Mgr. Magdalena Brončková, zástupce ředitele pro 1.stupeň,  pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

Mgr. Petra Břízová, pedagog 1. stupeň, výuka anglického jazyka, třídní učitelka 5. třídy

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení studia působila jako au-pair v Nizozemí. Poté začala pracovat na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Současně s tím vyučovala anglickému jazyku v individuálních a skupinových kurzech. Vzdělání si průběžně doplňovala nejen v ČR ale i v zahraničí. Má jednoho syna předškolního věku. Ráda cestuje, podívá se na pěkný film a miluje čas strávený se svojí rodinou a přáteli.

Mgr. František Páv, pedagog 1. stupeň,  kroužek kytara, kapela a florbal, družina, třídní učitel 4. třídy

František vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířením pro tělesnou výchovu. Během studia se zajímal o technologie vzdělávání a inovativní postupy ve výuce, zejména v této problematice absolvoval několik kurzů a školení. Při studiu začal učit na základní škole Na Karlově v Benešově. Zde získal důležité pedagogické zkušenosti a také impulz k hledání nevšední školy, kde bude moci realizovat své pedagogické představy. František je nadšeným muzikantem, hraje zejména na kytaru, baskytaru, klarinet a zpívá. Věnuje se florbalu a military zaměřené hře airsoft. V ZŠ a MŠ da Vinci vede kroužek hry na kytaru a ICT – informační a komunikační technologie.

Mgr. Jaroslava Rajnochová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 2. třídy, koordinátor  společného vzdělávání, kroužek Malibu

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

Mgr. Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

 

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň, družina, textilní dílna, kroužek francouzština

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny, vedením různých tvořivostních programů a s výukou čtení. Při práci s dětmi v různých zaměstnáních našla zalíbení v napomáhání rozvoji osobnosti dětí, ve společném hraní, tvoření a objevování světa i sebe. Vedle tvoření všeho druhu má ráda pohyb, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě a lidské příběhy. 

MgA. Jarmila Pešková Škraňáková, pedagog 1. stupeň

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a DAMU, pedagogický obor na katedře Dramatické výchovy, avšak více ji ovlivnila a cesty otevřela tvorba a divadelní dialog na katedře Autorské tvorby pod vedením prof. Ivana Vyskočila. Zkušenosti má s vedením divadelního tvoření s předškoláky, školáky, gymnazisty i dospělými dětmi. Od studií učila v mateřské škole, na ZŠ Klíček třídu dětí s poruchami chování, po mateřské “dovolené” asistovala pedagogovi u dětí, které potřebovaly pomoc při učení. Vyučovala na prvním stupni děti 3. a 4. třídy. Ve škole da Vinci se těší na vedení dětí radostným, pestrým, podnětným a intuitivním způsobem. Bude učit ve třetí třídě a u předškoláků angličtinu. Povede kroužek “Divadlo jako komunikace”. Je maminkou Mikulky, Markétky a Máti. Jejím koníčkem je zpěv ve sboru sv. Markéty, práce s hlasem, průvodcování po řeckých památkách, intuitivní tanec, běhání po lese, plavání daleko a vinohrad. Ztotožňuje se s mottem: “Komunikuji, tedy jsem.”

Mgr. Tereza Hnátková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Tereza vystudovala marketing na James Cook University v Austrálii a učitelství na ZČU, obor učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk – geografie. Učila na ZŠ Hostivař a vedla soukromé lekce angličtiny pro děti. Zajímá se o nejnovější teorie učení se cizím jazykům a metodu CLIL. Absolvovala roční proseminář waldorfské pedagogiky. Je certifikovanou učitelkou jógy a PADI potápěč záchranář. Jejím velkým koníčkem je cestování, volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Bc. Lenka Červinková, pedagog 1. stupeň – výuka angličtiny

Lenka má vystudovanou Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Absolvovala kurz pro učitele anglického jazyka TEFL a výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi. Ve svých hodinách klade důraz na zábavnou formu výuky a individuální přístup ke každému žákovi. Ve volném čase se věnuje cvičení chi kung, sportu a cestování.

Amanda Kaus, pedagog 1. a 2. stupeň – výuka angličtiny, rodilý mluvčí

Amanda absolvovala Monmouth College ve Spojených státech v roce 2015, studovala primární pedagogiku v kombinaci se španělským jazykem. Po ukončení studií se přesunula do Španělska, kde dva roky učila angličtinu na prvním stupni bilingvní školy Victor Jara Bilingual Elementary School. K České republice má úzký vztah, má zde část rodiny. Prahu si zamilovala poté, co zde byla na návštěvě loni v létě a možnost pracovat zde je pro ní naplněním velkého snu. Výuku jazyků vnímá jako dobrodružství, je ráda, pokud se jí daří vést výuku zábavně a poutavě, ráda využívá nejrůznější kreativní a praktické aktivity. Ve volném čase ráda cestuje, čte knihy a učí se nové jazyky. Těší se na objevování české kultury a procházky po staré Praze.

Jillian Klus, pedagog 1. a 2. stupeň – výuka angličtiny, rodilý mluvčí

Jillian absolvovala univerzitu v Pittsburghu, studovala neurovědu a psychologii. V průběhu univerzitních studií pracovala jako asistent učitele na několika univerzitních i středoškolských kurzech. Věnuje se vědecké činnosti pro National Institute of Health (Maryland, USA), ale lákalo ji vrátit se k učení. Proto získala certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a rozhodla se vrátit se do Prahy, kde pobývala v průběhu vysokoškolských studií. Zajímají ji globální problémy a věří, že právě vzdělávání je klíčové pro budoucí generace. Proto se na učení a práci v da Vinci moc těší. Zajímá se o filozofii a ruskou literaturu, cestování, pěší turistiku a lezení.

Mgr. Adéla Boudová, volnočasový pedagog – vedoucí školní družiny

Adéla vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích postupně tři obory – Psychologie, Učitelství psychologie pro SŠ a výchovy ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ a Arteterapie. Zkušenosti s pedagogikou získávala nejprve na ZŠ v Soběslavi jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a asistentka pedagoga. Následně působila přes 4 roky jako vychovatelka na kolejích gymnázia Open Gate a jako lektorka volnočasových aktivit (Orientální tance, badminton). Ve volném čase se věnuje výtvarné tvorbě všeho druhu, orientálním tancům, historickému šermu a lukostřelbě, zpěvu a knihám.

Eva Sehnalová, družina

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.