13.1.-17.1. MOŘSKÝ SVĚT, MŠ Da Vinci Dolní Břežany

V pondělním kroužku jsme se nejdříve pozdravili pošimráním na zádech,a pak jsme si povídali o tom, co jsme zažili o víkendu. Pak jsme se seznámili s novou písničkou Tři citrónky. Po kroužku jsme šli do družiny, kde jsme měli tělocvik. Chodili jsme přes lavice, plazili se jako housenky mezi lavicemi, skákali na žíněnky a houpali se na lanech. Více…