Mgr. Magdalena Brončková, zástupce ředitele pro 1.stupeň,  pedagog 1.stupeň

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

Mgr. František Páv, pedagog 1. stupeň,  třídní učitel 5. třídy

František vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířením pro tělesnou výchovu. Během studia se zajímal o technologie vzdělávání a inovativní postupy ve výuce, zejména v této problematice absolvoval několik kurzů a školení. Při studiu začal učit na základní škole Na Karlově v Benešově. Zde získal důležité pedagogické zkušenosti a také impulz k hledání nevšední školy, kde bude moci realizovat své pedagogické představy. František je nadšeným muzikantem, hraje zejména na kytaru, baskytaru, klarinet a zpívá. Věnuje se florbalu a military zaměřené hře airsoft. V ZŠ a MŠ da Vinci vede kroužek hry na kytaru a ICT – informační a komunikační technologie.

Mgr. Petra Břízová, pedagog 1. stupeň, výuka anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení studia působila jako au-pair v Nizozemí. Poté začala pracovat na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Současně s tím vyučovala anglickému jazyku v individuálních a skupinových kurzech. Vzdělání si průběžně doplňovala nejen v ČR ale i v zahraničí. Má jednoho syna předškolního věku. Ráda cestuje, podívá se na pěkný film a miluje čas strávený se svojí rodinou a přáteli.

Mgr. Jaroslava Rajnochová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 3. třídy, koordinátor  společného vzdělávání

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

Mgr. Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 2. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

 

Veronika Matějová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy

Veronika studuje poslední ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK a specializuje se na tělesnou výchovu. Již během studia iniciovala i řídila dětské letní tábory, vedla zájmové kroužky a připravovala žáky a studenty na výuku i zkoušky z českého jazyka a matematiky. Působila jako lektorka kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, dále jako asistentka pedagoga na ZŠ Ohradní a následně pracovala na základní škole zaměřené na práci s nadanými dětmi. Ve volném čase vede spolek na PedF UK, ráda šermuje, tančí a věnuje se turistice.

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny a vedením různých tvořivostních programů. Těší ji napomáhat rozvoji osobnosti dětí, společně si hrát, tvořit, pracovat, komunikovat, objevovat svět i sebe samé. Je též průvodkyní v seberozvoji dospělých – zabývá se koučováním. Má ráda lidské příběhy, tvoření všeho druhu, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě, pohyb i nicnedělání.

MgA. Jarmila Pešková Škraňáková, pedagog 1. stupeň

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a DAMU, pedagogický obor na katedře Dramatické výchovy, avšak více ji ovlivnila a cesty otevřela tvorba a divadelní dialog na katedře Autorské tvorby pod vedením prof. Ivana Vyskočila. Zkušenosti má s vedením divadelního tvoření s předškoláky, školáky, gymnazisty i dospělými dětmi. Od studií učila v mateřské škole, na ZŠ Klíček třídu dětí s poruchami chování, po mateřské “dovolené” asistovala pedagogovi u dětí, které potřebovaly pomoc při učení. Vyučovala na prvním stupni děti 3. a 4. třídy. Ve škole da Vinci se těší na vedení dětí radostným, pestrým, podnětným a intuitivním způsobem. Bude učit ve třetí třídě a u předškoláků angličtinu. Povede kroužek “Divadlo jako komunikace”. Je maminkou Mikulky, Markétky a Máti. Jejím koníčkem je zpěv ve sboru sv. Markéty, práce s hlasem, průvodcování po řeckých památkách, intuitivní tanec, běhání po lese, plavání daleko a vinohrad. Ztotožňuje se s mottem: “Komunikuji, tedy jsem.”

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Bc. Lenka Červinková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Lenka má vystudovanou Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Absolvovala kurz pro učitele anglického jazyka TEFL a výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi. Ve svých hodinách klade důraz na zábavnou formu výuky a individuální přístup ke každému žákovi. Ve volném čase se věnuje cvičení chi kung, sportu a cestování.

Deanna Kollar, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Deanna Kollar má vystudovanou Rowan University v New Jersey, obor Americká studia a Učitelství pro první stupeň základních škol, okrajově ji zajímala také sociální studia a speciální pedagogika. Již v průběhu univerzitních studií odjela na krátkou dobu učit angličtinu na indickém venkově. To odstartovalo její lásku k cestování a učení angličtiny jako cizího jazyka. Po ukončení vysoké školy působila v Thajsku, kde učila angličtinu na prvním stupni, pracovala také jako online lektor angličtiny a dávala lekce čínským studentům. Deanna věří, že u dětí je potřeba nejen pracovat na rozvoji intelektových dovedností, ale také podporovat dítě v rozvoji sociálním a emočním. Usiluje o to, aby její hodiny dodaly dětem odvahu stát se respektujícími a nezávislými mysliteli, kteří by dokázali myslet kriticky a řešit problémy. Ve volném čase Deanna ráda vaří, čte, jezdí na kole a cestuje.

Mgr. Adéla Boudová, volnočasový pedagog – vedoucí školní družiny

Adéla vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích postupně tři obory – Psychologie, Učitelství psychologie pro SŠ a výchovy ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ a Arteterapie. Zkušenosti s pedagogikou získávala nejprve na ZŠ v Soběslavi jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a asistentka pedagoga. Následně působila přes 4 roky jako vychovatelka na kolejích gymnázia Open Gate a jako lektorka volnočasových aktivit (Orientální tance, badminton). Ve volném čase se věnuje výtvarné tvorbě všeho druhu, orientálním tancům, historickému šermu a lukostřelbě, zpěvu a knihám.

Anna Čermáková, družina

Anička studovala dvojobor Angličtina a Sociální studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a v současné době se připravuje na návrat do své alma mater, a to ke studiu oboru Vychovatelství. V minulosti učila předškolní děti angličtinu, či vedla kroužek divadelní improvizace pro žáky školního věku. S dětmi tráví ráda čas nejen v zaměstnání, ale i mimo ně – každé léto organizuje stanové tábory, kde sama od dítěte vyrostla až do současné pozice hlavního vedoucího. Ve volném čase se věnuje psaní jak v češtině tak v angličtině, jízdě na koni, hře na kytaru, a mimo jiné i studiu včelařství.

Karel Stein, družina

Karel vystudoval Střední pedagogickou školu v Karlových Varech obor výchovný a humanitární pracovník. V minulosti pracoval jako vychovatel v dětském domově a kojeneckém ústavu. Pomáhal drogově závislé mládeži. S dětmi a mladými lidmi tráví čas rád, proto byl vedoucí mladých ochránců přírody, vedl kroužek historického šermu. V současné době pomáhá provozovat mobilní muzeum první světové války a edukativní řemeslné semináře. Ve volném čase se věnuje turistice, poznávání, historickému šermu, psaní a studiu zaniklých řemesel.