Přijímací řízení a přestup - gymnázium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia

dle aktuální vyhlášky MŠMT

Plné znění včetně Informací k vyplnění přihlášky a Kritéria přijímacího řízení najdete v dokumentu zde.

Případné dotazy k přijímacímu řízení posílejte buď na adresu jiri.bures@skoladavinci.cz nebo na alice.jancakova@skoladavinci.cz.

 

 

Den otevřených dveří gymnázia

V případě zájmu o prohlídku školy pořádáme den otevřených dveří ve čtvrtek 8.2. 2018 v čase 15:30 – 18:00.

Co Vás čeká na dni otevřených dveří gymnázia ?
 • po areálu školy Vás provedou přímo naši studenti
 • seznámíte se s informacemi o způsobu výuky u nás ve škole (připravena je krátká prezentace)
 • proběhne pohovor s vedením školy a budete se moci zeptat na vše, co Vás zajímá
 • ochutnáte malé občerstvení připravené našimi kuchaři

V případě, že se k nám chystáte, kontaktujte zástupkyni ředitele na mailu alice.jancakova@skoladavinci.cz

 

Pilíře školy da Vinci:
 • Česká škola, která připraví děti na svět
 • Individuální přístup – třídy s maximálně 18 žáky
 • Partnerský přístup – demokracie v rozhodování
 • Profesní i lidská kvalita pedagogického týmu
 • Spolupráce mezi spolužáky, učiteli i třídami
 • Výjezdy a další aktivity
 • Slovní hodnocení
 • Angličtina podle úrovně ne věku
 • Možnost volby – volitelnost předmětů
 • Projektová výuka

Více o da Vinci škole zde.

Přestup z jiné školy

lze přestoupit do prvního a třetího ročníku Gymnázia

Jaké jsou podmínky přestupu z jiné střední školy ?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy. Současně s přestupem může také  změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Jak postupovat při přestupu na Gymnázium da Vinci?

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup napište paní zástupkyni Alici Jančákové na alice.jancakova@skoladavinci.cz a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).

Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude bude žák přijat. V některých případech je nutno absolvovat rozdílovou zkoušku z vybraných předmětů. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

Ukončení studia na předchozí střední škole

Stejnopis rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu sami zašleme na vaši předchozí školu
a vyžádáme si vaši pedagogickou dokumentaci z této školy. Studium na předchozí škole prosím nikdy neukončujete sami.