Jak se stát žákem školy da Vinci

Přihlášky pro školní rok 2017/2018

Přijímání nových žáku probíhá i během školního roku.

Přihlášku si můžete stáhnout zde

Stále přijímáme do těchto ročníků pro rok 2016/2017

1. třída (jedno volné místo), 4. třída (čtyři volná místa),  7. třída, 8. třída, 9. třída
a do 1. i 2. ročníku Gymnázia

Školné

Školné na ZŠ je 110.000 Kč za školní rok.

Školné na gymnáziu je 95.000 Kč za školní rok.

Školné zahrnuje:

 • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30
 • výuku a odpolední aktivity
 • nadstandardní výuku angličtiny (aktuálně je poskytována v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně)
 • využití knihovny, studovny, plaveckého bazénu
 • učební pomůcky
 • konzulatace se školním psychologem, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • výlety po Praze a okolí

Školné nezahrnuje:

 • stravování – cena za celodenní stravování (svačina, oběd, přesnídávka) činí 95 Kč/den
 • sportovní kurzy
 • školní výjezdy (2.stupeň a gymnázium)
 • školy v přírodě (1.stupeň)
 • zájmové kroužky

Školné

Možnosti plateb jsou uvedeny níže:

Splatnost k datu: celoroční (sleva 3%) pololetní čtvrtletní (+ 3%)
15.8. 106.700 Kč 55.000 Kč 28.325 Kč
31.10. 28.325 Kč
15.1. 55.000  Kč 28.325 Kč
31.3. 28.325 Kč

Školné Gymnázium:

Splatnost k datu: celoroční (sleva 3%) pololetní čtvrtletní (+ 3%)
15.8. 92.150 Kč 47.500 Kč 24.463 Kč
31.10. 24.463 Kč
15.1. 47.500  Kč 24.462 Kč
31.3. 24.462 Kč