinárodní projekty

 Alternative Education Resource Organisation (AERO)

Škola da Vinci je členem organizace AERO, která sdružuje demokratické školy z celého světa a podporuje rozvoj demokratického učení a vzdělávání.

Council on International Educational Exchange (CIEE)

Škola da Vinci je hostitelskou školou v rámci projektu Teach Abroad organizace Council on International Educational Exchange. Na 1. stupni tak nejen při výuce anglického jazyka působí americká asistentka.

Návštěvy z partnerských škol na Da Vinci

Školu da Vinci pravidelně navštěvují skupiny studentů a učitelů z celého světa. V březnu 2018 tak gymnazisté přivítali vrstevníky z Colegio Ayalde v Bilbau, v červnu 2018 se 5. třída ujala hostování žáků ze školy v Petrohradu. V červenci 2018 navštívila Školu da Vinci delegace učitelů z Jižní Korei.

Škola také poskytuje možnost učitelům ze zahraničních partnerských škol absolvovat na da Vinci aktivitu stínování. Mezi učiteli, kteří školu v poslední době navštívili, jsou např. ředitel španělské základní školy, ředitelka řecké střední školy, koordinátorka mezinárodních projektů z Německa nebo učitelé 1. stupně z Řecka. Tyto projekty jsou, stejně jako výjezdy našich učitelů do zahraničí, spolufinancovanou programem Erasmus+ EU.