MATFYZ V HOLEŠOVICÍCH

Ve středu 19.11. jsme se vypravili na pozvání Přírodní školy na Matfyz do Holešovic, kde byly připraveny pokusy z elektrostatiky a el. proudu. U osmi různých pokusů se postupně vystřídaly skupinky vytvořené ze studentů Přírodní školy a našich dětí. Skupinky po provedení experimentů přemýšlely o příčinách a souvislostech zkoumaných jevů. Některá vysvětlení byla velmi odborná, některá kuriózní např. trpaslík v elektrostatice. Na vlastní kůži mohli všichni zažít (malý) elektrický výboj. Na závěr tříhodinové soustředěné práce proběhla prezentace a diskuze. I někteří naši odvážlivci prezentovali pokusy! Bylo to namáhavé, ale zábavné. Nahlédněte do fotogalerie.