Ceník školného - gymnázium

Školné na gymnáziu

Školné zahrnuje:

 • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30
 • výuku a odpolední aktivity
 • výuku angličtiny (aktuálně je poskytována v rozsahu 4-8 vyučovacích hodin týdně)
 • využití knihovny, tělocvičny, plaveckého bazénu
 • veškeré učební pomůcky
 • konzultace se školním psychologem, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • výlety po Praze a okolí

Školné nezahrnuje:

 • stravování – cena za celodenní stravování (svačina, oběd, přesnídávka) činí 115 Kč/den
 • sportovní kurzy
 • školní výjezdy (2. stupeň a gymnázium)

 

Výše školného a stipendium pro uchazeče o gymnázium

 1. Školné činí 95 000 Kč ročně.
 2. Škola nabízí talentové stipendiumStipendium mohou získat žáci, kteří splňují aspoň jedno z následujících kritérií:
  – 
  průměrný prospěch do 1,5 na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
  – aktivní účast ve vědomostních nebo jiných soutěžích,
  – podíl na společensky prospěšné činnosti,
  – mimoškolní aktivity např. umělecká činnost, působení v dětském oddílu nebo jeho vedení
  – jakákoli další aktivita, o které si uchazeč myslí, že by mu mohla umožnit získání stipendia
 3. Stipendium získané při přijetí na gymnázium platí v 1. a 2. ročníku studia. Podmínkou jeho prodloužení na další roky je aktivní zapojení studenta do komunity da Vinci a zodpovědný přístup ke studiu.
 4. Podklady k získání stipendia přinesou uchazeči na osobní schůzku, nejpozději však k ústnímu pohovoru při přijímací zkoušce. Konkrétní výše stipendia bude stanovena individuálně po uzavření přijímacího řízení.

Možnosti plateb jsou uvedeny níže:

Splatnost k datu: celoroční pololetní čtvrtletní
15.8. 92.150 Kč 47.500 Kč 24.463 Kč
31.10. 24.463 Kč
15.1. 47.500  Kč 24.462 Kč
31.3. 24.462 Kč