Mgr. Magdalena Brončková, zástupce ředitele pro 1.stupeň,  pedagog 1.stupeň, třídní učitelka 2. třídy

Magdalena vystudovala UK v Praze, obor Učitelství 1. stupeň. Specializovala se na dramatickou výchovu. Po škole učila na ZŠ Londýnská, kde získala zkušenosti s projektovým vyučováním a slovním hodnocením. Mateřskou dovolenou si zpestřila prací v soukromé MŠ Petrklíč k duši klíč. Tam se utvrdila v tom, že hra je základní kámen při učení dětí. Na ZŠ Radotín, kde působila v programu Začít spolu, se naučila pracovat s dětmi v integrovaných blocích a ocenila sílu skupinové práce. Při učení považuje za důležité emoce, komunikaci a pohyb. Nejenom s dětmi se ráda učí, zpívá, tančí, maluje i hraje divadlo.

Mgr. František Páv, pedagog 1. stupeň, koordinátor ICT,  kroužek kytara, kapela a florbal, družina, třídní učitel 5. třídy

František vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířením pro tělesnou výchovu. Během studia se zajímal o technologie vzdělávání a inovativní postupy ve výuce, zejména v této problematice absolvoval několik kurzů a školení. Při studiu začal učit na základní škole Na Karlově v Benešově. Zde získal důležité pedagogické zkušenosti a také impulz k hledání nevšední školy, kde bude moci realizovat své pedagogické představy. František je nadšeným muzikantem, hraje zejména na kytaru, baskytaru, klarinet a zpívá. Věnuje se florbalu a military zaměřené hře airsoft. V ZŠ a MŠ da Vinci vede kroužek hry na kytaru a ICT – informační a komunikační technologie.

Tomáš Kučera, pedagog 1. stupeň, družina, třídní učitel 4. třídy

Absolvoval gymnázium, v současné době si doplňuje vzdělání na Pedagogické fakultě UK, magisterské studium učitelství 1.stupně ZŠ. Dlouhá léta pořádá dětské vodácké tábory, lyžařské kurzy pro děti, vedl jeden z programů YMCA pro mládež TEN-SING a další podobné akce. Rád se věnuje sportování (sjíždění nejen divoké vody na kajaku, lezení po skalách, přístrojové potápění), kytaře a zpívání při různých příležitostech. Zkušenosti ze všech možných aktivit se snaží předat dětem. Ať už těm školním, táborovým, nebo dvěma vlastním synům.

Michaela Konůpková, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 3. třídy

Míša vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jezdila jako vedoucí na dětské tábory a působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zajímala se o alternativní pedagogické přístupy. Svoji diplomovou práci zaměřila na projektové vyučování. Ihned na začátku své pedagogické činnosti působila na soukromé česko-anglické škole, kde si vyzkoušela spolupráci s anglicky mluvícím rodilým mluvčím v rámci jedné třídy jako třídní učitelka a na skupinových projektech v rámci své třídy i celé školy. Následující dva roky strávila v Kanadě (Britská Kolumbie), kde ji především ovlivnila otevřená a komunitní společnost, místní příroda a hory. Na základní škole v Praze-Radotíně pracovala v programu Začít Spolu. Během pedagogické praxe absolvovala různé metodické semináře, týkající se výuky dětí na 1.stupni základní školy (angličtina, hudební výchova, matematika, formativní (slovní) hodnocení dětí…). Ve volném čase ráda pobývá na horách, lyžuje, čte a věnuje se aqua-fitness (je také lektorkou) a dalším formám kondičního cvičení (pilates, jóga). Má dceru Sofinku.

 

Mgr. Jaroslava Rajnochová, pedagog 1. stupeň, třídní učitelka 1. třídy, koordinátor  společného vzdělávání, kroužek Malibu

Jarka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu a Angličtinu pro učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě. Poté postupně získávala zkušenosti jako učitelka a ředitelka na základních školách. Současně se aktivně podílela na rozvoji školství a jeho prostředí. Iniciovala zavedení nových forem učení, podílela se na tvoření interiéru ve škole a vedla různé zájmové kroužky pro děti – hru na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, aerobic pro děti, práce s PC. Mezi její zájmy patří výtvarné tvoření – malba, kresba, keramika, práce s výtvarným materiálem a sport – nordic walking, jóga, lyžování (instruktor), lezení a plavání. Je maminkou čtyř dětí.

Mgr. Markéta Šindelářová, asistent pedagoga 1.stupeň, družina, textilní dílna, kroužek francouzština

Markéta vystudovala bilingvní česko-francouzské Gymnázium Jana Nerudy v Praze a poté psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala různé semináře Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky nebo např. metodiky Sfumato. Z předchozích zaměstnání má kromě psychologické práce dlouholeté zkušenosti s výukou francouzštiny, vedením různých tvořivostních programů a s výukou čtení. Při práci s dětmi v různých zaměstnáních našla zalíbení v napomáhání rozvoji osobnosti dětí, ve společném hraní, tvoření a objevování světa i sebe. Vedle tvoření všeho druhu má ráda pohyb, zpěv, amatérské divadlo, zahradničení, pobývání v přírodě a lidské příběhy. 

