Ceník - Mateřská škola da Vinci

V ceně pobytu je zahrnuto:

  • plavání
  • výuka anglického jazyka
  • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
  • výlety po okolí
  • možnost dohodnout různé dny i časy

Ceník školného pro děti nastupující od školního roku 2021/2022

Cena za měsíc
Počet pobytů týdně

Celý den
(7.30 – 17.30)

Půl dne
(7.30 – 12.30 nebo 12.30 – 17.30)

5x

11.800,-

8.150,-

4x

10.250,-

7.450,-

3x

8.700,-

6.500,-

2x

7.200,-

5.550,-

V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku za celý kalendářní měsíc. Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do mateřské školy je výše školného měsíčně 11 800 Kč.

Podmínky zápisu: platba školného do 25. dne předchozího měsíce, docházka na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Garantujeme výši ceny školného na celý školní rok. Též garantujeme maximální zvýšení ceny školného o 5% ročně po celou dobu docházky do mateřské školy da Vinci. Případné zvýšení bude realizováno od prvního dne nového školního roku a rodiče o něm budou informováni s předstihem, nejpozději k 31.1. daného kalendářního roku.

Cena stravného: Cena celodenního stravování je 90,-Kč. Stravné se platí zpětně za dva měsíce podle skutečné spotřeby. Obědy je nutné odhlašovat na adrese obedy@skoladavinci.cz minimálně do 11 hod na den nadcházející, při pozdějším odhlášení či neodhlášení bude oběd účtován.

Číslo účtu pro provedení úhrad školného je uveden v sekci Kontakty. Do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.