Keramika – „kerča“

Dětem nabízí možnost tvořivých setkávání zaměřených na:
– zážitek osobního a svobodného tvůrčího vyjádření
– rozvíjení fantazie
– poznávání a zážitky s keramickou hlínou & dalšími materiály (sklo, textil, přírodní
materiály, atp.)
– rozvíjení jemné motoriky, citu pro tvar, barvy, design
– poznávání a zážitek procesu vytváření od počáteční představy, návrhu, přípravy
materiálu až po konečný výrobek
– čas strávený s vrstevníky, kamarády, kdy mohou společně sdílet nápady, inspiraci, učit
se jeden od druhého, pracovat na skupinových projektech, těšit se ze společné zábavy.

Tvoření z keramické hlíny:
– techniky modelování z volné ruky, využití pomocných nástrojů při modelování –
plátovací stůl, lis na hlínu – „žížalátor“
– pro starší děti základy vytváření na hrnčířském kruhu
– využití různých dekoračních technik – práce s texturou, přírodními materiály,
kombinace hlín, barvy aplikované ještě na čerstvě dokončený výrobek (engoby), citlivé
využití glazur a případně dalších typů barvítek, atd.
– výpal a celkové dokončení výrobků přímo v dílně
– prezentace výrobků dětí v prostorách školy či v rámci mimořádných akcí (výstavy,
aukce, …)
V ceně kroužku, která činí 150,- Kč za lekci je zahrnuto následující:
– pravidelné, 90 minutové lekce, možnost náhrady lekce v případě absence dítěte
– veškerý materiál, nástroje a pomůcky k vytváření
– hotový výrobek
– individuální přístup v rámci početně omezené skupiny (max. 8 – 9 dětí, min. 5 dětí)
– odborné vedení lektorky

Fotogalerie a novinky

Nahlédněte do našeho ateliéru, kde si hrajeme a tvoříme s keramickou hlínou …. třeba vás také inspirujeme k nějakým tvořivým počinům. Fotogalerii sdílíme přes Facebook stranky ZŠ da Vinci. Vstupte tedy, je nám potěšením!