7.-11.9.2015 NAŠE ŠKOLKA I

7.-11.9.2015 NAŠE ŠKOLKA I

Školkáčci: V pondělním kroužku jsme se ráno přivítali, a zahráli si hru na jména. Pak jsme se šli projít do parku. V úterním kroužku jsme si užívali říkanky s pohybem, jako například Seděly dvě veverky, Sedí bedla, Děšťové kapičky. Pak jsme ještě zpívali písničky s nástrojky a s kytarou. Ve středu jsme se už moc těšili na naše první plavání v bazénu. Děti se seznamovaly s vodou, cákaly, kopaly nohama, potápěly obličeje při veselých říkankách a básničkách. Po osušení už jsme se těšili na obídek. Ve čtvrtek jsme si na kroužku povídali o divadélku, na které jsme se těšili. Také jsme si říkali, jaký je rozdíl mezi kinem a divadlem. Pak jsme připravili židličky a čekali na naše starší kamarády. Přišli k nám na návštěvu předškoláci, ale také prvňáci a druháci ze školy. Divadélko bylo o pravidlech. Richard, Tomáš J. a Tomáš V. zábavnou formou dětem zahráli scénky se situacemi a děti pak navrhovaly, jak by se zachovaly jinak. Pak nám ještě zbyl čas na procházku. V pátek jsme si užili anglický ranní kroužek s písničkami. Protože jsme zpívali písničku o hvězdičce (Twinkle Little Star), vyráběli jsme po kroužku oblohu s hvězdami. Přes šablonu jsme foukali fixami na papír, až se nám objevila spousta barevných hvězdiček.

Předškoláci: V pondělním kroužku jsme si povídali o dnech v týdnu. Také jsme si říkali, jaká máme pravidla (hlavně v používání tobogánu a horolezecké stěny). Také jsme zkoumali naši horní třídu. Každý si našel svou skříňku na věci, kterou si ozdobil obrázkem. Dále jsme malovali tuší na barevný papír. V úterý jsme si ještě znovu opakovali pravidla. Pravidla jsme si nakreslili a hádali je podle obrázků. Dále jsme postavili velikánskou dráhu z lega. Pak jsme si zazpívali s bubnem. A ještě nám zbyl čas na tvoření koláží z kartonu. Ve středu jsme se už moc těšili na naše první koupání v bazénu. Nejprve jsme se přivítali, řekli si jak se u bazénu bezpečně chovat, a pak jsme si ve vodě zkoušeli cákat, kopat nohama, plavat s destičkou. Ve čtvrtek jsme si v ranním kroužku posílali klubíčko provázku, až se nám vytvořila pavučina. Když jsme klubko poslali, řekli jsme něco pěkného kamarádovi, který ho chytil. Pak jsme šli do dolní třídy na společné divadlo, kterého se zúčastnili i prvňáci a druhách ze školy. Divadélko bylo o pravidlech. Richard, Tomáš J. a Tomáš V. zábavnou formou dětem zahráli scénky se situacemi a děti pak navrhovaly, jak by se zachovaly jinak. Pak nám ještě zbyl čas na procházku po okolí, při které jsme nasbírali přírodniny na tvoření. V pátek jsme stavěli veliké stavby, do kterých jsme si pak vlezli jako do domečku. Také jsme tvořili barevné obrázky z korálků, které jsme lepili na papír. Pak jsme se ještě šli projít ven.

Angličtina během týdne se školkáčky a předškoláky: V angličtině jsme začali s používáním jednoduchých slovíček, jako je „Hello“ a „Bye“. Také jsme hráli hry, jako např. „Who stole the cookie“ a „Day and Night“. Dále jsme si povídali o barvičkách a o tom, jaká je naše oblíbená. Děti se tak seznámily s frází „My favourite color is…“. Také jsme si poslechli písničku „What color do you like“. Barvy jsme pojmenovávali v angličtině a pak v češtině. Při odpočinkovém čtení jsme si četli anglické knížky. Nahlas jsme opakovali jména zvířátek: „cat, dog, pig, horse“ a také si říkali, jaký dělají zvuk v angličtině. K tomu nám pomohla písnička „Old Mc Donald“.