Ing. Jitka Lukešová, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka OSV

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V současné době si doplňuje vzdělání studiem na Filosofické fakultě UK Praha pro Výchovné poradce.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky, třídní učitel 3. ročníku gymnázia

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

Mgr. David Venclík, Ph.D., zástupce ředitele pro 2. stupeň a gymnázium, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd

David vystudoval učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde také dokončil doktorské studium v oboru České a československé dějiny. Studiu historie se věnoval rovněž na Vídeňské univerzitě. Jako učitel působil na Gymnáziu Nový PORG (2010-2017), Gymnáziu Jaroslava Heyrovského (2010-11) a Vyšší a střední umělecko-průmyslové škole v Praze (2006-2009). Rád píše o dějinách, organizuje historické vycházky, poslouchá rockovou hudbu a běhá v přírodě. Je ženatý a má dceru Zuzanu.

RNDr. Alice Jančáková, zástupce ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, třídní učitelka 1. ročníku gymnázia

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana. Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, školní klub, třídní učitel 2. ročníku gymnázia

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole Da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době dokončuje doktorské studium československých dějin na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

PhDr. Jana Němečková, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny, třídní učitelka 9. třídy ZŠ, koordinátor mezinárodních projektů

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Během studií působila jako lektor a senior teacher na jazykové škole, po jejich skončení učila nejprve v Dánsku a poté na několika pražských gymnáziích. Dva roky pracovala jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. V rámci své pedagogické činnosti mj. vedla praxe domácích i zahraničních studentů učitelství. Mezi její profesní zájmy patří inovativní metody výuky cizích jazyků, zejména metoda CLIL a metoda globální simulace. Má dlouholeté zkušenosti s organizací mezinárodních simulačních projektů MUN (Model United Nations) a EYP (European Youth Parliament) a s projektem Comenius. V současné době dokončuje doktorské studium didaktiky anglického jazyka na Filozofické fakultě UK. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou v Praze, po Čechách i v zahraničí. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.

Mgr. Jarmila Černohorská, vedoucí katedry cizích jazyků, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny a španělštiny, třídní učitelka 8. třídy ZŠ

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inspirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

Mgr. Lenka Uvízlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Lenka se s alternativním stylem výuky setkala již na základní škole v Obříství – jedné z prvních škol s projektovou výukou a slovním hodnocením v České republice. Po čtyřech letech na státním osmiletém gymnáziu přešla na další alternativní školu – gymnázium Přírodní škola. Zde se utvrdila v tom, že škola může člověka bavit. A pokud ho baví, tak se mnohem snáze může něčemu naučit. Díky Přírodní škole si uvědomila, že dětský věk je plnohodnotným životem, nikoli pouze přípravou na něj.  Po gymnáziu vystudovala učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia strávila jeden semestr ve španělském městě Sevilla. Půl roku pobyla také ve francouzském Nimes. Předtím než přešla na školu da Vinci, tak učila na ZŠ Kly u Mělníka. Snaží se žít tady a teď. Má ekologické smýšlení a chuť ochraňovat přírodu a naší Zemi. Zajímá se o zdravý životní styl. Jejím koníčkem je fotografování, turistika a cestování, poznávání nových míst, měst, krajin, lidí, kultur a zvyků.

Mgr. Vladimíra Svobodová, pedagog 2.stupeň, gymnázium – výuka TV, vedoucí školního klubu, třídní učitelka 6. třídy ZŠ

Vlaďka vystudovala FTVS na UK. Sportu se věnuje od dětství. Působila jako trenérka dětí a mládeže v judu a sebeobraně. Řadu let jezdí na dětské tábory jako zdravotník a programová vedoucí. Se zážitkovou pedagogikou se poprvé setkala na expedičním kurzu Prázdninové školy Lipnice, později působila v týmech integračních kurzů PŠL. Absolvovala seminář Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován a kurz zdravotníka ZDRSEMu. Před příchodem do da Vinci působila jako lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit. Ve volném čase se ráda toulá po horách, lyžuje, hraje deskové hry a relaxuje při četbě a výtvarném tvoření.

Mgr. Jiří Kysel, pedagog 2. stupeň, gymnázium – zeměpis a tělesná výchova

Jirka vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň se intenzivně věnoval florbalu a na univerzitě Karlově v Praze vystudoval nejvyšší trenérskou licenci s florbalovým zaměřením. Následkem zranění hráčskou kariéru brzy nahradila trenérská a později i metodická. Jirka se stal školitelem trenérů a učitelů tělesné výchovy, je autorem několika trenérských příruček. Řadu let působil jako šéftrenér v klubech, asistoval u národních týmů a dva roky byl hlavním trenérem reprezentace juniorů ČR. Pracoval čtyři roky jako vysokoškolský učitel v Brně, následně po stěhování učil tři roky souběžně na základní škole a gymnáziu v Praze. Ve volném čase se dříve věnoval maratonským běhům, nyní spíše hraje discgolf a spikeball. Miluje kvalitní čokoládu.

