Meditace

Výstižnější název by snad mohl být kreativně­-meditační kroužek.
Ráda bych v prostředí tohoto kroužku využila svých zkušeností s různými meditačními technikami

a nabídla je právě formou kreativního projevu.
Vítáni jsou děti jakéhokoliv věku i dospělí.
Cesta i cíl těchto setkání bude objevit ­ v případě dětí spíše udržet, harmonii, nebo­li vnitřní soulad, pochopení atd., v jakémkoli prostředí, třídě, situaci nebo vztahu, jednoduše kdekoli, kde se ocitneme. Předpokladem je pochopení a cítění , poznání sama sebe ­ jak funguje“ můj“ navigační systém a ten respektovat.
Jinak vyjádřeno ­- prožívat přítomný okamžik.

Hodně se o tom mluví a píše – nemám v úmyslu mluvit, ale dělat to!!!!

Procházet budeme ­- vždy s ohledem na aktuální dění a věk

dynamickou meditací, sebevyjádření v doprovodu hudby, projev se ­jak chceš /můžeš/ s hudbou, bez hudby,sebevyjádření kresbou / většinou po dinamické meditaci. Meditace zaměřená na tělo /pranajáma/­ jak ho cítím, vnímám, respektuji, meditace zaměřená na mysl ­ jaké si pěstuji myšlenky a kolik času jim věnuji, co z nich vyvstává jak se pak cítím, meditace na propojení ­ mysly, tělo / jak tělo reaguje na myšlenky,­ nemoc atd/. Meditace s pomocí šamanského bubnu. Ásány. Techniky na zaměření pozornosti, je mysl a tělo v harmonii? Jsem Já v souladu s tím co cítím? Jednám v tomto souladu..? atd. Meditace v prostoru s koněm.

Meditace jsou vedeny s lehkostí a přispůsobivostí, většinou v pohybu. Uvolnění jež nastává je stejně viditelné jak pro děti tak i pro dospělé.

Jelikož takováto forma kroužku je nová a možná si neumíte i Vy ­ rodiče, ani děti, zatím představit jak budou tato setkání probíhat, pokud se Vám bude chtít, přijďte to zkusit se svými dětmi, a pak se uvidí….