Ceník - Mateřská škola da Vinci

V ceně pobytu je zahrnuto:

  • plavání
  • výuka anglického jazyka
  • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
  • výlety po okolí
  • možnost dohodnout různé dny i časy

Ceník školného od 1.9.2013

Cena za měsíc / Počet pobytů týdně

Celý den (7.30 – 17.30)

Půl dne (7.30 – 12.30 nebo 12.30 – 17.30)

5x

11.300,-

7.800,-

4x

9.800,-

7.100,-

3x

8.300,-

6.200,-

2x

6.900,-

5.300,-

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku do školky za celý kalendářní měsíc.
Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do mateřské školy je výše školného měsíčně 11.300,- Kč.

Cena za měsíc /
Počet pobytů týdně

Lesní den
(8.00 – 15.00)
Lesní půlden
(8.00 – 12.30)
Lesní prodloužený den
(7.30 – 17.30) s dohlídáním

 5x

8.000,- 5.700,- 9.500,-
 4x 6.900,- 4.800,-

8.300,-

3x 5.800,- 3.900,-

7.100,-

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku do školky za celý kalendářní měsíc.
Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do lesní mateřské školy v běžném režimu lesního dne je výše školného měsíčně 8.000,- Kč.

Podmínky zápisu: platba školného do 25. dne předchozího měsíce, docházka na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Garantujeme výši ceny školného na celý školní rok. Též garantujeme maximální zvýšení ceny školného o 5% ročně po celou dobu docházky do mateřské školy da Vinci. Případné zvýšení bude realizováno od prvního dne nového školního roku a rodiče o něm budou informováni s předstihem, nejpozději k 31.1. daného kalendářního roku.

Cena stravného: Cena celodenního stravování je 90,-Kč. Stravné se platí zpětně za dva měsíce podle skutečné spotřeby. Obědy je nutné odhlašovat na adrese obedy@skoladavinci.cz minimálně do 11 hod na den nadcházející, při pozdějším odhlášení či neodhlášení bude oběd účtován.

Číslo účtu pro provedení úhrad školného je uveden v sekci Kontakty. Do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.