PhDr. Milena Pouchová, Ph.D., pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a ekologická výchova

Milena vystudovala učitelství biologie a rodinné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze. V doktorském programu se věnovala integrované tématické výuce a projektovému vyučování. Do výuky ráda zařazuje pozorování a experimenty, je zastánkyní badatelsky orientované výuky. Má ekologické smýšlení. Od studentských let působí v Českém svazu ochránců přírody a Ekocentru Koniklec. Zde se podílela na tvorbě naučných stezek v Praze a okolí, vytvořila a lektorovala mnoho ekologických programů a projektů. Vyzkoušela si také práci v ziskovém sektoru při provádění zoologických průzkumů v rámci posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Před příchodem na školu da Vinci učila 10 let na základní škole Angel v Praze – Modřanech. Volný čas tráví s rodinou, cestováním po Čechách i zbytku světa, fotografováním či sportem. Každý den obdivuje krásy přírody, žasne nad její mocí a moudrostí.

Mgr. Zdeňka Meira Da Rocha, pedagog 2. stupeň, gymnázium –  výtvarná výchova, mediální výchova

Zdenka vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře výtvarné výchovy. Při studiu získala zkušenost s tvorbou a lektorováním doprovodných výtvarně-vzdělávacích programů v muzeích a galeriích (Galerie Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum), před příchodem do da Vinci učila na základní škole i gymnáziu (Gymnáziu Arabská) a vedla odpolední výtvarné ateliéry pro děti. Na da Vinci učí výtvarně zaměřené předměty a mediální výchovu. Ráda cestuje, čte, cvičí jógu a chodí na výstavy především současného umění.

Amanda Kaus, pedagog 1. a 2. stupeň – výuka angličtiny, rodilý mluvčí

Amanda absolvovala Monmouth College ve Spojených státech v roce 2015, studovala primární pedagogiku v kombinaci se španělským jazykem. Po ukončení studií se přesunula do Španělska, kde dva roky učila angličtinu na prvním stupni bilingvní školy Victor Jara Bilingual Elementary School. K České republice má úzký vztah, má zde část rodiny. Prahu si zamilovala poté, co zde byla na návštěvě loni v létě a možnost pracovat zde je pro ní naplněním velkého snu. Výuku jazyků vnímá jako dobrodružství, je ráda, pokud se jí daří vést výuku zábavně a poutavě, ráda využívá nejrůznější kreativní a praktické aktivity. Ve volném čase ráda cestuje, čte knihy a učí se nové jazyky. Těší se na objevování české kultury a procházky po staré Praze.

Jillian Klus, pedagog 1. a 2. stupeň – výuka angličtiny, rodilý mluvčí

Jillian absolvovala univerzitu v Pittsburghu, studovala neurovědu a psychologii. V průběhu univerzitních studií pracovala jako asistent učitele na několika univerzitních i středoškolských kurzech. Věnuje se vědecké činnosti pro National Institute of Health (Maryland, USA), ale lákalo ji vrátit se k učení. Proto získala certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a rozhodla se vrátit se do Prahy, kde pobývala v průběhu vysokoškolských studií. Zajímají ji globální problémy a věří, že právě vzdělávání je klíčové pro budoucí generace. Proto se na učení a práci v da Vinci moc těší. Zajímá se o filozofii a ruskou literaturu, cestování, pěší turistiku a lezení.

 Mgr. Anežka Filipová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka angličtiny

Po studiu na anglickém gymnáziu v Sučanoch na Slovensku působila Anežka 2 roky v Londýně jako au-pair, kde si ještě více zamilovala anglický jazyk a rozhodla se pro studium anglistiky a amerikanistiky na FF UK v Praze. Již během studia, které proložila semestrem v Madridu v rámci projektu Erasmus a pracovními pobyty v USA, Řecku a Itálii, začala vyučovat anglický jazyk na jazykové škole. Následně přestoupila na pozici vedoucí jazykové výuky na střední hotelové škole.V roce 2015 si doplnila pedagogické vzdělání a pravidelně navštěvuje učitelské konference či semináře věnované výuce cizích jazyků. Zajímá ji psychologie, ráda sportuje a poznává nová místa a krajiny. Má jednoho syna, s kterým je momentálně na rodičovské dovolené.  

 Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium  – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.    

Bc. Zuzana Doležalová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka španělštiny

Zuzana pracovala pět let jako průvodkyně a delegátka ve Španělsku a Andoře, kde jí španělský jazyk, kultura, kinematografie i hudba velice přirostly k srdci. Poté vystudovala obor cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Čtrnáctým rokem vyučuje angličtinu a španělštinu v jazykové škole v Praze, od loňského roku se podílí na výuce španělštiny v da Vinci. Zaměřuje se především na firemní výuku obchodní angličtiny a španělštiny. Ve volném čase ráda cestuje po světě na plachetnici se svojí rodinou. Je vdaná a má dva syny.

