Jak se stát žákem školy da Vinci

Dny otevřených dveří

V případě zájmu o prohlídku školy pořádáme dny otevřených dveří ve termínech 19.10., 21.11. 2017 a 22.1., 8.2. 2018  vždy v čase 15:30 – 18:00

Přihlášky pro školní rok 2017/2018

V případě zájmu o první stupeň se obracejte na Magdu Brončkovou  magdalena.bronckova@skoladavinci.cz, telefon 608 353 558

V případě zájmu o druhý stupeň a gymnázium se obracejte na Alici Jančákovou  alice.jancakova@skoladavinci.cz, telefon 604 44 68 37

 

Stále přijímáme do těchto ročníků pro rok 2017/2018:

Přijímání nových žáku probíhá i během školního roku.
5. třída, 6.třída, 8. třída, 9. třída,
a do 1., 2. i 3. ročníku gymnázia