Ing. Jitka Lukešová, ředitelka, zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, výuka matematiky, OSV, finanční gramotnosti

Jitka vystudovala VŠE v Praze, obor podniková ekonomika. Osm let pracovala v občanském sdružení Máme otevřeno?, kde postupně působila jako fundriser, místopředsedkyně, výkonný manažer a předsedkyně sdružení. V letech 2003 – 2006 vyučovala matematiku na Základní Waldorfské škole v Praze, Podnikovou ekonomiku a Ekonomiku a řízení neziskových organizací na VŠE Praha, lektorovala pro Nadaci VIA či působila jako kouč v projektu Akademie sociálního podnikání. V letech 2009-2012 absolvovala řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních pedagogických směrů (např. Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogika). Společně s kolegy ze ZŠ a MŠ da Vinci participuje na různých setkáních, workshopech a seminářích z oblasti alternativní pedagogiky – např. Škola života. V rove 2014 si Jitka doplnila pedagogické vzdělání a to absolvováním programu celoživotního vzdělávání na fakultě financí a účetnictví VŠE, kde získala kvalifikaci učitel ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V současné době si doplňuje vzdělání studiem na Filosofické fakultě UK Praha pro Výchovné poradce.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.,  zástupce ředitele pro 2. stupeň a gymnázium, pedagog 2. stupeň, gymnázium – výuka matematiky, třídní učitel 2. ročníku gymnázia

Jirka vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor matematika – francouzský jazyk, kde také absolvoval doktorské studium v oboru didaktika matematiky a dodnes působí jako externí učitel. Před příchodem na školu da Vinci učil matematiku ve francouzském jazyce a byl vedoucím česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy. Působí také jako hlavní nebo programový vedoucí letních táborů. Rád hraje na kytaru, volný čas nejraději tráví v přírodě se svojí rodinou. 

RNDr. Alice Jančáková, zástupce ředitele pro komunikaci s veřejností (2. stupeň a gymnázium), pedagog 2. stupeň, gymnázium – chemie a fyzika, kroužek Věda nás baví, třídní učitelka 9. třídy ZŠ

Alice je v projektu da Vinci od jeho počátku. Vystudovala fyziku a chemii na Matematicko-fyzikální fakultě a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Učila na základní škole v Radotíně, na Karlínském gymnáziu a na Gymnáziu Christiana Dopplera. Výchova jejích tří dětí ji dovedla neomylně k alternativním způsobům výuky. Je lektorkou kurzů Kritického myšlení, absolvovala semináře intuitivní pedagogiky v Čechách i ve Švédsku, Montessori semináře i kurzy orientované na badatelský způsob výuky. Ráda se učí nové věci, zajímá ji intuitivní tanec a osobnostní rozvoj, nejraději jezdí na hory.

Mgr. Vojtěch Vykouk, pedagog 2. stupeň, gymnázium – dějepis a základy společenských věd, školní informační systém – EDOOKIT, školní klub, třídní učitel 1. ročníku gymnázia

Vojtěch Vykouk absolvoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor dějepis a společenské vědy. Během studia učil hru na flétnu v dětské agentuře Kroužky a deset let se věnoval práci s dětmi různých věkových kategorií jako oddílový vedoucí 301. oddílu skautů v Praze. Po ukončení studií působil pět let jako učitel dějepisu, společenských věd a latiny na gymnáziu Přírodní škola, kde se seznámil s projektovým vyučováním a dalšími alternativním metodami. Před angažmá na škole da Vinci pracoval jako dobrovolník na skautské základně v Nepálu a dva semestry studoval jako doktorand na univerzitě v jihofrancouzském Perpignanu. V současné době dokončuje doktorské studium československých dějin na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve volném čase běhá na lyžích či jezdí na kole a je vášnivým posluchačem gramofonových desek na kvalitním Hi-Fi.

Mgr. Lenka Uvízlová, pedagog 2. stupeň, gymnázium – biologie a zeměpis

Lenka se s alternativním stylem výuky setkala již na základní škole v Obříství – jedné z prvních škol s projektovou výukou a slovním hodnocením v České republice. Po čtyřech letech na státním osmiletém gymnáziu přešla na další alternativní školu – gymnázium Přírodní škola. Zde se utvrdila v tom, že škola může člověka bavit. A pokud ho baví, tak se mnohem snáze může něčemu naučit. Díky Přírodní škole si uvědomila, že dětský věk je plnohodnotným životem, nikoli pouze přípravou na něj.  Po gymnáziu vystudovala učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia strávila jeden semestr ve španělském městě Sevilla. Půl roku pobyla také ve francouzském Nimes. Předtím než přešla na školu da Vinci, tak učila na ZŠ Kly u Mělníka. Snaží se žít tady a teď. Má ekologické smýšlení a chuť ochraňovat přírodu a naší Zemi. Zajímá se o zdravý životní styl. Jejím koníčkem je fotografování, turistika a cestování, poznávání nových míst, měst, krajin, lidí, kultur a zvyků.

