Ceník - Mateřská škola da Vinci

V ceně pobytu je zahrnuto:

  • plavání
  • výuka anglického jazyka
  • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
  • výlety po okolí
  • možnost dohodnout různé dny i časy

Ceník školného od 1.9.2013

Cena za měsíc / Počet pobytů týdně

Celý den (7.30 – 17.30)

Půl dne (7.30 – 12.30 nebo 12.30 – 17.30)

5x

11.300,-

7.800,-

4x

9.800,-

7.100,-

3x

8.300,-

6.200,-

2x

6.900,-

5.300,-

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku do školky za celý kalendářní měsíc.
Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do mateřské školy je výše školného měsíčně 11.300,- Kč.

Cena za měsíc /
Počet pobytů týdně

Lesní den
(8.00 – 15.00)
Lesní půlden
(8.00 – 12.30)
Lesní prodloužený den
(7.30 – 17.30) s dohlídáním

 5x

8.000,- 5.700,- 9.500,-
 4x 6.900,- 4.800,-

8.300,-

3x 5.800,- 3.900,-

7.100,-

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny ceny za docházku do školky za celý kalendářní měsíc.
Například při každodenní docházce Vašeho dítěte do lesní mateřské školy v běžném režimu lesního dne je výše školného měsíčně 8.000,- Kč.

Přihláška do MŠ da Vinci (Dolní Břežany)

Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání (Dolní Břežany)

Podmínky zápisu: platba školného do 25. dne předchozího měsíce, docházka na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Garantujeme výši ceny školného na celý školní rok. Též garantujeme maximální zvýšení ceny školného o 5% ročně po celou dobu docházky do mateřské školy da Vinci. Případné zvýšení bude realizováno od prvního dne nového školního roku a rodiče o něm budou informováni s předstihem, nejpozději k 31.1. daného kalendářního roku.

Cena stravného: Cena celodenního stravování je 85,-Kč. Stravné se platí zpětně za dva měsíce podle skutečné spotřeby. Obědy je nutné odhlašovat minimálně do 11 hod na den nadcházející, při pozdějším odhlášení či neodhlášení bude oběd účtován.

Č. účtu pro provedení úhrad školného: 2488100329/0800, vedený u České spořitelny. Do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.

V Dolních Břežanech dne 31.1.2013

Ing. Jitka Lukešová
ředitelka školy