Ceník ZŠ

Školné

Školné na ZŠ je 123.000 Kč za školní rok.

Školné zahrnuje:

 • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30 (včetně družiny a školního klubu)
 • výuku a odpolední aktivity
 • nadstandardní výuku angličtiny (aktuálně je poskytována v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně)
 • využití knihovny, studovny, plaveckého bazénu
 • učební pomůcky
 • konzultace se školním psychologem, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • výlety po Praze a okolí

Školné nezahrnuje:

 • stravování – cena za celodenní stravování (svačina, oběd, přesnídávka) činí 110 Kč/den (1.stupeň), resp. 115 Kč/den (2.stupeň)
 • sportovní kurzy
 • školní výjezdy (2.stupeň a gymnázium)
 • školy v přírodě (1.stupeň)
 • zájmové kroužky

Školné

Možnosti plateb jsou uvedeny níže:

Splatnost k datu: celoroční pololetní čtvrtletní
15.8. 119.000 Kč 61.500 Kč 31.600 Kč
31.10. 31.600 Kč
15.1. 61.500  Kč 31.600 Kč
31.3. 31.600 Kč