Jan Matěj Rak, výuka HV na 2. stupni a gymnáziu

Kytarista, písničkář, muzikant. Po dokončení gymnasia studoval fotografii na pražské FAMU, posléze pracoval jako fotoreportér pro The Prague Post. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě a jeho fotografie se objevily na řadě plakátů a obalů CD. Ačkoli se dnes fotografii věnuje už jen ze zájmu, dodnes pravidelně vystavuje. Studoval učitelství na PEDF, dva roky učil angličtinu na Střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. V hudbě začínal jako písničkář a doprovazeč, postupně se ale etabloval především jako vyhledávaný kytarista a autor. Věnoval se řadu let židovské hudbě, dnes vystupuje především sólově.  Jádrem jeho koncertů jsou ojedinělé úpravy skladeb Jaroslava Ježka a klasických autorů (Antonín Dvořák, J. S. Bach, Bedřich Smetana aj.). Spolupracuje s řadou předních umělců, vydal dvě sólová alba a podílel se na množství jiných. Pravidelně koncertuje po celé republice, vystupoval i v zahraničí (Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko). Vyučuje hru na kytaru na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně. Jeho největším koníčkem je astronomie, věnuje se především pozorování a kreslení planet a Měsíce vlastnoručně postaveným dalekohledem.

Ing. Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti, školní firmy a informatiky, školní informační systém – EDOOKIT, správce IT

Honza právě dokončuje magisterské studium na VŠE – obor Podniková ekonomika a management. Píše diplomovou práci na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů. Poslední rok se na volné noze intenzivněji věnuje vzdělávání. Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii.

Ing. Bc. Zuzana Kašáková – výuka programování

Zuzka při studiu mezinárodního obchodu v bakalářském programu na VŠE v Praze zjistila, že ji přece jen víc láká technika. Začala tedy ještě studovat na Fakultě elektrotechnické ČVUT v oboru Výpočetní technika, kde absolvovala magisterské studium. Při škole pracovala v oblasti funkčního a zátěžového testování, následně několik let jako aplikační správce personálních systémů či PLM softwaru v laserovém centru Dolní Břežany. Aktuálně pracuje jako programátorka ve společnosti vyvíjející webové a mobilní aplikace. Ve volném čase se věnuje dobrovolné výuce v kurzech programování pro ženy a dívky “PyLadies”. Má ráda lezení, vysokohorskou turistiku a vůbec pobyt ve volné přírodě nejlépe s táborákem, při kterém si ráda zahraje na kytaru nebo ukulele.

MgA. Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ – výuka vzdělávací oblasti umění a kultura

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

Mgr. Ing. Martina Porkertová, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, výuka Psychologie a OSV

Martina vystudovala ekonomii na VŠE v Praze a této profesi se i nějaký čas věnovala, vždy ji však zajímala především práce s lidmi. Delší čas pak pracovala v sociální oblasti jako kurátorka pro mládež a současně hrála na bicí nástroje v několika hudebních tělesech. Průběžně absolvovala studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR a řadu dalších akreditovaných vzdělávacích programů, zaměřených především na psychologickou a terapeutickou práci s rodinou a dětmi. V soukromé praxi se věnovala individuální i párové psychoterapii a důležitou zkušeností pro ni byla práce v Dětském krizovém centru, kde se kromě krizové intervence a nedirektivní psychoterapie hrou měla příležitost zdokonalit hlavně v dětské psychodiagnostice. Těší ji být se svou rodinou, nejlépe jí je v přírodě, ráda lyžuje, chodí po horách a baví ji jachting na Slapech.

Mgr. Martina Habrová, speciální pedagog, výuka OSV a Matematiky

Martina studovala matematiku, speciální pedagogiku a psychoterapii. Učila matematiku na různých typech škol, pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách i poradenských zařízeních. Na několik let si odskočila do sociálních služeb, kde se starala o klienty, kteří kvůli svému handicapu potřebovali speciálně upravené periferie k počítačům anebo nebyli schopni dorozumívat se běžným způsobem – mluvenou či psanou řečí. Tyto zkušenosti předávala i studentům pedagogické fakulty UK v Praze na semináři Informační a komunikační technologie ve speciální pedagogice. Několik posledních let působila jako metodička a lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky. V současné době se věnuje ještě psychoterapii ve vlastní poradně. Má 5 dětí (syny i dcery), které jsou stálým zdrojem překvapení i horkých chvilek, ráda pobývá se svými blízkými v přírodě, dobře jí je na horách, jezdí na kole i na lyžích a ráda se stará o dům a zahradu. Do da Vinci ji přivedl zájem o alternativnější přístup ke vzdělávání.

Tomáš Mynarčík, výuka pracovních činností, školník

Tomáš získal vzdělání na Gymnáziu. V da Vinci škole zajištuje celý provoz školy – teplo, vodu, zahradu, opravy a další technické záležitosti. Rád pracuje v dílně, ve svém volném čase restauruje nábytek, čte a vaří. Škola da Vinci, její prostředí a lidé, jsou pro něj inspirací pro rozvoj své osobnosti. Na dětech si cení jejich bezprostřednosti a otevřené komunikace. 

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.