Angličtina na letišti

Angličtina na letišti

V rámci anglického projektu jsme se s dětmi vydali na letiště, kde se děti anglicky vyptávaly cestujících na to, kam jedou, co tam budou dělat, zda rádi lítají apod. Děti byly zpočátku nesmělé, nicméně po pár minutách se osmělily a nadšeně se vrhly do dotazování. Akce byla velmi úspěšná, děti se pocvičily v konverzaci a získaly v jazyce větší sebedůvěru.