Ceník ZŠ

Školné

Školné na ZŠ je 110.000 Kč za školní rok.

Školné zahrnuje:

 • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30 (včetně družiny a školního klubu)
 • výuku a odpolední aktivity
 • nadstandardní výuku angličtiny (aktuálně je poskytována v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně)
 • využití knihovny, studovny, plaveckého bazénu
 • učební pomůcky
 • konzultace se školním psychologem, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • výlety po Praze a okolí

Školné nezahrnuje:

 • stravování – cena za celodenní stravování (svačina, oběd, přesnídávka) činí 95 Kč/den
 • sportovní kurzy
 • školní výjezdy (2.stupeň a gymnázium)
 • školy v přírodě (1.stupeň)
 • zájmové kroužky

Školné

Možnosti plateb jsou uvedeny níže:

Splatnost k datu: celoroční (sleva 3%) pololetní čtvrtletní (+ 3%)
15.8. 106.700 Kč 55.000 Kč 28.325 Kč
31.10. 28.325 Kč
15.1. 55.000  Kč 28.325 Kč
31.3. 28.325 Kč