Mgr. Jarmila Černohorská, vedoucí katedry cizích jazyků, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inspirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

 

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, výuka českého jazyka na 2. stupni

Ivana studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc – aprobace český jazyk a literatura – společensko – vědní základ /pro ZŠ a SŠ/
Téměř 20 let učila na základní a střední škole, což jí velmi bavilo. Rozpor mezi jejími představami o vzdělávání a realitou se však prohluboval, a tak ze školy odešla. Od roku 2009 je na volné noze a pracuje z domova.
Je spoluzakladatelkou vzdělávací společnosti Životní vzdělávání. Kromě činnosti ve společnosti se věnuje smysluplnému využití interaktivních tabulí a tabletů ve školách viz. www.interaktivka.cz
Ve svém životě se snaží řídit slovy pana Bohumila Hrabala: „Život je krásnej, k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“ Činí ji šťastnou její rodina, usměvaví lidé, bytí s dětmi, soulad s přírodou, sbírání a zpracování bylinek a její práce. Má dvě dospělé děti.

Mgr. Tereza Krajíčková, pedagog – výuka angličtiny, němčiny a španělštiny, školní klub – na mateřské dovolené

Tereza vystudovala učitelství anglického a německého jazyka na Pedagogické fakultě ZČU. Jako čerstvá absolventka se vydala v rámci asistentského pobytu Comenius sbírat učitelské zkušenosti do Španělska. V Madridu zůstala téměř 4 roky a učila na soukromé střední škole angličtinu a němčinu. Působila také jako třídní učitelka a vedoucí katedry cizích jazyků. Má bohaté zkušenosti s řadou mezinárodních projektů – výměnné pobyty se zahraničními školami, multilaterální projekt Comenius, vedení praxe zahraničních studentů anglického a španělského jazyka, projekty e-Twinning. Kromě mezinárodních projektů se také zajímá o CLIL, projektové vyučování a různé alternativní směry ve výuce. Ve volném čase se věnuje studiu jazyků, józe, cyklistice a turistice.  

PhDr. Jana Němečková, pedagog – výuka angličtiny, třídní učitelka 8. třídy ZŠ, koordinátor mezinárodních projektů

Jana vystudovala učitelství anglického jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Během studií působila jako lektor a senior teacher na jazykové škole, po jejich skončení učila nejprve v Dánsku a poté na několika pražských gymnáziích. Dva roky pracovala jako didaktik anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci. V rámci své pedagogické činnosti mj. vedla praxe domácích i zahraničních studentů učitelství. Mezi její profesní zájmy patří inovativní metody výuky cizích jazyků, zejména metoda CLIL a metoda globální simulace. Má dlouholeté zkušenosti s organizací mezinárodních simulačních projektů MUN (Model United Nations) a EYP (European Youth Parliament) a s projektem Comenius. V současné době dokončuje doktorské studium didaktiky anglického jazyka na Filozofické fakultě UK. Zajímá se o umění, design, hudbu a divadlo. Ráda cestuje a s přáteli se často vydává za moderní architekturou v Praze, po Čechách i v zahraničí. Ze svého pobytu v Dánsku si přivezla lásku k místnímu jazyku.

Bc. Katerina Venetikidou, pedagog – výuka angličtiny

Katerina absolvovala obor učitelství pro základní školy na pedagogické fakultě Thessaly univerzity v Řecku. Jako čerstvá absolventka se rozhodla přestěhovat se do Prahy, získat zde kvalifikaci pro výuku angličtiny (TEFL) a v České republice najít uplatnění v oboru Učitelství. Během školního roku 2014 – 2015 se podílela na projektu „Foreign Languages for Life“ (Cizí jazyky pro život) podporovaném NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Jejím úkolem v projektu bylo vyučovat angličtinu na české státní škole formou projektové výuky a integrované výuky předmětu a jazyka (tzv. CLIL metoda). Katerina je nadšená, kreativní a aktivní mladá pedagožka. Ráda přijímá výzvy a vyhledává inovativní a alternativní způsoby výuky přizpůsobované potřebám a schopnostem studentů. Významnou součást jejího studia tvoří psychologie a dětská psychopatologie, jež zároveň řadí mezi své prioritní osobní zájmy. Ve volném čase se Katka s oblibou věnuje studiu cizích jazyků, pěší turistice, fotografování, cestování a ráda poslouchá hudbu.

