Robotika,elektronika a programování

 

Na kroužku robotiky, elektroniky a programování půjdeme více do hloubky. Pro tento kroužek nemusíš dopředu nic umět. Pojedeme úplně od začátku.

Na kroužku budeme pracovat s elektronikou, zkusíme si postavit různé typy obvodů, programovat od základů až po pokročilejší stavění a programování robotů. Vhodné pro děti, které zajímá technika a vyhledávají pokročilejší náplň výuky. Zároveň rádi různou látku propojují.

Kroužek pro nás připravila firma Intellectus (www.intellectus.cz) a bude možné se na něj přihlásit pouze pololetně bez možnosti zkušební první hodiny zdarma.

Dále pak budete komunikovat přímo s lektory firmy Intellectus. Začátek kroužku je první týden v říjnu a za pololetí proběhne 15 lekcí.