Mgr. Jarmila Černohorská, vedoucí katedry cizích jazyků, pedagog – výuka angličtiny a španělštiny, třídní učitelka 7. třídy ZŠ

Jarmila absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství anglického a českého jazyka. Již v době vysokoškolských studií vyučovala angličtinu, španělštinu ale i češtinu pro cizince ve firemních i individuálních kurzech a vedla kroužky angličtiny pro děti. V rámci svého zaměření také vyučovala děti na pracovních pobytech v USA a Španělsku. Profesně působila v oblasti firemního vzdělávání, v posledních letech pak v managementu na soukromé střední škole. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a řadu seminářů Montessori pedagogiky. Je vdaná, má dva syny, čerstvé školáky, kteří jsou pro ni stálou inspirací. Ve volném čase ráda lyžuje, jezdí na kole, setkává se s přáteli, čte a vaří.

Bc. Katerina Venetikidou, pedagog – výuka angličtiny

Katerina absolvovala obor učitelství pro základní školy na pedagogické fakultě Thessaly univerzity v Řecku. Jako čerstvá absolventka se rozhodla přestěhovat se do Prahy, získat zde kvalifikaci pro výuku angličtiny (TEFL) a v České republice najít uplatnění v oboru Učitelství. Během školního roku 2014 – 2015 se podílela na projektu „Foreign Languages for Life“ (Cizí jazyky pro život) podporovaném NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Jejím úkolem v projektu bylo vyučovat angličtinu na české státní škole formou projektové výuky a integrované výuky předmětu a jazyka (tzv. CLIL metoda). Katerina je nadšená, kreativní a aktivní mladá pedagožka. Ráda přijímá výzvy a vyhledává inovativní a alternativní způsoby výuky přizpůsobované potřebám a schopnostem studentů. Významnou součást jejího studia tvoří psychologie a dětská psychopatologie, jež zároveň řadí mezi své prioritní osobní zájmy. Ve volném čase se Katka s oblibou věnuje studiu cizích jazyků, pěší turistice, fotografování, cestování a ráda poslouchá hudbu.

Mgr. Hana Křepelková, pedagog – výuka angličtiny

Hanka vystudovala obor učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doposud byla její hlavní náplní firemní a individuální výuka, přičemž se s oblibou věnuje překládání a korektuře. Intenzivně působí také jako choreografka, performerka a funguje ve vedení tanečních škol, kde může uplatnit své pedagogicko-psychologické vzdělání. Ráda pracuje se všemi věkovými kategoriemi, ať už v oblasti jazyka či tance. Kromě těchto sfér, které jsou zároveň jejím koníčkem, zbožňuje cestování, poznávání jiných kultur a hudbu.

Lauren Rodgers, pedagog – výuka angličtiny

Lauren je rodilá mluvčí ze Sydney, Austrálie. Je kvalifikovanou učitelkou angličtiny a má dlouholetou zkušenost s výukou a osobním rozvojem. Lauren miluje učení angličtiny a má praxi s výukou všech věkových kategorií i jazykových úrovní. V roce 2007 se přestěhovala do Čech a od té doby pracovala jako učitelka angličtiny v Polyglotu, ZŠ Kunratice a Prague British School. Ve svých hodinách ráda pomáhá studentům překonat pochybnosti a strach a získat potřebnou sebedůvěru. Lauren podporuje studenty, aby dosáhli maxima a ráda sleduje, jak rostou a vyvíjejí se jako osobnosti. Ve svém volném čase se věnuje svým dětem, setkává se s novými lidmi a ráda se baví. Jejím koníčkem je sport, zejména jízda na snowboardu, potápění a fotbal. 

Michal Sedlecký, pedagog – výuka TV, sportovní aktivity, školní klub

Michal se od svých čtrnácti let věnuje modernímu pětiboji. Jako vrcholový sportovec působil v armádním klubu Dukla Praha až do svých 35 let. Michal získal při reprezentaci České republiky celou řadu medailových ocenění z evropských i světových soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk titulu MS v roce 2002, vítězství ve světovém poháru 2003, armádní titul MS 2005 a řada dalších. Díky pětiboji se dostal na různá zajímavá místa, sport mu pomohl i v mnoha dalších situacích v životě. Nyní se věnuje tréninku na Dukle, kde se snaží předat své zkušenosti těm nejmladším. Ve škole da Vinci bude působit s dětmi od první třídy až po střední školu. Jeho cílem je vnést do života dětí vice sportu. Sám má rád všechny sporty různého odvětví, zejména cyklistiku, atletiku a lyžováni.

 

Eva Sehnalová, družina, výuka TV na 1. a 2. stupni

Eva vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a trenérskou školu s osvědčením osobní instruktor. Pracovala jako trenérka a konzultantka správné výživy ve společnosti pečující o ženy s nadváhou, dále na pražských základních školách a ve fitcentrech, kde vedla hodiny pro děti i dospělé. Během svého pobytu v Kanadě pracovala v soukromé školce. Již sedmým rokem pořádá sportovně zaměřené příměstské tábory. Je matkou dospívajícího syna, se kterým ráda chodí na lezeckou stěnu. Svůj volný čas tráví sportem, v přírodě, ježděním na kole, na snowboardu…. Má ráda, pohyb, cestování, poznávání a hudbu.