Mgr. Anežka Filipová, pedagog – výuka angličtiny

Po studiu na anglickém gymnáziu v Sučanoch na Slovensku působila Anežka 2 roky v Londýně jako au-pair, kde si ještě více zamilovala anglický jazyk a rozhodla se pro studium anglistiky a amerikanistiky na FF UK v Praze. Již během studia, které proložila semestrem v Madridu v rámci projektu Erasmus a pracovními pobyty v USA, Řecku a Itálii, začala vyučovat anglický jazyk na jazykové škole. Následně přestoupila na pozici vedoucí jazykové výuky na střední hotelové škole.V roce 2015 si doplnila pedagogické vzdělání a pravidelně navštěvuje učitelské konference či semináře věnované výuce cizích jazyků. Zajímá ji psychologie, ráda sportuje a poznává nová místa a krajiny. Má jednoho syna, s kterým je momentálně na rodičovské dovolené.

Mgr. Hana Křepelková, pedagog – výuka angličtiny

Hanka vystudovala obor učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doposud byla její hlavní náplní firemní a individuální výuka, přičemž se s oblibou věnuje překládání a korektuře. Intenzivně působí také jako choreografka, performerka a funguje ve vedení tanečních škol, kde může uplatnit své pedagogicko-psychologické vzdělání. Ráda pracuje se všemi věkovými kategoriemi, ať už v oblasti jazyka či tance. Kromě těchto sfér, které jsou zároveň jejím koníčkem, zbožňuje cestování, poznávání jiných kultur a hudbu.

 

Mgr. Renáta Hanzlová, pedagog – výuka němčiny

Renáta vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Němčinu učila na 2. stupni základní školy a na středním odborném učilišti zemědělském, vedla kroužek němčiny pro děti. V roce 2008 spoluzakládala Mateřské centrum Břežánek v Dolních Břežanech. K jejím zálibám patří hudba, tanec a práce s dětmi. Je vdaná a má dvě děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.

 

Mgr. Tomáš Svoboda, pedagog – výuka TV,  kroužek plavání

Tomáš vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK se specializací na vytrvalostní víceboje. Tomáš je aktivní sportovec s medailovými umístěními v rámci MČR v plavání, triatlonu a duatlonu. Od osmnácti let se bez zázemí klubu a bez trenérského vedení postupně propracoval až na mezinárodní úroveň v závodech Ironman (3,8km plavání – 180km kolo – 42,2km běh). Během tohoto období získal praktické i teoretické znalosti v oblasti práce s vnitřní motivací, sebeovládáním a sebepoznáním prostřednictvím náročného tréninku, které rád dále rozvíjí i v rámci výuky na naší škole. Tomáš se věnuje trenérské činnosti s praxí v různých věkových i výkonnostních úrovních především v triatlonu, plavání, běhu a běhu na lyžích.

 

Michal Sedlecký, pedagog – výuka TV, družina a školní klub, kroužek sportování

Michal se od svých čtrnácti let věnuje modernímu pětiboji. Jako vrcholový sportovec působil v armádním klubu Dukla Praha až do svých 35 let. Michal získal při reprezentaci České republiky celou řadu medailových ocenění z evropských i světových soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk titulu MS v roce 2002, vítězství ve světovém poháru 2003, armádní titul MS 2005 a řada dalších. Díky pětiboji se dostal na různá zajímavá místa, sport mu pomohl i v mnoha dalších situacích v životě. Nyní se věnuje tréninku na Dukle, kde se snaží předat své zkušenosti těm nejmladším. Ve škole da Vinci bude působit s dětmi od první třídy až po střední školu. Jeho cílem je vnést do života dětí vice sportu. Sám má rád všechny sporty různého odvětví, zejména cyklistiku, atletiku a lyžováni.

 

 

Jan Žežulka, výuka finanční gramotnosti, školní firmy a informatiky, správce IT

Honza právě dokončuje magisterské studium na VŠE – obor Podniková ekonomika a management. Píše diplomovou práci na téma „Online vzdělávací portály“ a ve volném čase se věnuje počítačům a sebevzdělávání. Na střední škole několik let pracoval v otcově firmě, následně pří vysokoškolském studiu působil tři roky v mezinárodní studentské organizaci a dva roky v oblasti startupů. Poslední rok se na volné noze intenzivněji věnuje vzdělávání. Mimo to rád cestuje po Jihovýchodní Asii, odkud má zkušenosti jako vedoucí letního jazykového tábora na Taiwanu a lektor konverzačních kurzů v Indonésii.

