Přijímací řízení a přestup - gymnázium

Dny otevřených dveří

V případě zájmu o prohlídku školy pořádáme dny otevřených dveří ve termínech 19.10., 21.11. 2017 a 22.1., 8.2. 2018  vždy v čase 15:30 – 18:00

 

Stále přijímáme do těchto ročníků pro rok 2017/2018

do 6. třídy, 8. třídy, 9. třídy a dále do 1., 2. a 3. ročníku gymnázia

 

Přestup z jiné školy

Jaké jsou podmínky přestupu z jiné střední školy ?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy. Současně s přestupem může také  změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Jak postupovat při přestupu na 2. stupeň ZŠ a Gymnázium da Vinci?

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup napište paní zástupkyni Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).  

Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude bude žák přijat. V některých případech je nutno absolvovat rozdílovou zkoušku z vybraných předmětů. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Ukončení studia na předchozí střední škole

Stejnopis rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu sami zašleme na vaši předchozí školu
a vyžádáme si vaši pedagogickou dokumentaci z této školy. Studium na předchozí škole prosím nikdy neukončujete sami.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia

dle aktuální vyhlášky MŠMT

Název školy: SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, školská právnická osoba, Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Obor vzdělání (kód a název): 79-41-K/41, Gymnázium

REDIZO školy: 691001529

Místo konání: SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Termín: duben 2018

Forma zkoušky
Ústní pohovor ověřující studijní předpoklady a motivaci ke studiu.

Obsah a rozsah učiva
Kompetence ověřované v rámci ústního pohovoru vycházejí také z kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Pro školní rok 2018/2019 je předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů 18.

Pomůcky
Během ústního pohovoru nejsou povoleny žádné pomůcky.

Plné znění včetně Informací k vyplnění přihlášky a Kritéria přijímacího řízení najdete v dokumentu zde.

Případné dotazy k přijímacímu řízení posílejte buď na adresu jiri.bures@skoladavinci.cz nebo na alice.jancakova@skoladavinci.cz.