20.1. – 24.1. NA TÉMA VODA, MŠ da Vinci Zvole

Po zdařilém týdnu „Mořského světa“ jsme se směle pustili do tématu „Voda“. V pondělí ráno jsme procvičovali bublání brčky do vody a v ranním kruhu jsme si vyprávěli o rozdílech mezi mořskou a sladkou vodou. Společně jsme se utvrdili v tom, že mořská voda se nedá pít. Po ranním kruhu na nás čekala Richardova anglická školička. Zpívali jsme v angličtině písničky o pěti opičkách, skákání a o abecedě. Když jsme zpívali písničku o abecedě Richard nám ukazoval jednotlivá písmenka a my jsme si tak lépe zapamatovali, jak se jim říká v angličtině. Více…