 

 

Jan Matěj Rak, výuka HV na 2. stupni a gymnáziu

Kytarista, písničkář, muzikant. Po dokončení gymnasia studoval fotografii na pražské FAMU, posléze pracoval jako fotoreportér pro The Prague Post. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě a jeho fotografie se objevily na řadě plakátů a obalů CD. Ačkoli se dnes fotografii věnuje už jen ze zájmu, dodnes pravidelně vystavuje. Studoval učitelství na PEDF, dva roky učil angličtinu na Střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky.
V hudbě začínal jako písničkář a doprovazeč, postupně se ale etabloval především jako vyhledávaný kytarista a autor. Věnoval se řadu let židovské hudbě, dnes vystupuje především sólově.  Jádrem jeho koncertů jsou ojedinělé úpravy skladeb Jaroslava Ježka a klasických autorů (Antonín Dvořák, J. S. Bach, Bedřich Smetana aj.). Spolupracuje s řadou předních umělců, vydal dvě sólová alba a podílel se na množství jiných. Pravidelně koncertuje po celé republice, vystupoval i v zahraničí (Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko). Vyučuje hru na kytaru na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně.
Jeho největším koníčkem je astronomie, věnuje se především pozorování a kreslení planet a Měsíce vlastnoručně postaveným dalekohledem.

Eva Sehnalová, družina, výuka TV na 2. stupni

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.

 

 

 

Mg.A., Kristýna Patková, asistent pedagoga MŠ, pedagog ZŠ, SŠ – výuka vzdělávací oblasti umění a kultura

Kristýna vystudovala malbu na střední umělecko-průmyslové škole a poté DAMU v Praze-výtvarný obor na katedře loutkového a alternativního divadla. Více než šest let žila a pracovala v divadelní komuně na statku v jižních čechách, vytvářela masky, loutky a scenografii, trénovala a zkoušela, vedla výtvarně- divadelní dílny, se skupinou cestovala a hrála pouliční divadlo v čechách i v zahraničí. S výtvarně-pohybovým mezinárodním souborem Divadlo Continuo spolupracuje dodnes. Dva roky vede výtvarné, keramické a divadelně-tvořivé kroužky pro děti, učí v MŠ Dolní Břežany.V minulém roce absolvovala kurz v muzicko-dramatických terapiích. Studuje kurz divadelního a filmového maskérství. Má dvě děti, ráda tančí a zpívá, maluje, tvoří a chodí do přírody.

 

Tomáš Mynarčík, výuka pracovních činností, školník

Tomáš získal vzdělání na Gymnáziu. V da Vinci škole zajištuje celý provoz školy – teplo, vodu, zahradu, opravy a další technické záležitosti. Rád pracuje v dílně, ve svém volném čase restauruje nábytek, čte a vaří. Škola da Vinci, její prostředí a lidé, jsou pro něj inspirací pro rozvoj své osobnosti. Na dětech si cení jejich bezprostřednosti a otevřené komunikace. 

Petr Abramovič, gastronomie – šéfkuchař, výuka pracovních činností – vaření

Petr vystudoval stavební průmyslovku – vodní stavby. Většinu svého profesního života působil jako vrcholový manager. Jídlo a vaření je jeho celoživotní koníček a láska, které se v posledních letech věnuje profesionálně. V roce 2013 s přáteli stvořil SLOWPEC restaurant v Líšnici, kde byl šéfkuchařem. Za rok 2013 se umístil na 34. místě v profesní anketě Zlatý kuchař. Nejraději vaří jednoduchá poctivá jídla evropské kuchyně. V kuchyni rád používá metody pomalého vaření a pečení, konfitování a sous vide. Nejraději pracuje s rybami a mořskými plody. Baví ho pečení chleba a výroba uzeniny. Je tátou tří dětí. Ve volném čase rád chodí na ryby, potápí se, plave, lyžuje a střílí.  Ve své kuchyňské laboratoři se věnuje „vědě a výzkumu,“ sbírá a čte kuchařky, pravidelně sleduje, co se děje na české gastroscéně.

Marlena Kopecká, asistent pedagoga MŠ, zahradnice, výuka pracovních činností – zahradnictví

Marlena vystudovala Psychologii a sociologii v personálním managementu a Systémovou analýzu na VŠE. Vedla různé projekty v personálním managementu a zakotvila v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik v koučování a moderování skupinové práce, působila jako lektorka a odborný garant pro teambuidingové a rozvojové prožitkové programy. Marlenu vždy bavila a inspirovala příroda, ekologie, jóga, masáže, meditace a rituály, alternativní duchovní, léčitelské a výživové směry podporující harmonii, celistvost, zdraví. Dvě dcery ji přivedly na cestu poznávání vlastní ženskosti a k radosti z práce s dětmi. Vede ženské kruhy a semináře, v projektu Červená královna se věnuje autorskému divadlu. Pořádá Inspirační pobyty pro rodiče s dětmi. Má ráda dobrodružství, výlety do přírody, snowboarding, společnost přátel dospělých i dětí, a tvoření všeho druhu.