Divadlo jako prostředek komunikace

 

Co nás čeká?
V kroužku otevřeme a zapracujeme na těchto hlavních tématech:

Jak komunikovat, aby vám druzí rozuměli?
Hlasová technika, práce s dechem, základy jevištní mluvy.
Vyjádření se tělem, postojem, gestem.
Divadelní komunikační prostředky a pokročile i jejich propojení.
Práce s uměleckým textem.
Tvorba dramatického příběhu, situací.
Dialog.
Improvizace.
Kroužek vede Jarmila Pešková, MgA.
Vystudovala DAMU, pedagogický obor na katedře Dramatické výchovy, avšak více ji ovlivnila a cesty otevřela tvorba a divadelní dialog na katedře Autorské tvorby pod vedením prof. Ivana Vyskočila. Zkušenosti má s vedením divadelního tvoření s předškoláky, školáky, gymnazisty i dospělými dětmi. Je aktivním členem divadelního souboru “Štrózok” ve Zvoli.

Ztotožňuje se s mottem: “Komunikuji, tedy jsem.”