Ceník - Mateřská škola da Vinci

V ceně pobytu je zahrnuto:

  • plavání
  • výuka anglického jazyka
  • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
  • výlety po okolí
  • možnost dohodnout různé dny i časy

Ceník školného pro děti nastupující od školního roku 2021/2022

Cena za měsíc Počet pobytů týdně Celý den
(7.30 – 17.30)
Půlden
(7.30 – 12.30 nebo 12.30 – 17.30)
Lesní den
(8.30 – 15.30)

5x

12.300,- 8.500,- 10.400,-

4x

10.700,- 7.800,-

8.900,-

3x 9.100,- 6.800,-

7.500,-

2x 7.500,- 5.800,-

6.100,-


V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku za celý kalendářní měsíc. Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do mateřské školy je výše školného měsíčně 12 300 Kč.

Podmínky zápisu: platba školného do 25. dne předchozího měsíce, docházka na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Garantujeme výši ceny školného na celý školní rok. Též garantujeme maximální zvýšení ceny školného o 5% ročně po celou dobu docházky do mateřské školy da Vinci. Případné zvýšení bude realizováno od prvního dne nového školního roku a rodiče o něm budou informováni s předstihem, nejpozději k 31.1. daného kalendářního roku.

Cena stravného: Cena celodenního stravování je 95,-Kč. Stravné se platí zpětně za každý měsíce podle skutečné spotřeby.